Eiropas Savienības informācijas punkts

  • ESIP Gulbenē

    Eiropas Savienības Informācijas punkti jeb ESIP Eiropas Savienības Informācijas punkti( turpmāk -ESIP) Latvijā darbojas kopš 2000.gada sākotnēji Eiropas Savienības Informācijas aģentūras,...