E-periodika

  • Lasītājiem ir pieejami apmēram 70 žurnāli un avīzes.
  • Tekošā mēneša periodiskie izdevumi ir pieejami bibliotēkas informācijas centrā, kas atrodas 1.stāvā.
  • Mēnesi veci periodiskie izdevumi ir pieejami novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā, kas atrodas 3.stāvā. Žurnālus izsniedz uz mājām bez maksas.

Avīzes latviešu valodā:

Diena
http://www.diena.lv/
Dienas Bizness
http://www.db.lv/
Dzirkstele
http://dzirkstele.diena.lv/
Gulbenes Novada Ziņas
http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/laikraksts
Ielūkojies
http://www.ielukojies.lv/
Izglītība un Kultūra
http://www.izglitiba-kultura.lv/
Konteksts 
http://rakstnieciba.lv/category/konteksts/
Latvijas Avīze
http://www.la.lv/
Latvijas Pensionārs
https://www.pensionari.lv/index6.html
Latvijas Vēstnesis 
https://www.vestnesis.lv/
Meža Avīze
http://www.mezaavize.lv/
Neatkarīgā Rīta Avīze 
http://nra.lv/

Žurnāli latviešu valodā:

Annas Psiholoģija 
http://www.manizurnali.lv/journal/170910/
Astes
http://www.manizurnali.lv/journal/3056/
Auto Bild Latvija 
http://www.manizurnali.lv/journal/3578/
Bilance 
http://bilance.lid.lv/
Citādā Pasaule 
http://www.dienaszurnali.lv/lv/magazine/citada-pasaule
Copes Lietas 
http://www.copeslietas.lv/site/zurnals/
Cosmopolitan 
http://www.lilita.lv/lv/musu-zurnali/?id=4
Dari Pats 
http://www.dienaszurnali.lv/lv/magazine/dari-pats
Dārza Pasaule 
http://www.darzapasaule.lv/
Deko 
https://www.manizurnali.lv/journal/2399/
Geo 
http://www.lilita.lv/lv/musu-zurnali/?id=5
Ieva 
http://www.manizurnali.lv/journal/3227/
Ievas Dārzs 
http://www.manizurnali.lv/journal/90514/
Ievas Māja 
http://www.manizurnali.lv/journal/6680/
Ievas Padomu Avīze 
http://www.manizurnali.lv/journal/526269/
Ievas Stāsti 
http://www.manizurnali.lv/journal/3731/
Ievas Veselība
http://www.manizurnali.lv/journal/3733/
Ievas Virtuve 
http://www.manizurnali.lv/journal/9723/
Ilustrētā Pasaules Vēsture 
http://ilustretavesture.lv/
Ilustrētā Zinātne 
http://www.ilustretazinatne.lv/
Ir
https://irir.lv/zurnali
Ir Brīvdienas
http://www.irlv.lv/brivdienas
Jaunā Gaita 
http://jaunagaita.net/#sthash.IIDjMhTR.dpbs
Jurista Vārds 
http://www.juristavards.lv/
Kapitāls 
http://www.kapitals.lv
Ko Ārsti Tev nestāsta 
http://www.rigasvilni.lv/lv/mediji/zurnali/katn.html
Lauku Avīzes Tematiskā Avīze 
http://www.la.lv/category/izdevumi/tematiskas-avizes/
Leģendas 
https://ekiosks.lv/legendas
Likums un Taisnība
http://www.rigasvilni.lv/lv/mediji/zurnali/likums-un-taisn%C4%ABba.html
Lilit 
http://www.lilita.lv/lv/musu-zurnali/
Mans Mazais 
http://www.manizurnali.lv/journal/6098/
Mājas Viesis 
http://www.la.lv/majas-viesis-16-12-2015/
Mūzikas Saule 
http://www.muzikassaule.lv/
Pastaiga 
http://www.rigasvilni.lv/lv/mediji/zurnali/pastaiga-new.html
Patiesā Dzīve 
http://www.rigasvilni.lv/lv/mediji/zurnali/patiesa-dzive.html
Pie Galda! 
https://piegalda.skaties.lv/
Planētas Noslēpumi 
http://www.rigasvilni.lv/lv/mediji/zurnali/patiesa-dzive.html
Praktiskais Latvietis 
http://www.la.lv/praktiskais-latvietis-21-12-2015/
Praktiskie Rokdarbi 
http://www.la.lv/praktiskie-rokdarbi-2/
Privātā Dzīve 
https://www.manizurnali.lv/journal/3727/
Psiholoģija Ģimenei un Skolai 
http://www.pressa.lv/lv/info/10403/Psiholo%C4%A3ija%20mums%20+%20Psiholo%C4%A3ija%20%C4%A2imenei%20un%20Skolai
Psiholoģija Mums 
http://www.pressa.lv/lv/info/10403/Psiholo%C4%A3ija%20mums%20+%20Psiholo%C4%A3ija%20%C4%A2imenei%20un%20Skolai
Rīgas Laiks 
https://www.rigaslaiks.lv/
Santa 
http://www.santa.lv/?lap=Santa
Sestdiena 
http://www.diena.lv/dienas-zurnali/sestdiena
Sporta Avīze 
http://www.sportaavize.lv
Sports 
http://www.sporto.lv/node/3605
Sporta Avīze 
http://www.sportaavize.lv/
Sports 
http://www.sporto.lv/
Taka 
http://baltataka.lv/
Una 
http://una.lv/
Veselība 
http://veseliba.lv/
Zintnieks
http://www.zintnieks.lv/
36,6 C 
http://www.la.lv/zurnals-36-6c-2/
100 Labi Padomi
http://www.rigasvilni.lv/lv/mediji/zurnali/100-labi-padomi.html
9vīri
http://www.rigasvilni.lv/lv/mediji/zurnali/9-viri.html

Avīzes svešvalodā:

МК Латвия 
http://www.mklat.lv/

Žurnāli svešvalodā: