Novadpētniecība

Licencēta pieaugušo neformālās izglītības programma. Programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem priekšstatu par Gulbenes novada kultūrvēsturisko mantojumu. Programmas gaitā dalībnieki iepazīst Gulbenes novada bibliotēkas veidotās digitālās kolekcijas, iepazīstas ar saviem radurakstiem dažādos interneta portālos, datubāzēs un noslēgumā izveido savas dzimtas koku. Programmas apjoms ir 5 stundas.
Programmā ietvertās tēmas:

  • Digitālie novadpētniecības resursi;
  • Savas dzimtas saknes meklējot.

Porgrammas licence skatāma šeit.