Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Prese no 1918. - 1940.
Sarkanais Stars
Dzirkstele
11.kanāls
Gulbenes Vēstnesis
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Plašsaziņas līdzekļi "Gulbenes Vēstnesis"

   Gulbenes pilsētas domes informatīvais ikmēneša izdevums "Gulbenes Vēstnesis" iznāk kopš 1996.gada maija. Līdz 2002. gada februāra numuram tas iznāca A4 formātā četrās lapaspusēs.    Pašlaik "Gulbenes Vēstnesis", kas nu jau ir Gulbenes pilsētas domes laikraksts, iznāk A3 formātā astoņās lapaspusēs 4000 eksemplāru lielā metienā. Izdevums tiek izplatīts visu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un vairākās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās pilsētā, tā kā ir pieejams visiem pilsētniekiem.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003