Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Pasts, telegrāfs
Tirgus un veikali
Autotransports
Dzelzceļš
Elektrifikācija
Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Tirdzniecība un sakari dzelzceļš

   Otrā Pasaules kara laikā Gulbenes dzelzceļa mezglam tika nodarīti nopietni postījumi. Vairākos padomju aviācijas uzlidojumos tika sabombardēti gan sliežu ceļi, gan ēkas, tai skaitā Gulbenes dzelzceļa stacijas ēka. Tā kā dzelzceļš bija stratēģiski svarīga saimniecības nozare, postījumi tika likvidēti samērā ātri. Atjaunošanas darbos tika izmantoti arī vācu karagūstekņi. Tā Gulbenes dzelzceļa stacijas ēka jau 1948.gadā tika atjaunota un nodota ekspluatācijā.
   Ir saglabājušas ziņas par dažiem pēckara gadu darbiniekiem. 1947.gadā arhīva materiālos tiek minēti materiālu noliktavas priekšnieks Pogorelovs, 4.distances būvdarbu vadītājs Dambītis, lokomotīvju depo partijas meistars Višņakovs, lokomotīvju depo partijas sekretārs Poļakovs, stacijas priekšnieka vietnieks Kuharenko.
   1986.gadā fiksēti sekojoši dzelzceļa uzņēmumi:
      darbnīcas,
      apgrozības depo,
      noliktavas,
      4.ceļu distance,
      ceļu - bufešu uzņēmums,
      dzelzceļa namu pārvalde,
      dzelzceļa slimnīca un poliklīnika.

Gulbenes dzelzceļa stacija, 1920./30. - tie gadi
Gulbenes dzelzceļa stacija, 1930. - tie gadi

   1990. - tajos gados notika vairāku dzelzceļa iestāžu reorganizācija. 1992.gadā tika slēgts "Latvijas dzelzceļa" Gulbenes 27.bērnudārzs. 1996.gada 3.jūlijā apstiprināja aktus par Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" objektu pārņemšanu Gulbenes pilsētas īpašumā.
   Samazinoties dzelzceļa lomai valsts ekonomikā, izmaiņas piedzīvoja arī Gulbenes dzelzceļa mezgls. 1999.gadā tika slēgtas pasažieru dzelzceļa līnijas Pļaviņas - Gulbene un Rīga - Gulbene (caur Ieriķiem).
   1990. - to gadu otrajā pusē vairākkārt bija apdraudēts šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene - Alūksne jeb bānīša liktenis. Kā nerentablai līnijai tai draudēja slēgšana. Pateicoties sabiedrības atbalstam un Gulbenes, Stāmerienas un Alūksnes pašvaldībām, bānīti izdevās glābt. 2000.gada 7.decembrī apstiprināts bezpeļņas organizācijas "Vidzemes bānītis" dibināšanas līgums.
   Par dzezceļa vēsturi Gulbenē lasiet sadaļā Vēsture/Krievijas impērija, bet par šaursliežu dzelzceļa līniju (bānīti) sagaļā Kultūrvēsturiskie objekti/Bānītis.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003