Novada pagasti

  • Beļavas pagasts

    Beļavas pagasts atrodas Gulbenes novada Z daļā, lielākās apdzīvotās vietas: Beļava, Pilskalns, Letes, Ozolkalns, Silamala, Naglene.

  • Daukstu pagasts

    Vārds Daukstes esot cēlies no vārda “dūkstes”. Un patiesi šajā apvidū ir diezgan maz kalnu, vairāk līdzeni klajumi un purvi, to skaitā arī Lielais Mārku purvs.

  • Druvienas pagasts

    Druvienas pagasts atrodas Gulbenes novada rietumu daļā pie Cēsu un Madonas novadu robežas. Tas ir viens no mazākajiem pagastiem Gulbenes novadā.

  • Galgauskas pagasts

    Galgauskas pagasts atrodas rajona rietumu daļā. Cauri pagastam tek Tirzas upe un tās pietekas – Gosupe, Vijata (Vieta), Lāčupe.

  • Jaungulbenes pagasts

    Jaungulbenes pagasts sāka attīstīties 18.gs., kad Jaungulbene tika atdalīta no Gulbenes. Lielākā daļa Jaungulbenes pagasta atrodas Alūksnes augstienes Gulbenes paugurvalnī.

  • Lejasciema pagasts

    Lejasciema pagasts atrodas Vidzemes novada ziemeļaustrumu daļā Gulbenes novadā. Lejasciema pagasts ir izveidojies ļoti skaistā vietā, divu upju - Gaujas un Tirzas satekā, mežu ielokā.

  • Līgo pagasts

    Līgo pagasts izveidojās pēc 2.Pasaules kara, atdalot šo teritoriju no Jaungulbenes pagasta. 1990.gadā Līgo ciema robežās nodibināts Līgo pagasts.

  • Litenes pagasts

    Litenes pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā. Attālums līdz tuvākajai pilsētai Gulbenei – 18 km, līdz Rīgai – 204 km.

  • Lizuma pagasts

    Lizuma pagasts robežojas ar Gulbenes rajonaLejasciema, Tirzas, Druvienas un Rankas pagastiem. Ap 50% pagasta teritorijas aizņem meži.

  • Rankas pagasts

    Rankas pagasta ziemeļdaļa atrodas Vidzemes augstienes Augšgaujas pazeminājumā, vidus un dienviddaļa Piebalgas paugurainē. Lielākās apdzīvotās vietas: Ranka, Gaujasrēveļi, Rēveļi.

  • Stāmerienas pagasts

    Stāmerienas pagasta ZR daļa atrodas Alūksnes augstienes Gulbenes paugurvalnī, kas DA daļā pēriet Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēlumā. Cauri pagasta teritorijai iet šaursliežu dzelzceļa Gulbene-Alūksne līnija.

  • Stradu pagasts

    Pagasts īpatnējs ar to, ka citas apdzīvotas vietas – Stāķi un Šķieneri ir pāraugušas vietu, kas devusi nosaukumu pagastam – Stradus. Viena no lielākajām pagasta bagātībām ir meži, kas aizņem 61% no visas pagasta teritorijas.

  • Tirzas pagasts

    Līdz 6.gs. pagasta teritorija bija sēļu apdzīvota. Līdz 14.gs. Tirzas teritorija ietilpa latgaļu Tālavas novadā. Sēļu klātbūtne ir saglabājusies tirzmaliešu un virāniešu valodas izloksnē.