Radi savu dzimtas stāstu pats

Radi savu dzimtas stāstu pats

Programmas mērķis: Tiek sniegts priekšstats un zināšanas par to, kā saglabāt savas dzimtas kultūrvēsturisko mantojumu un padarīt to pieejamu digitālā formātā.

Tēmas:

  • Digitālie novadpētniecības resursi
  • Dzimtas vēstures izpētes tradicionālie un elektroniskie avoti
  • Interviju un stāstu veidošana
  • Video filmiņu veidošana
  • Digitālo foto albumu veidošana
  • Dzimtas koka veidošana

Porgrammas licence skatāma šeit.