Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Prese no 1918. - 1940.
Sarkanais Stars
Dzirkstele
11.kanāls
Gulbenes Vēstnesis
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Plašsaziņas līdzekļi "Sarkanais Stars"

"Sarkanais Stars" 14.decembrī 1947.gadā   Laikraksts "Sarkanais Stars" sāka iznākt 1947.gada decembrī kā Latvijas Komunistiskās partijas Gulbenes rajona komitejas un Gulbenes rajona Darbaļaužu deputātu padomes orgāns. Laikraksta lozungs - "Visu zemju proletārieši, savienojieties!" Sākumā laikrakstam nebija ne preses darbinieku, ne citu speciālistu. Tāpat nebija arī telpu un avīzes redakcija izvietojās rajona izpildkomitejas telpās. 1940. - to gadu beigās Gulbenē nav savas tipogrāfijas, tāpēc laikrakstu nācās vest iespiest uz kaimiņu rajoniem. Vēlāk to drukā Gulbenē Latvijas PSRS Kultūras ministrijas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes 32.tipogrāfijā, Rīgas ielā.
   "Sarkanais Stars" iznāca trīs reizes nedēļā. Līdz 1957.gadam avīze sastāv no vienas lapas, tad kļūst plašāka un saturiski bagātāka - parādās arī anekdotes un stāsti turpinājumos. "Sarkanā Stara" metiens 1957.gadā ir 3000 eksemplāri.
   "Sarkanā Stara" pirmais redaktors bija Pauls Līdums. Vēlāk avīzes redaktori bija Milda Vasiļjeva, Viktors Zariņš, Mirdza Aļeksejeva un Voldemārs Ante.
   Laikraksta "Sarkanais Stars" pēdējais numurs iznāk 1962.gada 12.maijā. Turpmāk Gulbenes un rajona laikraksts ir "Dzirkstele".

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003