Audio

Stāmerienas pagasta Kalnienas iedzīvotāja Sarmīte Balode. Atmiņas par Kalnienas 8-gadīgo skolu un dežūrām skolas kopgaldā. 
KLAUSĪTIES

Dzimtā vieta, pārcelšanās uz Kalnienu, ozols.
KLAUSĪTIES

Kā radies māju nosaukums Riekstiņi, atmiņas par vectēvu.
KLAUSĪTIES

Lauku darbi – siena kasīšana, biešu ravēšana, ganos iešana.
KLAUSĪTIES

Kartupeļu lasīšana, ēdieni.
KLAUSĪTIES


Stāmerienas pagasta Kalnienas iedzīvotāja Dzintra Petrova. Sēņu likšana uz dzelzceļa sliedēm.
KLAUSĪTIES


Stāmerienas pagasta Kalnienas iedzīvotāja Maruta Priedīte. Ganu gaitas. Nažu pazušana. 
KLAUSĪTIES


Tirzas pagasta iedzīvotāja Ieva Bērziņa. Skolēnu apģērbs 20.gadsimta 50.gados. 
KLAUSĪTIES


Tirzas pagasta iedzīvotājs Alvis Jansons. Baseins uz balkona. 
KLAUSĪTIES


Litenes pagasta iedzīvotāja Ilze Zirdziņa. Pilsētas meitene ciemos pie radiem Zeltalejā. 
KLAUSĪTIES

Lupatiņu kalni dzelzceļniekiem. Leļļu apģērbu šūšana no lupatiņām. Vecāsmātes adītie cimdi. 
Litenes pagasta iedzīvotāja Ērika Dukure. Brauciens ar baļķu ragaviņām cūku aplokā. 
KLAUSĪTIES
 
Uz skolu jāiet 6 km, internātā nepatika, vakarā uz māju, no rīta atpakaļ, gar Pinteļa ezeru ejot, sala ceļgali.
KLAUSĪTIES
 
7.klases blēņa – Blaumaņa “Mīlestības vēstules”.
KLAUSĪTIES

Litenes pagasta iedzīvotāja Anna Zīle. Kāpēc man bail no bitēm?
KLAUSĪTIES
 
Jāšana ar cūku.
KLAUSĪTIES

Kā es izjokoju draugus. 
KLAUSĪTIES

Izdomāju nodarbošanos – paņēmu kladi un pierakstīju mašīnas – kādas aizbraukušas un kādas atbraukušas.
KLAUSĪTIES


Daukstu pagasta iedzīvotājs Atāls Vajevskis. 2.klasē pēcstundas par reizrēķina nezināšanu, žagari, kurus tā arī nedabūja.
KLAUSĪTIES

 Atgadījums, aitas ganot.
KLAUSĪTIES

 


Daukstu pagasta iedzīvotāja Ilona Sarkane. Kā es tiku pie sava vārda.
KLAUSĪTIES

Tradīcijas ģimenē.
KLAUSĪTIES

3.klasē mācījos - blēņa – nebraukt mājās.
KLAUSĪTIES


Daukstu pagasta iedzīvotāja Rasma Sveķe. Dabūju žagarus, sagriezu vienu kleitu.
KLAUSĪTIES

Mammai ievārījumi augstos plauktos, vecaimātei teiciens – truj, truj..
KLAUSĪTIES

Bēgļu gaitās, bērni nesaprata, kā izpriecas brauciens, tēvs pārdzīvoja, palika bez valodas, līdz Raunai tikām.
KLAUSĪTIES


Gulbenes iedzīvotāja Baiba Dzērve. Bērnība Zvaigžņu ielā, Aizkapos, kapu apkopšana kopā ar vecomāti, kapusvētku tradīcijas.
KLAUSĪTIES

Vecākās māsīcas biedēja ar baigu veceni, peldēšanās dīķī pie kapiem, braukšana ar ragaviņām un slēpēm.
KLAUSĪTIES

Stāsts par Aizkapu ganāmpulku.
KLAUSĪTIES

Purvs tika apsaimniekots, vēlāk pamazām aizauga.
KLAUSĪTIES


Alūksnes iedzīvotāja Aija Kopmane stāsta par bērnību Litenē. Brīvdienas Litenē, pie vectētiņa “Beķeru” mājās, gājiens iepirkties, ēdnīca.
KLAUSĪTIES

Litenes dzelzceļa stacija, vagonu skaitīšana, Rīgas radiņu gaidīšana, banāni, maize dzelzceļa stacijā.
KLAUSĪTIES

Ēdienkarte pie vectētiņa, mājdzīvnieki – gotiņa Alda un vistas, cukurbiešu ravēšana, darbs pie siena vākšanas, dumpis.
KLAUSĪTIES


Stāmerienas pagasta Kalnienas iedzīvotājs Gunārs Upāns. Dzimtās mājas, apstākļi pēc kara, skola.
KLAUSĪTIES


Stradu pagasta iedzīvotāja Ruta. Nedarbs ar mammas kurpēm.
KLAUSĪTIES

Nedarbi uz ceļa. 
KLAUSĪTIES


Stradu pagasta iedzīvotājs Andrejs Širaks. Došanās uz balli Spārītē.
KLAUSĪTIES