Pagastu bibliotēkas

Gulbenes novadā darbojas 18  pagastu bibliotēkas.

Bibliotēkas nosaukums

Bibliotēkas vadītājs

Bibliotēkas adrese

Tālrunis, e-pasts

Beļavas pagasta bibliotēka

Inese Paikena

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409

+371 29499608
belavas.biblioteka@gulbene.lv

Daukstu pagasta bibliotēka

Kristīne Mezīte

"Saulītes", Daukstes, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429

+371 27316443

daukstu.biblioteka@gulbene.lv

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Sarmīte Stupāne

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417

staru.biblioteka@gulbene.lv
+371 20235619

Druvienas pagasta bibliotēka

Daiga Apsīte

"Pamatskola", Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426

druvienas.biblioteka@gulbene.lv

26189439

Galgauskas pagasta bibliotēka

Dace Lubāne

Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428

+371 20230738
galgauskas.biblioteka@gulbene.lv

Jaungulbenes pagasta bibliotēka

Dzidra Rudzīte

"Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420

+371 25725922
jaungulbenes.biblioteka@gulbene.lv

Lejasciema pagasta bibliotēka


Apkalpošanas punkts Sinolē

Maira Lūkina


Rūta Samsone

Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412

"Sinoles nams", Sinole, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412

+371 27868341
lejasciema.biblioteka@gulbene.lv

+371 26553137
sinole@gulbene.lv

Līgo pagasta bibliotēka

Anitra Markoviča

"Jaunstukmaņi", Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421

+371 26185403
ligo.biblioteka@gulbene.lv

Litenes pagasta bibliotēka

Dace Dzērve

"Pagastnams 2", Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

+371 26614720
litenes.biblioteka@gulbene.lv

Lizuma pagasta bibliotēka

Evita Dārzniece

"Akācijas", Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425

+371 26498261
lizuma.biblioteka@gulbene.lv

Rankas pagasta bibliotēka

Anda Ješkina

"Ausmas", Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416

+371 28641081
rankas.biblioteka@gulbene.lv

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

Tamāra Gončoronoka

"Rēveļu pamatskola", Gaujasrēveļi, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416

+371 28023298
gaujasrevelu.biblioteka@gulbene.lv  

Stāmerienas pagasta bibliotēka

Spodra Kaļva

"Vecstāmeriena", Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406

+371 26124532
stamerienas.biblioteka@gulbene.lv

Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka

Rasma Auzāne

"Mazkalniena", Kalniena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406

+371 28017354
kalniena@gulbene.lv

Stradu pagasta bibliotēka

Ineta Masa

"Rotas", Stradi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

+371 27859062
stradu.biblioteka@gulbene.lv

Stradu pagasta Stāķu bibliotēka

Jana Daugele

Stāķi 19 - 19, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

+371 27812651
staku.biblioteka@gulbene.lv

Tirzas pagasta bibliotēka

Agrita Petrovska

"Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

+371 26669317
tirzas.biblioteka@gulbene.lv