Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Prese no 1918. - 1940.
Sarkanais Stars
Dzirkstele
11.kanāls
Gulbenes Vēstnesis
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Plašsaziņas līdzekļi "Dzirkstele"

   SIA "Dzirkstele" - viena no Vidzemes lielākajām izdevniecībām - izdod trīs laikrakstus: "Dzirkstele" Gulbenes rajonā, "Alūksnes Ziņas" Alūksnes rajonā un "Ziemeļlatvija" Valkas rajonā, kopējā auditorija gandrīz 45 tūkstoši lasītāju.
"Dzirkstele", 27.aprīlī 1968.g.   "Dzirkstele" - vienīgais Gulbenes rajona laikraksts, kas iznāk trīs reizes nedēļā - otrdien (12 lappuses), ceturtdien (8 lappuses) un sestdien (12 lappuses). Vidējā tirāža 3800, auditorija (pēc BMF datiem) - 17 410. Galvenā redaktore Ginta Alberte (no 2002.gada).
   "Alūksnes Ziņas" - Alūksnes rajona laikraksts - iznāk no 2000.gada trīs reizes nedēļā - otrdien (12 lappuses), ceturtdien (8 lappuses) un sestdien (12 lappuses). Vidējā tirāža - 1750, vidējā auditorija (pēc BMF datiem) - 10 060. Galvenā redaktore Ginta Alberte. "Dzirksteles" un "Alūksnes Ziņu" datorsalikumu veido redakcijā Gulbenē, Ozolu 2a. "Alūksnes Ziņu" birojs atrodas Alūksnē, Lielā ezera ielā 5. Kopā abos laikrakstos strādā 21 darbinieks.
   "Ziemeļlatvija" - Valkas rajona laikraksts, iznāk trīs reizes nedēļā - otrdien (12 lappuses), ceturtdien un sestdien (8 lappuses). Vidējā tirāža 3800, auditorija - 17 000. Redaktore Ingūna Plūme, 16 - darbinieki. Redakcija Valkā, Ausekļa ielā 1.
   Visus trīs laikrakstus iespiež "Latgales drukā" Rēzeknē.
"Dzirksteles" logo   Katru iznākšanas reizi laikraksti piedāvā Komentāru un viedokļu lappuse, vietējās ziņas, dažādas tematiskās lappuses par sportu, veselību, izglītību, "Lauku sēta", "Starp mums", utt. Sestdienās - sestdienas pielikums ar interviju ar kādu populāru cilvēku, tēma par aktuālām problēmām, konkursi, izklaide, ēdienu receptes.
   "Dzirkstele" lasāma arī internetā - www.dzirkstele.lv.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003