Grāmatas pusaudžiem līdz 7.klasei

Latviešu autoru darbi


Vita Štelmahere. Annelores dārgumi
Rafis, draugu pierunāts, nolemj uzsākt privātdetektīva gaitas. Kur vislabāk meklēt klientus? Protams, kai internetā! Drīz arī uzrodas pirmais klients no Vācijas — Neapoles mastifa šķirnes kucīte Grēta, kura nolīgst Rafi savas 16. gadsimtā dzīvojušās vectantes Annelores nozudušā kakla siksnas piekariņa meklējumiem. Pazudušā dārguma meklējumi notiek Piltenē, Cēsīs, Koknesē, Siguldā un, visbeidzot, Rīgā. Detektīvam Rafim piekariņa meklējumu laikā nākas piedzīvot gan jautrus, gan briesmu pilnus brīžus, sastapties ar jaukiem palīgiem un izcili bezsirdīgu ļaundari…


Latviešu fabulas lieliem un maziem
Fabula – tā ir kā kārtains pīrāgs. Šī dzejas darba pamatkārtas veido spraigs sižets un aktuāls vēstījums; gardais sacepums rotāts ar asprātīgu tēlu figūrām, un to pieņemts pasniegt ar humora un ironijas aso mērci.

Krājumā “Latviešu fabulas lieliem un maziem” ievietotas fabulas, kas tapušas no 19. gadsimta vidus līdz pat mūsdienām. Darbi sarindoti hronoloģiskā secībā, sākot ar Fridrihu Mālberģi un noslēdzot ar Pēteru Brūveri. Krājumā atrodami Jura un Ādolfa Alunānu, Doku Ata, Raiņa, Viļa Plūdoņa, Andreja Upīša, Friča Bārdas, Pētera Sila, Valdemāra Ancīša, Valda Artava, Ojāra Vācieša, Leontīnes Apšenieces, Agras Tomkalnes un daudzu citu autoru vārdi. Grāmata ir ne vien aizraujoša lasāmviela, bet arī lietojama kā palīgs skolēniem, apgūstot teātra mākslu un publisko runu. Lai teksts kļūtu saprotams un kopkrājumā būtu vieglāk orientēties, pievienots tēlu un tematiskais rādītājs, kā arī skaidroti vecvārdi un apvidvārdi.
Māksliniece Una Leitāne.


Dāvids Vikmanis. Roņpils purva stāsti
Dvīņumāsas Tīne un Bīne dzīvo Roņpilī, nelielā ciemā meža vidū. Viņām ir deviņi gadi un prāts nesas uz delverībām. Kādudien klasē uzrodas jauniņais – puika Juhans, kuru neviens cits, izņemot māsas, neredz. Turklāt viņš dzīvo purvā! Kā tas iespējams? Jaunā drauga uzaicinātas, meitenes dodas ciemos uz purva dzīļu pasauli, kas glabā daudz noslēpumu.
Aliteratūrā. Krāšņās ilustrācijas veidojusi māksliniece Marinizraujošo piedzīvojumu stāstu sarakstījis Dāvids Vikmanis, kurš ikdienā strādā par IT sistēmu administratoru, bet brīvajā laikā klaiņo apkārt, meklēdams piedzīvojumus. Savu rakstītprasmi viņš spodrinājis Literārajā Akadēmijā, un šī grāmata ir viņa debija latviešu bērnu a Heniņa.


Juris Kronbergs. Laika bikses
Izdevniecības "Liels un mazs" jaunizdotajā dzejoļu krājumā skolas vecuma bērniem autors Juris Kronbergs un māksliniece Anete Melece piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli, ko aizsāka jau savā pirmajā kopdarbā bērniem – "Mākoņu grāmata" (2010). Šoreiz viņi novēro laiku – kā dzīvu būtni, kam piemīt dažādas īpašības un paradumi tāpat kā cilvēkiem.

Krājumā "Laika bikses" Kronbergs turpina "Mākoņu grāmatā" aizsākto asprātīgo pētniecības un klasifikācijas spēli, apskatot laiku kā būtni, kam piemīt visdažādākās īpašības. Bērnam labi pazīstamā vēlme paātrināt laika plūdumu sastopas ar pieaugušā bailēm no laika. Līdzās izvērstiem dzejoļiem grāmatā ir sava veida aforismi, kalambūri un joki, kas palīdz uzturēt spraigu grāmatas ritmu.


Kārlis Ķezbers. Takšelis Makšelis
Latviešu rakstnieks Kārlis Ķezbers (dzimis 1914. gadā Vecmokās – miris 2006. gadā Čikāgā), mūža lielāko daļu vadīdams Amerikas Savienotajās Valstīs, rakstīja un domāja latviski, savas grāmatas veltīdams arī tiem bērniem, kuri dzīvo 21. gadsimta Latvijā. Par grāmatas “Takšelis Makšelis” manuskriptu rakstnieks 1972. gadā saņēma Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonda atzinības rakstu, un 1978. gadā fonds grāmatu izdeva Amerikas Savienotajās Valstīs. “Takšelis Makšelis” pirmo reizi iznāk Latvijā ar īpaši darinātām mākslinieces Ievas Jurjānes ilustrācijām. Grāmatas dizainu veidojis Aleksejs Muraško.

Grāmata tiek raksturota kā stāstījums, kas aizrautīgi un azartiski atklāj vidi un pasauli, kurā dzīvo un kuru izdzīvo suns, un lasītājs tiek aicināts doties šajā dēkainajā un reizēm tik cilvēciskotajā pasaulē, rosinot domāt par savstarpējām attiecībām un vērtību mēru, par draudzību un līdzās dzīvošanu kopumā.


Viesturs Ķerus. Meža meitene Maija
Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan skudrupūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas. Grāmatā nav sadomātu, pasakainu piedzīvojumu, bet gan sajūta, ka dabā katra diena ir piedzīvojums, jo tā allaž nes ko jaunu.


Dzintars Tilaks. Papus Tru
"Man ir pierādījumi, pat fotogrāfijas, ka tā visa ir īstenība! Protams, ne jau pilnīgi viss mats matā ir bijis tā, kā aprakstīts grāmatā. Lai veidotos aizraujošs stāsts, es, būdams rakstnieks, iztēlojos un papildināju zināmos faktus," raksta grāmatas autors Dzintars Tilaks.

Tas ir stāsts par kāda truša dzīvi un viņa neparasto piedzīvojumu. Par līdzjūtību, atbildību, par drosmi un daudz ko citu, kas, izrādās, piemitusi vienam neparastam trusim. Tāpēc viņš ir Papus Tru, grāmatas galvenais varonis.

"Šo stāstu es iesaku izlasīt gan pieaugušiem, gan vēl nepieaugušiem bērniem un visiem, kas joprojām tic labajam, tic dzīvnieku sirsnības spējām."

Šī ir Dzintara Tilaka 14. grāmata. Dz. Tilaks raksta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Jaunākajiem lasītājiem varbūt jau ir zināmas grāmatas – “Čomiņš”, “Oki doki jeb Kad mēs augām”, “Labo blēņu vasara”, “Piedzīvojumu meistari”.

Grāmatu ilustrējis autors.


Simts un vēl. Dzejoļu izlase bērniem
Gaisma jau nodzēsta. Klusums.
Pēkšņi no bērnistabas atskan sauciens:
– Man uz rītdienu vajag dzejoli!
– Tikai vienu dzejoli?! Te taču ir simts un vēl!
Par dabu un gadalaikiem, svētkiem, Latviju un valodu,
ģimeni, skolu un mācīšanos, piedzīvojumiem un blēņām...
Ņem un izvēlies!

Izlasē ievietoti Leontīnes Apšenieces, Aspazijas, Ulda Ausekļa, Jāņa Baltausa, Jāņa Baltvilka, Friča Bārdas, Māras Cielēnas, Māra Čaklā, Evijas Gulbes, Vijas Gunes, Pētera Jurciņa, Anitas Karlisones, Vitauta Ļūdēna, Aivara Neibarta, Jāzepa Osmaņa, Viļa Plūdoņa, Raiņa, Māra Runguļa, Ojāra Vācieša, Ineses Zanderes dzejoļi. Konkrētu dzejoļu meklēšana atvieglo sakārtojums pēc autoru uzvārdiem alfabēta secībā un tematiskais rādītājs. Grāmata paredzēta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Alises Landsbergas ilustrācijas


Garā pupa 2019
Šogad iznākusi jau sestā atjaunotā "Garā pupa", kuras sastādītāja un redaktore ir dzejniece Inese Zandere, bet ilustrācijas zīmējusi māksliniece Rūta Briede.

Par grāmatas moto šogad izvēlēta rindiņa "Tagad laiks ir mans!" no Annas Belkovskas dzejoļa, kas grāmatā iekļauts sadaļā "Jaunums". Tur lasāmi 34 mūsdienu autoru dzejoļi bērniem, tai skaitā Ingas Gailes, Māras Cielēnas, Marta Pujāta, Arvja Vigula, Kārļa Vērdiņa un Toma Treiberga darbi. Grāmatā iekļauta arī spēle, pasaka, Guntara Godiņa raksts par igauņu valodu un muzikalitāti, kā arī atdzejojumi no angļu, itāļu un spāņu valodas. Nodaļā "Atgādinājums" lasāmi dzejoļi, kurus sarakstījuši jau miruši autori, kas šogad svin apaļas jubilejas, bet nodaļā "Atradums" lasītājs atradīs bērnu dzeju, kas 1959. gadā tika publicēta trimdas žurnālā "Mazputniņš". Neiztrūkstoša ir arī "Garās pupas" nodaļa "Sākums", kurā lasāmi šī gada "Garās Pupas" bērnu dzejoļu konkursa labākie darbi.


Juris Zvirgzdiņš. Lāču republika
Jura Zvirgzdiņa jaunākās bērnu grāmatas stāsts sākas brīdī, kad stratēģiskās plānošanas ministrs no rīta, izkāpjot no gultas ar kreiso kāju, nokavē Ministru kabineta sēdi. Viņš vaino mazu lācēnu, kas lēnām kopā ar večuku šķērsoja ielu, aizkavējis ministra auto. Sēdē finanšu ministrs žonglē ar skaitļiem, premjers liek izteikties ministram – kavētājam, un viņš pēkšņi atceras: Lācis! Lūk, īstais temats! Ministrs nodārdina:”Godājamie kolēģi!... Mūsu galvaspilsēta ir briesmās! Pa ielām staigā lāči!”
Iekšlietu ministrs to īsti nesaprot, bet tad piedāvā izsūtīt lāčus no valsts, savukārt ārlietu ministrs baidās no diplomātiskiem sarežģījumiem. Citi ministri satraucas par privātīpašuma neaizskaramību un piedāvā lāčus nopirkt. Ministru kabinets vienojas pieprasīt lāču pārvietošanai Eiropas līdzfinansējumu un izveidot darba grupu.
Ilustrējusi Līva Ozola.


Andra Manfelde. Ceriņslotas zīmējumi
Otrā grāmata no pilsētu sērijas - par Kuldīgu, ar autores ilustrācijām. Kārtīgā Anna ar gaišajām bizēm, kas izskatās pēc vējā plandošām zeķbiksēm, un rudmate Katrīna, kuras spurainais ērkulis atgādina sarkanu ezi, ir labākās draudzenes. Kādu dienu, abām bizojot apkārt pa pilsētu, viņas pamana, ka lietām pazudušas ēnas, mājām nav visu sienu - tās ir kā dekorācijas, turklāt pazuduši pieaugušie! Bet tad rēgainajā pilsētā, braucot uz asfalta ruļļa, ierodas Karr....Karmen un ar sakaltušu ceriņzaru uz kādas mājas sienas uzzīmē melnu traipu, kas pamazām plešas lielāks un tumšāks un kā upe vai lente aizvirpuļo pa pilsētu, pārklājot visu tumšā putekļu mākonī. “Reiz sensenos laikos Kuldīgā, kad es vēl biju bērns, mēs spēlējām spēli – iekarājoties zaros, futbola vārtos vai vienkārši tāpat – guļot uz soliņa un atliecot galvas atpakaļ vērojām apkārt notiekošo. Tad šķiet, ka visu redzi pirmo reizi! Ceru, ka mana grāmata būs draudzīgs pamudinājums pieaugušajiem kuldīdzniekiem paskatīties uz pilsētu citām, ikdienišķu pienākumu nenogurdinātām acīm." Andra Manfelde Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

Andra Manfelde: ““...Dvēsele mīt asinīs.” Tādēļ es ticu, ka mana asins matrica spēj iedot kodu. Atslēgu, ar kuru iespējams atslēgt paaudžu durvis, pārvarēt laiktelpu un nokāpt zemnīcas krēslā. Šajā atmiņu tēlojumā vēlos dalīties ar to, ko izvestie, izturēdami Sibīrijas stepē un sniegā, jūt. Mani vecvecāki – Anna, Kristaps un viņu bērni.”


Arno Jundze. Šušnirks un pazemes bubuļi
Ķiparzemi apdzīvo Šušnirks, Mazulis, Skrūvītis un citas būtnes, par kurām rakstnieks nedod ne mazāko mājienu, kas tās īsti ir – it kā cilvēkveida radības, it kā ne. Šajā ziņā autoram nevainojami piespēlē arī grāmatas māksliniece Kristīne Martinova, kuras rotaļīgi melnbaltajās, it kā uz rūtiņu lapām zīmētajās ilustrācijās tāpat nav samanāma personāžu suga.

Dižciltīgā radījuma Šušnirka mierīgajā dzīvītē, ko līdz šim traucējusi tikai mājkalpotājas robotenes Minnas trokšņainā rosība, negaidot ielaužas personificēts orkāns briļļainā Mazuļa izskatā. Mazulis viesuļvētrā pazaudējis savus vecākus, un tagad ar Bāreņtiesas (jā, Bāreņtiesas, nevis bāriņtiesas!) lēmumu uzticēts Šušnirkam kā novada godājamākajam pilsonim pieskatīšanai, līdz vecāki atkal atrodas. Taču, tā kā Mazuļa visvismīļākā nodarbe ir dauzīšanās, nepaiet nemaz tik ilgs laiks, līdz Šušnirks nolemj, ka vieglāk būs apceļot pasauli mazā viesa vecāku meklējumos nekā vēl ilgāk pieciest mājās valdošo haosu. Tiek sakravāta ceļasoma (kura gan par to visu nemaz nepriecājas), un ceļojums var sākties – kas par to, ka nav pat nojausmas, kurā virzienā meklēt. Tieši šādās situācijās taču ir gluži vienalga, jo visi virzieni ir labi. Tā sakot, pasakas "aizej tur – nezin kur" darbojas pilnā spēkā, taču, tā kā Ķiparzeme ir samērā moderna valstiņa, ceļojumā abi dodas ar vilcienu. Un tad tikai sākas...

Kādas tik likstas nepiemeklē abus ceļiniekus – no apmaldīšanās kalnos līdz cīņai ar pazemes mošķiem. Nemaz jau nerunājot par tēliem – Arno Jundze «salaiž raibā dejā» veselu fantāzijas pasauļu spietu, sākot ar pasaku pūķiem un latviešu tautasdziesmas zīti (to pašu, kurš miltus mala, bīdelēja) un beidzot ar vecās, labās galda spēles Cirks personāžiem. Viena dēka ved pie otras, autoram nevainojami ievērojot klasisko pasakas shēmu: katra darbība ietver iedīgli nākamajam solim, katra informācijas drumsla beigās izrādīsies vajadzīga, taču atrisinājums pienāks tikai tad, kad varoņi būs secīgi izgājuši cauri visiem pārbaudījumiem, ne mirkli agrāk.


Ārzemju autoru darbi

 

Kristīna Olsone. Ērgļuklints noslēpums
Bonija un Čārlzs ir aizbēguši no mājām un paslēpušies Ēnulīcī. Tur, augšā uz klints līdzās vecai bākai, dzīvo Bonijas vecāmāte. Drīz vien bērni saprot, ka Ēnulīcis glabā tumšus noslēpumus. Ir pazudis kāds zēns. Viss ciems sačukstas par šausminošu leģendu – par bezgalvaino Atriebēju, kurš spokojas, nespējot rast mieru mirušo pasaulē. Un kādu nakti Bonija redz, ka bāka, kura nav izmantota vairāk nekā simt gadus, mirkšķina ugunis.
Bonija un Čārlzs nolemj atrisināt bākas un pazudušā zēna noslēpumu. Bet vai bērni tiks galā vieni paši? Un kam viņi Ēnulīcī var uzticēties?

Zviedru rakstniece Kristīna Olsone ir diplomēta politoloģe, taču patlaban pilnībā pievērsusies rakstniecībai. Viņa rada grāmatas gan pieaugušajiem, gan bērniem, turklāt vairākas no tām ir saņēmušas literārās godalgas. Literatūrkritiķi ir nodēvējuši rakstnieci par vienu no izcilākajām spriedzes meistarēm zviedru literatūrā.

No zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane.


Martins Vīdmarks, Helēna Vilisa. Lases un majas detektīvaģentūra. Velosipēdu noslēpums
Jau sestā piņķerīgā Lases un Majas detektīvaģentūras lieta latviešu valodā!

Pilsētā notiks tradicionālās Vallebijas velosacīkstes. Uzvarētājs iegūs zelta medaļu un naudas balvu – ne vairāk, ne mazāk kā 10 000 kronu. Pirms starta ikviens dalībnieks ir pārliecināts par savu uzvaru, taču, kad sacensības sākas, gandrīz neviens no viņiem neiztiek bez viltībām. Bet vai jebkuri līdzekļi ir pieļaujami, lai pirmais sasniegtu mērķi?

Par laimi, Lase un Maja ir sava uzdevuma augstumos!

Grāmatu sērija “Lases un Majas detektīvaģentūra” ir ļoti labi zināma Zviedrijā un daudzās citās pasaules valstīs. Jauno detektīvu Lases un Majas dēkas aprakstītas vairāk nekā 20 grāmatās, uzņemtas televīzijas seriālā, divās pilnmetrāžas filmās un pat operā. Grāmatu autoru Martinu Vīdmarku dēvē par “bērnu Agatu Kristi”, un ne velti – viņa grāmatas ir viegli lasīt, bet intriga saglabājas līdz pašām beigām.

Sērijas darbus lieliski papildina grāmatu ilustratores Helēnas Villisas zīmējumi.

No zviedru valodas tulkojusi Daina Grūbe.


Īans Vaibravs. Mazā Vilka nelietību grāmata
“Mīļo mammu un tēti!
LŪŪŪŪŪDZU, ļaujiet man atgriezties mājās! Jūs zināt, ka man nepatīk meklēt piedzīvojumus, tad kāpēc gan man jāiet simtiem jūdžu līdz Tēvoča Ļaunprāša skolai, kas atrodas tumša, mitra meža biezoknī?”

Viss, ko Mazais Vilks vēlas, ir palikt mājās, taču viņš tiek sūtīts uz Viltības koledžu, lai iegūtu zelta ĻAUNDARA nozīmīti. Bet dziļi sirdī Mazais Vilks vēlas būt labs...

No angļu valodas tulkojusi Marika Taube.


Īans Vaibravs. Mazā Vilka varoņdarbu dienasgrāmata
“Mīļo Mammu un Tēti!
Nespēju vien sagaidīt. Esmu atradis milzum daudz maisu ar naudu, ko Tēvocis Ļaunprātis bija noslēpis. Tas nozīmē, ka esmu BAGĀTS!!! Mēs atvērsim visu laiku jautrāko skolu.
Ar nepacietību – jūsu
Mazais Vilks”
Kad Tēvocis Ļaunprātis vairs nestāv ceļā – un ir atrasts viņa noslēptais zelts –, Mazajam Vilkam ir visas iespējas pārveidot Viltības koledžu par aizraujošu Piedzīvojumu akadēmiju. Aūūūūū!
No angļu valodas tulkojusi Marika Taube.


Barbara Kosmovska. Tru
Bagātīgi ilustrētā grāmata bērniem un pieaugušajiem stāsta par pelēko zaķu ģimeni, kura pārcēlusies no Sīkmeža uz Dižmežu, tādēļ tiek uztverti kā imigranti, un ne sevišķi turīgi turklāt. Tru mammai par bērniem jārūpējas vienai, jo ģimenes papus noslēpumainos apstākļos pazudis. Tru nav daudzu lietu, kas pieder turīgākajiem Dižmeža zaķiem – krāsuzaķiem –, taču nevar teikt, ka viņam to ļoti pietrūktu, jo Tru spēj mainīt daudzu Dižmeža zaķu ikdienas paradumus, ļaujot ieraudzīt parastās lietās aizraujoša un daudzsološa lēciena iespējas…


Mihaels de Koks, Judīte Fanistendāla. Rozijas un Musas noslēpums
Grāmata „Rozijas un Musas noslēpums” turpina pirmās grāmatas „Rozija un Musa,meitene un zēns” vēstījumu par Rozijas un Musas draudzību, mazajām dzīves traģēdijām, priekiem un noslēpumiem.
Līdzīgi kā iepriekšējā grāmatā par Roziju un Musu, arī  šajā, Mihaels de Koks nevairās no neērtu un nepopulāru jautājumu skaidrošanu bērniem, atklājot tās tieši, izmantojot ikdienišķas situācijas, dialogus un spilgtus tēlus. Grāmata sastāv no diviem stāstiem: „Labākie draugi uz mūžu” un „Rozijas un Musas noslēpums”.
Stāsts „Labākie draugi uz mūžu” atklāj Musas ģimenes ikdienu, kurā negaidīti parādās onkulis Ibrahims, kuram draud izraidīšana no valsts, un vienīgais patvērums ir Musas lielās ģimenes šaurais dzīvoklis. Protams, abi draugi Rozija un Musa meklē visdažādākos risinājumus, lai onkuli pasargātu no deportācijas, taču tie ir veltīgi. Negaidot situāciju atrisina onkuļa Ibrahima liktenīga saskriešanās kāpņutelpā ar Rozijas mammu, kura uzšķiļ romantiskas uguntiņas abu starpā, ļaujot Rozijas mammai noticēt mīlestībai un jaunām attiecībām.
Grāmatas otrs stāsts „Rozijas un Musas noslēpums” turpina mīlestības un piedošanas tēmu, kurā abi stāsta galvenie varoņi mēģina atzīties viens otram pirmajā mīlestībā, mēģinot sev definēt mīlestības jēdzienu.  „Roziju pēkšņi pārņem izmisums. Mēs visi meklējam mīlestību, bet kāpēc, galu galā? Mīlestība bieži vien dara tikai sāpes. Re kā tētim un mammai. Viņi pazaudējuši viens otru un arī mīlestību. Tā domā Rozija. Un vēl viņa domā, ka jābūt ļoti satraucoši, ka tev parādās pirmais draudziņš. Tomēr tas nav tik grūti kā iemīlēt kādu.”
 Stāsts paralēli rāda arī Rozijas tēva iznākšanu no cietuma un sāpīgos centienus tuvoties savai ģimenei, mēģinot kļūt par tās daļu pēc ilgstošas prombūtnes. Mamma nevairās atklāt savas atturības iemeslus par tēva iesaistīšanos ģimenē: „Kāpēc tu vairs negribi tēti redzēt? Tas nav tik vienkārši, atbild mamma. Vai Tu atceries tās leļļu galviņas, kas stāv Hēmelreika kundzes skapī? Tās galviņas ir no porcelāna, ja kāda nokrīt, tad tā sašķīst vairāk nekā tūkstoš gabalos. Un mana sirds ir tāda galviņa. Tā ir saplīsusi tūkstoš gabalos.”
Mihaels de Koks (1972) raksta lugas un romānus gan bērniem, gan pieaugušajiem, ir vairāk nekā 20 grāmatu autors. Viņa daiļradi raksturo precīzā valodā un skaidrs sižets, kas bērnam, ņemot palīgā iztēli, ļauj uzburt grāmatu varoņu gaitas, kurās tam jāsastopas ar smagām problēmām un jāgūst godīgas atbildes uz neērtiem jautājumiem. Latviski ir tulkota viņa grāmata “Vecmamma, kas vislaik samazinājās”. 
2018.gadā stāsts  “Rozija un Musa, meitene un zēns” Beļģijā ir piedzīvojis ekranizāciju, un filmas veidotāji to piesaka kā mūsdienīgu stāstu par divu bērnu draudzību, solidaritāti un drosmi.


Anna Starobiņeca. Vilka midzenis
Viņam gribējās, lai Tālmežā beidzot kāds vienreiz izdarītu īstu, zvērīgu noziegumu. Viņš saprata, cik svarīga visiem meža iemītniekiem ir to rāmā, drošā, savstarpējas uzticēšanās caurstrāvotā dzīve... Bet visi šie sīkie, biklie likumpārkāpumi, kas veidoja viņa darba ikdienu, – ak, kā tie viņam bija apnikuši! Ciedru čiekura zādzība, laucītē nenovāktas spiras, no astes izrauta spalva – kuru tas interesē? Šajos noziegumos nebija nedz fantāzijas, nedz pārdrošības, nedz nežēlīga viltus.

Un, lūk, tas ir noticis! Prātam neaptverama slepkavība. Bēdu sagrauzta atraitne. Alkatīgi advokāti... Viss, kā pieklājas īstā detektīvā. Pieredzes bagātais izmeklētājs Āpsis Vecākais un viņa labā roka, veiklais un aizrautīgais Āpškāns, sāk šķetināt noziegumu...

Anna Starobiņeca izmēģinājusi darbu vairākās profesijās, līdz sapratusi, ka vislabāk viņai patīk sacerēt interesantus stāstus. Šobrīd viņas grāmatas ir tulkotas daudzās valodās, pēc tām uzņemtas kinofilmas, viņai piešķirtas literāras prēmijas. Pieaugušajiem rakstītie darbi ir aizraujoši un šaušalīgi, tāpēc autore tiek dēvēta par Krievijas Stīvenu Kingu. Arī pasakas bērniem ir aizraujošas, bet nav šaušalīgas. Viņa labi zina, ko dara, jo pašai ir divi bērni, kā arī ruds pūdelis Kokoss, kas saprot daudz vairāk nekā gluži parasts suns.

No krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova.


Kairi Looka. Lidostas blaktis nepadodas
Vai mammas, tēti, vecvecāki vēl atceras savulaik tik populāro amerikāņu rakstnieka Artura Heilija romānu “Lidosta”? Autors lasītāju ieveda starptautiskās lidostas spraigajā atmosfēra.
Uz šī fona risinājās vairāku cilvēku dzīves drāma, izšķīrās likteņi. Igauņu rakstnieces Kairi Lookas (Kairi Look) grāmatā bērniem (bet ne tikai bērniem) “Lidostas blaktis nepadodas” spriedzes un dramatisku notikumu nav mazāk.
Bieži vien jāpārdzīvo nāves bailes, jāizplāno dažādas operācijas, pirms vakarpusē var doties gulēt – parasti kādā no lielajiem printeriem.
Blakts Ludvigs, kurai ir pat īsta blakšu pase, ar savu ģimeni lidostā vada slinku un jautru dzīvi, taču kādu dienu tur ierodas tīrības pārbaude un draud lidostu aizvērt.
Padošanās, protams, nav blakšu stilā – jābūt viltīgām un jārīkojas! Kopā ar citiem lidostā mītošajiem kukaiņiem sākas piedzīvojumi, lai glābtu visu kopīgās mājas – veco lidostu.
Mājas ir mājas, šeit var katru rītu un vakaru sapulcēties biznesa klases uzgaidāmajā telpā pie televizora, uzzināt visu par smalkākajiem zīmoliem un akcīzes nodokli.
Un uz brīdi aizmirst par šausmu kabinetu. Blaktis patiesībā ir ļoti kārtīgas. Vakarpusē, kad tiek atnesti jauni koferi, blaktis noskaita blakšu tēvreizi, un dežurants rāpjas bēniņos saskaitīt koferus. Ierakstīt visu grāmatā.
“Mēs šo grāmatu jau gadu desmitiem aizpildām ar lepnumu. Ja jūs interesē, cik koferu nonāca lidostā 1939. gada 21. augustā un vai fon Ribentropa kungam, kas lidoja uz Maskavu,
līdzi bija strīpainas apakšbikses, jūsu dēļ mēs to varētu noskaidrot,” stāsta Lore, kam labi padodas rēķini.
Dažu kukaiņu, piemēram, prusaku dzīve lidostā ir tik pilna satraukumu un baiļu, ka lielās indēšanas laikā, reizi gadā, viņi visi kopā dodas uz Itāliju un tur pavadīja jauku un saulainu nedēļu.
Šis stāsts ir par drosmi un darbošanos kopā, un tajā ir daudz joku un aizraujošu notikumu. Grāmatu rotā starptautiski pazīstamā latviešu izcelsmes igauņu multimākslinieka Kaspara Janča (Kaspar Jancis, 1975) brīnišķīgie zīmējumi.
Rūpīgāks vērotājs, tajos ieskatoties, varbūt saklausīs mākslinieka tēva Valda Janča neatkārtojamo klavierspēles stilu vai pamanīs mātes - izcilās igauņu baletdejotājas un baletmeistares Maijas Murdmā (Mai Murdmaa) - kustību plastiku.
Parīzē un Amsterdamā dzīvojošā igauņu bērnu rakstniece Kairi Looka (Kairi Look, 1983) ir atzīta bērnu grāmatu autore.
Autore ir absolvējusi Tartu universitāti un Amsterdamas universitāti bērnu rehabilitācijas terapijā un saistīta ar akadēmisko literatūru, tomēr bērnu grāmatu rakstīšana ir viņas lielākā aizraušanās.
Viņas grāmatas ir iznākušas vācu, somu, franču, lietuviešu un citās valodās.
Pateicoties Guntara Godiņa tulkojumam savdabīgo igauņu rakstnieci iepazīs arī latviešu lasītāji. Kairi Looka jau pošas ceļam uz Latviju, lai tiktos ar saviem latviešu lasītājiem.
Grāmata saņēmusi vairākas nominācijas un godalgas: Annual Children’s Literature

 No igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš.


Timo Parvela. Ella un Efs Pirmais
Mani sauc Ella. Es aizvien vēl mācos 2. klasē. Mums ir jauka klase un jauks skolotājs. Pareizāk sakot, bija, pirms mēs pārcēlāmies uz jauno milzumlielo skolu ar tūkstošiem skolēnu. Tur mēs satikām Annu, kura jau trīs mēnešus maldījās pa skolu, bet aizvien nebija atradusi savu klasi. Mājturības zāģskaidu mākoņos daži skolēni bija pavadījuši jau vairākus gadus. Lidostas lieluma sporta zālē simtiem skolēnu gaidīja rindā uz galda tenisa spēli. Ēdnīcā tika pasniegts kaut kāds aizdomīgi dvakojošs, mistiska paskata sautējums, no kura Anna pēdējā brīdī mūs paglāba... Un vēl tur bija tas pirmais, no kura visiem bija jāpiesargās. Bez Marta mēs būtu lielās briesmās.

Kas ir Marts? O, viņš ir ļoti... Nē, tas lai pagaidām paliek noslēpums.

Un labi, ka man bija Annas dotā taure!

Jūs, kas mani un manus draugus jau pazīstat, labi zināt – lasot šo grāmatu, visai ģimenei būs liela smiešanās. Tiem, kas mani satiek pirmoreiz, varu pačukstēt: izlasiet iepriekšējo teikumu vēlreiz! Nu re, tagad arī jūs zināt, ka, lasot šo grāmatu, visai ģimenei būs liela smiešanās.
Jūsu Ella

No somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse.


Džeimss Patersons. Dārgumu mednieki 2: Briesmas Nīlas krastos
Kidu ģimenes dvīņi Biks un Bekija ir uzauguši, ceļojot pa pasauli un nirstot jūras dzīlēs, lai palīdzētu tētim izcelt nenovērtējamus dārgumus no nogrimušu kuģu vrakiem. Un arī pēc noslēpumainās vecāku pazušanas Biks un Bekija kopā ar vecāko brāli Tomiju un māsu Vētru dodas dārgumu medībās.

Savā otrajā kopīgajā piedzīvojumā Kidi meklē leģendārās ķēniņa Zālamana raktuves. No eksotiskās Kairas līdz bīstamajiem džungļiem – visur viņiem jāliek lietā savas izdzīvošanas prasmes. Piramīdu ēnā briesmas kļūst patiesi mežonīgas.

Un, kas zina, varbūt Kidu bērniem pat izdosies atrast savus vecākus?!

No angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa.


Džefs Kinnijs. Grega dienasgrāmata 14: Demontāža
Pie lasītājiem dodas jau četrpadsmitā “Grega dienasgrāmata” – “Demontāža”. Jūs gaida jauni aizraujoši, neparasti un jautri Grega, viņa ģimenes un drauga Roulija piedzīvojumi!

Grega ģimene gluži negaidīti saņem mantojumu un nolemj to ieguldīt mājas pārbūvē. Taču jau pavisam drīz Hefliji apjauš, ka tā nemaz nav tik lieliska ideja, kā viņiem bija šķitis.

Uzsākot piebūves celtniecību, atklājas arvien jaunas problēmas: sapuvusi koka siena, toksisks pelējums, nevēlami grauzēji un pat kaut kas vēl briesmīgāks... Gregam un viņa ģimenei rodas šaubas, vai mājas renovācija ir piedzīvoto neērtību vērta.

Vai, celtniecības putekļiem nosēžoties, Hefliji varēs tur palikt... vai arī viņiem nāksies meklēt citu dzīvesvietu?

No angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa.


Anna Bēma. Emma&vienradžruksis. Sirdī varonis
Emmas un vienradžrukša piedzīvojumi turpinās!
Kopš Antonijas un Bokela kunga brīnumbūtnes – nāriņa Alva un siekaltārps Siekaliņniekaliņš – tika samainītas vietām, visi ir nelaimīgi, tāpēc Emma ar vienradžruksi nolemj brīnumbūtnes atkal atgriezt īstajās rokās. Viņi dodas draugiem palīgā un atklāj ne tikai Siekaliņniekaliņa īpašās spējas, bet arī Bokelu ģimenes tumšos noslēpumus.
No vācu valodas tulkojusi Gita Hofmane


Martins Vīdmārks, Helēna Villisa. Lases un Majas detektīvaģentūra. Slimnīcas noslēpums
Jau piektā piņķerīgā Lases un Majas detektīvaģentūras lieta latviešu valodā!

Sāra Bērnarda slidojot salauž kāju, un tā tiek ieģipsēta. Kāja sāp, tāpēc jaunā sieviete saņem pretsāpju tableti un aizmieg. Kad Sāra pamostas, viņas zelta auskari ir pazuduši.
Policijas priekšnieks izstāsta detektīviem, ka slimnīcā ir apzagti vairāki pacienti, bet, tā kā nozagtās lietas nav atrastas, nevienu nevar apcietināt…
Par laimi, Lasem un Majai kā allaž ir padomā smalks plāns...

Grāmatu sērija “Lases un Majas detektīvaģentūra” ir ļoti labi zināma Zviedrijā un daudzās citās pasaules valstīs. Jauno detektīvu Lases un Majas dēkas aprakstītas vairāk nekā 20 grāmatās, uzņemtas televīzijas seriālā, divās pilnmetrāžas filmās un pat operā. Grāmatu autors Martins Vīdmarks pat tiek dēvēts par “bērnu Agati Kristi” un ne velti – viņa grāmatas ir viegli lasīt, bet intriga saglabājas līdz pašām beigām.
Sērijas darbus lieliski papildina grāmatu ilustratores Helēnas Villisas zīmējumi.

No zviedru valodas tulkojusi Daina Grūbe.


Jirgens Banšeruss. Izmeklē Kviatkovskis. Košļeņu sazvērestība
Kviatkovskis vienmēr ir bijis privātdetektīvs – jau kā bēbītis viņš smilšu kastē spēja atrast katru noklīdušo rotaļu klucīti vai konfekti. Viņam allaž ir bijis labs deguns uz tādām lietām. Iedvesmai Kviatkovskim ir vajadzīgs piens un košļājamā gumija, turklāt viņš ir iecienījis vienu konkrētu marku, jo visas citas garšo kā vecas pazoles. Kādu rītu atklājis, ka košļājamās gumijas paciņa ir tukša, Kviatkovskis dodas uz kiosku, lai papildinātu krājumus. Un te nu izrādās, ka košļeņu nav, jo tās dīvainā kārtā no kioska pazūd. Kviatkovski sagaida izaicinājums – jāizdibina košļeņu pazušanas noslēpums.

No vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks.


Jirgens Banšeruss. Izmeklē Kviatkovskis. Šerloka pīpe
Pilsētā vēris durvis jauns detektīvmuzejs? Kviatkovskim tas jāredz! Uzreiz pēc muzeja apmeklējuma pie Kviatkovska vēršas tā īpašnieks: nozagts visvērtīgākais eksponāts - Šerloka Holmsa pīpe. Uzņemties šo izmeklēšanu Kviatkovskim ir goda lieta. Pēdas taisnā ceļā aizved viņu pie zagtās mantas, un lieta ir ātri atrisināta. Taču kaut kas īsti nav kārtībā. Okšķera intuīcija Kviatkovski nav pievīlusi...
No vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks.

 


Žaume Kuponss, Liliana Furtuņa, Aguss un Mošķi: Priecīgus Ziemassvētkus, mīļie mošķi!
“Priecīgus Ziemassvētkus, mīļie mošķi!” ir sērijas ceturtā Latvijā iznākusī grāmata. Lasītāju tā ierauj dinamiskā Ziemassvētku glābšanas misijā. Stāstu papildina gaumīgs, asprātīgs komikss, kas ne tikai izklaidē, bet arī bagātina iztēli.

Grāmata ir kā radīta ziemas garajiem brīvdienu vakariem un svētku gaidīšanas laikam.

No katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere.

Grāmatu sērija tulkota jau 18 valodās un saņēmusi zīmīgo La Ļlanca de Sant Jordi balvu 2015. un 2016. gadā. Latvijā sērijas 1. grāmata “Uzrodas Flata kungs” 2017. gadā ieguva Bērnu, jauniešu un vecāki žūrijas balvu “Lasītākā grāmata vecuma grupā 9+”.

Tulkojums tapis un grāmata izdota, pateicoties Ramona Luļa institūta finansiālajam atbalstam.


Henriks Tamms. Nindzja Timijs un ledus pilsēta
Visiem jaunajiem lasītājiem, kas ar aizrautību gaida nākamos nindzjas Timija un viņa draugu piedzīvojumus! Košās, aizraujošās sērijas piektā grāmata ir klāt!

“Kas patiesībā ir mana mamma?” – tas ir jautājums, par kuru kaķu puika Timijs prāto vairāk nekā par kaut ko citu. Mammu meklējot, Timijs un viņa nindzju draudzenes Floresa un Mollija savā gaisakuģī dodas uz ledaino Baltzemi. Taču, ieradušies tur, ceļotāji saprot, ka nekas nav tā, kā viņi bija iztēlojušies: ūdens ir saindēts, gaiss pilns dūmu, ledus kūst. Nu viņu uzdevums vairs nav tikai atrast Timija mammu – draugiem ir arī jāmēģina glābt visu Baltzemi!

No zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane.


Linkolns Pīrss. Lielais Neits līksmo no sirds
Jau atkal patīkama atkaltikšanās ar LIELO NEITU, labi pazīstamo jokdari, kurš pilnīgi noteikti NAV nekāds skolotāju mīlulītis. Klāt sērijas SEPTĪTĀ grāmata!
Kad skolas direktors lūdz Neitam uzņemties šefību par jauno klasesbiedru Brekenridžu Pafingtonu III, zēns ir lepns un apņēmības pilns… līdz patiešām SASTOP jauniņo. Vai Neitam nāksies vadīt laiku kopā ar kaitinošu nūģi? Vai varbūt viņa jaunais draugs būs īsta sabiedrības dvēsele un sagādās visiem kādu pārsteigumu?

No angļu valodas tulkojusi Marika Taube.


Sinika Nopola, Tīna Nopola. Salmenīte, Čībiņa un ērmīgais eņģelis
Čībiņa pierunā lādzīgo kaimiņu tanti Halisi parotaļāties “eņģeļos”. Nepatikšanas sākas brīdī, kad ceļā no skolas vecāko māsu Salmenīti nobiedē ērmīgs milzu putns. Ciema policists Speķanaba un Briļļutārps ķeras pie izsekošanas. Vai tiešām atkal vainīgas mazās Čībiņas draiskulības?

 


Deivs Pilkijs. Supervaronis kapteinis Apakšbiksis un turbo klozetpoda 2000 nežēlīgais uzbrukums
Vai tu domāji, ka Runājošo Klozetpodu armija ir iznīcināta?
Nekā tamlīdzīga! Turbo Pods 2000 ir atgriezies, lai atriebtos! Baismīgais klozetpods, kura mežonīgā apetīte ir leģendāra, gatavs aprīt visu, kas tam gadās ceļā… Tagad viņu vada tikai viena vēlme – ATRIEBTIES! Par laimi, cilvēces likteni atkal gatavi aizstāvēt Džordžs, Herolds un viņu sāncensis Melvins Snīdlijs. Vai uzvarēs supervaroņa spēks? Vai arī satriecošais Kapteinis Apakšbiksis pazudīs no mūsu planētas uz visiem laikiem?
Arī šajā grāmatā tevi iepriecinās MULT-E-NĪTE!
Visā pasaulē iecienītā jautrā animācijas tehnika ļauj katram pašam iedzīvināt bildes.
No angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida.


Toms Flečers. Ziemsvētkuzaurs
Pie jaunajiem lasītājiem dodas aizraujošā, asprātīgā, tomēr sirsnīgā Toma Flečera grāmata ar Šeina Dervīsa jaukajām ilustrācijām “Ziemsvētkuzaurs”!

Aizmirsti visu, ko zini par Ziemeļpolu, ieliec tosterī apaļmaizīti un sagatavojies iepazīties ar
īpašu zēnu, vārdā Viljams Tuntulis,
viņa tēti Bobu Tuntuļa kungu,
Ziemassvētku vecīti (jā, īsto!),
astoņiem elfiem,
Brendu Garmēli, visnejaukāko meiteni skolā (un droši vien visā pasaulē),
lielu nekrietneli, vārdā Mednieks,
un ļoti neparastu dinozauru...

Viņi dziedāja, dejoja un svinēja kopā ar savu jauno draugu diznozauru...
Šos Ziemassvētkus neviens no viņiem nekad neaizmirsīs.

No angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže.


Izzinošās grāmatas

Glens Mērfijs. Vai uz visiem jautājumiem ir atbildes?
Šajā aizraujošajā, ar informāciju bagātajā grāmatā atradīsi atbildes uz daudziem lieliskiem jautājumiem.
Glens Mērfijs un Londonas Zinātnes muzejs sniedz oriģinālu un intriģējošu skatījumu uz Visumu un pasauli, kurā mēs dzīvojam. Autors iztiek bez garlaicīgām definīcijām un formulām, to vietā izstāstot daudz aizraujošu faktu. 

 


Marina Levina. Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa Vecrīgas vēsture
“Vecpilsētas stāsti” ir asprātīgs ekskurss Rīgas vēsturē. To jo īpaši vērtīgu padara grāmatas autores dabiskais humors, plašās zināšanas un pieredze, jo arhitekte Marina Levina ir ilggadēja kultūras mantojuma pētniece. Lasītājs var izsekot patiesiem notikumiem Rīgas vēsturē, taču leģendas par notikumiem Vecpilsētā var lasīt arī kā skaistu, daudzviet romantisku pasaku. Un grāmata ir labs ceļabiedrs, jo tajā ir arī karte, dodoties ekskursijā – izstaigājot un apskatot grāmatā aprakstītās Vecrīgas ielas un namus.

""Vecpilsētas stāsti jeb Pavisam patiesa Vecrīgas vēsture" neparastā kārtā ļauj lasītājam kā zinātkāram senatnes elpas un liecību meklētājam iegrimt senās Rīgas vēstures noslēpumainajā mistērijā”, raksta mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis.

Grāmatu neatkārtojamu padara ilustrācijas, jo katra no mākslinieka Andreja Krasņikova gleznām ir kā atsevišķs stāsts.


Maša Zurikova. Manas franču vecmāmiņas saldās receptes: pavārgrāmata bērnu un vecāku kopā būšanai
Grāmatā ir apkopotas 15 vienkāršas franču virtuves saldās receptes, kuras bērni var pagatavot kopā ar vecākiem, sekojot ilustratīvām norādēm soli pa solim. Bon appetit!

 

 


Jans fons Hollēbens. Foto piedzīvojumi
“Neuzņem attēlus, radi tos!” – mudina profesionāls fotogrāfs Jans fon Hollēbens, kurš kopā ar teksta autoru Monti Pekhemu piedāvā izmēģināt dažādus jestrus trikus, ko izmanto savā darbā, lai padarītu fotogrāfiju par rotaļu. “Fotografēt nenozīmē vienkārši uzņemt fotoattēlus. Šajā procesā mēs apkārtējo pasauli pārvēršam par kaut ko jautru un maģisku, turklāt iespējams ir it viss – tu vari lidot, pārtapt par savu mīļāko supervaroni, izlocīties kā spageti un vēl daudz, daudz vairāk,” apgalvo fotogrāfs. Grāmatā aprakstītie triki paredzēti bērniem, kuriem jau ir vismaz septiņi gadi, taču nodarbēs noteikti var iesaistīties arī jauno fotogrāfu mazākie brālīši un māsiņas. Un, protams, arī draugi, vecāki, skolotāji – jo radoši fotografēt ir jauki un jautri jebkurā vecumā.
Renātes Punkas tulkojums latviešu valodā.


Linda Liukasa. Sveika, Rūbij! Robots iet skolā
Iznākusi ceturtā Lindas Liukasas (Linda Liukas) grāmata bērniem par datoriem – “Sveika, Rūbij! Robots iet skolā”. Caur aizraujošiem stāstiem un rotaļīgiem uzdevumiem bērni no piecu gadu vecuma var vienkāršā veidā izprast, kā strādā dators un internets. Šajā izdevumā autore aicina mazos lasītājus izzināt mākslīgā intelekta pasauli un parāda, kas ir mašīnmācīšanās.

“Sveika, Rūbij! Robots iet skolā” ir ceturtā pasaulē plaši pazīstamās somu programmētājas un stāstnieces L. Liukasas grāmata bērniem un ir turpinājums aizraujošam stāstam par to, kas ir programmēšana, kā darbojas tehnoloģijas, datori un internets un kas ir droša interneta lietošana. Šajā izdevumā autore runā par izaicinājumiem, kas saistīti ar mākslīgo intelektu, un piedāvā izzināt vienu no mākslīgā intelekta jomām – mašīnmācīšanos.

“Mākslīgais intelekts attīstās strauji! Vai pēc dažiem gadiem tas līdzināsies sunim, spokam, draugam, uzticamam palīgam, nenogurstošam darbarūķim vai kam citam? Es nezinu. Taču mans padoms mazajām balerīnām, topošajiem biologiem un citiem nākotnes veidotājiem ir droši un optimistiski raudzīties rītdienas mākslīgā intelekta pasaulē. Lai jūsu sabiedrotie ir zinātkāre, praktiskums un drosme!” novēl autore L. Liukasa.


Fakti un rekordi: Ātrākie, lielākie, stiprākie
Fantastiski fakti, respektabli rekordi un interesanta informācija - šajā grāmatā viss ir rekorda cienīgs!
Kurš ir visilgāk valdošais karaļnams?
Kurš bija pirmais lidotājs, kas pārvarēja skaņas barjeru?
Kur joprojām notiek visilgākais vulkāna izvirdums?
Kurš ir garākais limuzīns?
Atbildes uz daudziem jautājumiem sniegs grāmata "Fakti un rekordi".
No angļu valodas tulkojuši Guntis Kalns, Elga Rusmane, Gunta Šustere un Gints Tenbergs.


Minecraft. Okeānu ceļvedis
"Minecraft" okeānos var atrast dažnedažādus krāsainus brīnumus un retus dārgumus, taču izdzīvot šajā krāšņajā, bet bīstamajā vidē nebūt nav viegli. Oficiālais "Okeānu ceļvedis" palīdzēs uzzināt, kā elpot zem ūdens, kā atrast dažādus vērtīgus labumus, kā pieveikt sargus un citus dzelmes briesmoņus. Šajā izsmeļošajā rokasgrāmatā iekļauti arī labākie "Mojang" ekspertu ieteikumi, kā arī dažādi interesanti fakti.

Tulkojusi Diāna Alksne.


101 aktivitāte brīvā dabā
Gribat zināt, cik daudz aktivitāšu varat izpildīt? Tad ķerieties klāt grāmatai un soli pa solim sāciet pildīt dotos uzdevumus: izgrebt Halovīna ķirbi; doties dabas objektu medībās; aprēķināt, cik tālu ir negaiss; ziņot ar kabatas lukturīti; izveidot gliemežvāku zvēriņus; apgūt senu ķīniešu spēli – lēkāt ar gumiju; spēlēt pudeļu stabules; taisīt balona raķeti vai dubļu seju; nosūtīt ziņu ar semaforu; maisiņā audzēt zemenes; uztaisīt oļu domino; palaist izpletni; izveidot ziedu herbāriju; uztaisīt vēja zvanu; braukt pa viļņiem; sarīkot glāžu sacensības. Atzīmējot izpildīto, beigās uzzināsiet, cik daudz spējat izpildīt.

No angļu valodas tulkojusi Andra Muceniece.


321 supergudrs fakts kas jāzina, pirms paliek 13
Vai zināji, ka:

žirafe spēj izlaizīt savas ausis?

zobus mēs tīrām jau tūkstošiem gadu?

dažkārt bambuss dienas laikā izaug par vairāk nekā vienu metru?

321 pārsteidzošs fakts par dzīvniekiem, zinātni, vēsturi, ģeogrāfiju un vēl daudz ko citu.


101 lielisks burvju triks: aizraujoši burvju triki
Vai vēlies apgūt 101 aizraujošu burvju triku?
Tu varēsi pārsteigt draugus ar patiešām viltīgiem kāršu trikiem un sajaukt viņiem prātu ar ar monētu mīklām. Varbūt gribi, lai dažādi priekšmeti te parādās, te pazūd?
Iemācies klasiskos burvju trikus un fokusus ar auklu un gredzenu - draugi varēs vien minēt, kā tu tos paveici!
Varbūt vēlies lasīt domas? Tad tev patiks meistarīgā prāta maģija. Atver grāmatu un apgūsti maģijas noslēpumus!
No angļu valodas tulkojis Guntis Kalns.


Lara Braiena, Roza Hola. Uzņēmējdarbība iesācējiem

Kā uzsākt uzņēmējdarbību?
Kāpēc daļa uzņēmumu bankrotē?
Kā veidojas uzņēmumi?
Kas jāzina par nodokļiem?
Kā iekļauties tirgū?
Kā kļūt par miljardieri?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes radīsi jaunajā ar piemēriem un ilustrācijām bagātajā izdevumā “Uzņēmējdarbība iesācējiem”.
Atklāj, kādas pamazināšanas nepieciešamas, lai dibinātu savu uzņēmumu! Noskaidro, kā rast ideju uzņēmumam, kā apsteigt konkurentus un rīkoties ar naudu! Uzzini, kā uzņēmumi iekļaujas pasaulē: lasi par piesārņojumu, vispasaules piegādes ķēdēm, procentu&