Gulbene
Dome
Vēsture
Līdz 13.gs.
Livonija (13. - 16.gs.)
Poļu - zviedru laiki
(16. - 17.gs.)
Krievijas impērija (1721. - 1917.)
Latvijas Republika (1918. - 1940.)
Padomju un vācu okupācija
(1940. - 1988.)
Trešā atmoda
(1988. - 1991.)
Notikumu hronoloģija
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Vēsture notikumu hronoloģija

2.g.t.p.m.ē. Gulbenes apvidū ienāk pirmie iedzīvotāji
1224.g. Tālavas dalīšanas līgumā pirmo reizi minēts Gulbanas pilsnovads
1340.g. Gulbenē uz latgaļu pilskalna uzcelta Rīgas arhibīskapa mūra pils
1416.g. Avotos tiek minēts Švanenburgas (Swaneborch) pilsnovads
1577.g. Livonijas kara laikā Ivana Bargā karaspēks sagrauj Gulbenes pili un izposta pilsētiņu
1621.g. Zviedru karalis Gustavs Ādolfs atdāvina Švanenburgu feldmaršalam Gustavam Hornam
1721.g. Pēc Nīštates miera līguma Vidzeme un līdz ar to arī Gulbene pāriet Krievijas valsts īpašumā
1722.g. Švanenburgas saimnieks ir asesors Kaspars Vilkens
1733.g. Pirmos slolēnus uzņem Gulbenes draudzes skola
1750.g. Muižā saimnieko pulkvedis Fītinghofs
1763.g. Katrīna II Gulbenes muižu atdāvina grāfam Ernstam Miniham. Vecgulbenes muižas Baltās pils celtniecības aizsākumi.
1789.g. Kā muižas īpašnieks tiek minēts slepenpadomnieks Otto Hermanis fon Fītinghofs
1802.g. Vecgulbenes muiža nonāk Volfu dzimtas īpašumā
1811.g. Uzcelts spirta brūzis - vecākais rūpniecības uzņēmums
1838.g. Uz vecās vācu mūra pils drupām sāk celt baznīcu
1843.g. Iesvēta jauno luterāņu baznīcu
1870. - tie gadi Vecgulbenes muižas Baltās pils pārbūves
1887.g. Sāk darboties pirmā aptieka
1899.g. Sāk darboties pirmā slimnīca
1903.g. Sākas regulāra šaursliežu dzelzceļa satiksme līnijā Stukmaņi (Pļaviņas) - Vecgulbene - Marienburga (Alūksne) - Valka. 1903.g. uzceļ pirmo dzelzceļa staciju un "Tējas namu"
1905.g. Zemnieku nemieri, demonstrācijas luterāņu baznīcā, tiek nodedzināta gan Vecgulbenes muižas Baltā pils ar bibliotēku un mākslas priekšmetu kolekciju, gan Sarkanā pils
1916.g. - 1917.g. Karavīri un karagūstekņi uzbūvē platsliežu dzelzceļa līniju no Ieriķiem. Gulbene kļūst par dzelzceļa mezglu
1917.g. Latvijas vācu neokupētajā daļā pasludināta padomju vara (Iskolats). Vecgulbenē tiek nodibināta padome, savukārt muižā - padomju saimniecība
1918.g. decembris - 1919.g. maijs Vecgulbenes (Malienas) revolucionārā tribunāla darbība. Vecgulbene kļūst par Malienas apriņķa centru
1919.31.05. Vecgulbeni no padomju varas atbrīvo 1.(vēlāk 4.) Valmieras kājnieku pulks
1920.16.08. Vecgulbenei piešķirtas miesta tiesības
1920.g. Arhitekts P.Kundziņš un inženieris E.Veiss sāk darbu pie Vecgulbenes apbūves (Viestura ielas "dzelzceļa kolonijas") projekta izstrādes
1921.g. Darbu sāk pilsētas pamatskola ("Sarkanā skola")
1925.g. - 1926.g. Pēc arhitekta P.Federa projekta uzcelta Gulbenes jaunā dzelzceļa stacija
1926.g. Atklāta pirmā vidējā mācību iestāde - Gulbenes komerc - un arodskola (tag. ģimnāzija)
1927.g. Uzcelta Gulbenes lauksaimniecības biedrības krājaizdevumu sabiedrības ēka (arh. A.Maidelis) - tag. Latvijas Krājbankas filiāle
1928.15.02. Vecgulbenei piešķirtas pilsētas tiesības un vēsturiskais nosaukums - Gulbene
1928.g. - 1929.g. Iznāk pirmā avīze "Gulbenes Balss"
1928.g.. Gulbenes komerc - un arodskola pāriet uz jaunuzcelto I.Blankenburga projektēto ēku
1929.g. Atklāts par ziedojumiem celtais piemineklis par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes varoņiem (atjaunots 1992.g., tēln. O.Feldbergs)
1934.g. - 1935.g. Uzcelta jaunā pamatskolas ēka (arh. R.Duņēns) Līkajā ielā (tag. 2.vidusskola)
1934.g. Gulbenes atbrīvošanas 15.gadadienā pilsētas vecajos kapos tika uzstādīts piemiņas akmens pie Gulbenes atbrīvošanas cīņās kritušo Valmieras 1.(4.) kājnieku pulka karavīru kapa
1938.g. Gulbenes pilsētai piešķirts ģerbonis - uz melna vairoga peldošs sudraba gulbis
1940. Gulbenē tiek sarīkoti mītiņi un pasākumi padomju varas atbalstam.
1941.g. 14.-15.jūnijs Aresti, izsūtīšana no Gulbenes stacijas
1941.g. 3.jūlijs Sākas vācu okupācija
1944.g. 28.augusts Gulbenē ienāk padomju karaspēks. Padomju aviācijas uzlidojumos un, atkāpjoties vācu armijai, Gulbenei nodarīti lieli zaudējumi - pilnīgi vai daļēji sagrautas Gulbenes baznīca, Baltā pils, dzelzceļa stacija, vairākas dzīvojamās ēkas
1944.g. Gulbenē tiek atjaunota padomju vara, darbību uzsāk dažādas padomju iestādes
1947.g. Gulbene kļūst par apriņķa pilsētu
1947.g. Sāk iznākt laikraksts"Sarkanais Stars"
1949.g. 25.marts Represijas, izsūtīšanas no Gulbenes stacijas
1940. - to gadu 2.puse Tiek nopostīts piemineklis par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes varoņiem
Muižas saimniecības ēkās (oranžērijā un dārznieka mājā) sākas padomju armijas daļas Nr.75568 dislocēšana - Gulbenē izvietojas radiolokācijas rota. kuras vajadzībām bijušajā lidlaukā tiek uzbērti lokatorkalni un uzstādīti lokatori
1949.31.12. Izveidots Gulbenes rajons
1952.g. Dibināta TLMS "Sagša"
1954.g. Pilsētas skvērā (tag. Gulbju skvērā) uzstādīts piemineklis V.I.Ļeņinam
1957.g. Tiek nodibināta Gulbenes mežrūpniecības saimniecība
1959.g. Sākas mācības Gulbenes mūzikas skolā
1960.g. Uzcelts kultūras nams un kinoteātris "Miers"
1960.g. Uzcelts universālveikals un restorāns "Gulbis"
1960.g. Nodod ekspluatācijā Gulbenē pirmo ūdenstorni, uzsāk pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi

1962.g.

Sākas mācības jaunuzceltajā Gulbenes 2.astoņgadīgajā skolā (tagad - vidusskola)
1962.g. Uzcelts Padomju nams (tagad rajona padome), Tirgus laukuma vietā sāk veidot Centrālo skvēru
1964.g. Jaunās ēkās darbu sāk Gulbenes centrālā slimnīca
1964.g. Darbu sāk rūpnīcas "Straume" cehs. 1986.g. cehu reorganizē par gulbenes metālizstrādājumu ražotni
1964.g. Sāk iznākt laikraksts "Dzirkstele" (no 1991.g. SIA "Dzirkstele")
1965.g. Uzcelta "Gulbju" aptiekas ēka un "Gastronoms" Rīgas ielā
1966.g. Sākas Skolas ielas dzīvojamā masīva izbūve
1966.g. Tiek atvērts Sadzīves pakalpojumu paviljons Bērzu ielā. Gulbenē sākas gāzes piegāde
1968.g. Iekārtoti 2.Pasaules karā kritušo padomju karavīru brāļu kapi
1968.g. Sāk darboties Pionieru nams
1968.g. Atver ražošanas apvienības "Daiļrade" cehu
1970.g. Centrālajā skvērā uzstādīts jauns V.I.Ļeņina piemineklis (demontēts 1991.g.)
1970.g. Pabeidz Gulbenes stadiona rekonstrukciju
1974.g. Nodibināta 2.vidusskola
1979.g. Pabeigta viesnīcas "Gulbene" būve
1981.g. Uzcelts sadzīves pakalpojumu nams (tag. "Santa")
1982.g. Atvērts Gulbenes vēstures un mākslas muzejs
1982.g. Sākas Nākotnes ielas apbūve
1983.g. Atklāj Gulbenes jaunos kapus
1984.g. Jaunās telpās darbu uzsāk bibliotēka
1985.g. Jaunuzceltā ēkā darbu sāk "Autoserviss"
1986.g. Uz ražošanas apvienības "Alfa" Gulbenes ceha bāzes nodibināta rūpnīca "Mitran"
1988.g. Gulbenē veidojas Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas. 4.oktobra konferencē tiek nodibināta LTF Gulbenes rajona nodaļa
1988.g. Sāk darbu mākslas skola
1989.g. Atklāj sporta skolas jauno ēku
1989.g. Litenes nometnē nogalināto latviešu karavīru izvadīšana no ev. lut. baznīcas pārapbedīšanai Litenes kapos
1992.g. Darbību sāk SIA"Apgāde", IU "Santa"
1993.g. Izveidota tag. Bērzu pamatskola
1993.g. No Gulbenes aiziet Krievijas armija
1993.g. Sāk raidīt Gulbenes televīzija
1993.g. Izveidojas SIA "Konto"
1995.g. Izveidota Gulbenes ģimnāzija
1996.g. Darbu sāk uzņēmums "Rubate"
1997.g. Tiek nodibināts Gulbenes olimpiskais klubs "Buks" un basketbola komanda "Buki"
1998.g. Arhibīskaps J.Pujats konsekrē jauno katoļu baznīcu
1998.g. Atvērts Gulbenes tūrisma informācijas centrs
1998.g. Atklāts piemiņas akmens Gulbenes čekas mājas vietā Ābeļu ielā
1999.g. Pie stacijas atklāts piemineklis represētajiem (tēln. I.Ranka)
1999.g. Nodibināta Gulbenes nevalstisko organizāciju apvienība
1999.g. Atklāts pilsētas pulkstenis
1999.g. Slēgtas pasažieru dzelzceļa līnijas Pļaviņas - Gulbene un Rīga - Gulbene (caur Ieriķiem)
2000.g. Notiek pirmie Gulbenes Pilsētas svētki
2000.g. Dibināta SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis"
2000.g. Pirmie Bānīša svētki
2002.g. 1.putnu pilsētu salidojums Gulbenē
2002.g. Iesvētīts Gulbenes karogs
2002.g. "Buki" uzvar NATO kausa izcīņā Beļģijā
2003.g. Bānīša simtgades svētki

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003