Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Pirms 2.Pasaules kara
Pēc 2.Pasaules kara
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Saimnieciskās darbības attīstība pēc 2.Pasaules kara

Saimnieciskās darbības apskats pēc 2.Pasaules kara

Gulbenes pilsētas izpilkomitejas 1944.gada sēdes protokols
   
Vairākus gadus pēc Otrā Pasaules kara beigām Gulbenē joprojām nenotika nopietna rūpnieciskā darbība. Gulbenieši bija nodarbināti galvenokārt apkalpojošajā ražošanā.
   Par to liecina arhīva materiāli, kas atspoguļo šis nozares darbību 1950. - tajos gados. Gulbenē darbojās sekojošas apkalpojošās sfēras iestādes:

 

1949.gads
Rūpkombināts, kurā ietilpa:
   • Galdnieku darbnīca Valmes ielā,
   • Galdnieku darbnīca Brīvības ielā,
   • Vadmalas krāsotava Valmes ielā,
   • Dzirnavas Brīvības ielā,
   • Mehāniskās darbnīcas Skolas ielā
1950.gads Ražošanas artelis "Gulbene", kurā ietilpa:
   • 3 drēbnieku darbnīcas,
   • Šuvēju darbnīca,
   • Daiļkrāsošanas darbnīca,
   • Kurpnieku darbnīca,
   • 3 foto darbnīcas,
   • 2 pulksteņu darbnīcas,
   • Elektrobūvniecības darbnīca,
   • 3 frizētavas (Gulbenē, rajonā, Lubānā),
   • Kokapstrādes darbnīca
1951.gads Rūpkombināts, kurā ietilpa:
   • Drēbnieku darbnīca,
   • Apavu darbnīca,
   • Galdnieku darbnīca,
   • Seglinieku darbnīca,
   • Utilizācijas uzņēmums Raiņa ielā (slēgts 1953.g.)
1952.gads

Ražošanas artelis "Gulbene", kurā ietilpa:
   • Drēbnieku darbnīca,
   • Šuvēju darbnīca,
   • Apavu darbnīca,
   • Foto darbnīca,
   • Pulksteņu darbnīca,
   • Radioaparātu darbnīca,
   • Frizētava.
Ražošanas artelis "Gulbene" tika likvidēts 1953.g.

Invalīdu artelis "Vienotais darbs", kurā ietilpa:
   • Drēbnieku darbnīca,
   • Apavu darbnīca,
   • Foto darbnīca,
   • Galdnieku darbnīca,
   • Daiļrakstu darbnīca,
   • 3 frizētavas

1955.gads Invalīdu artelis "Vienotais darbs", kurā ietilpa:
   • Drēbnieku darbnīca,
   • 2 kurpnieku darbnīcas,
   • Foto darbnīca,
   • Daiļkrāsotāju darbnīca,
   • Mehāniskā darbnīca,
   •2 frizētavas.
Invalīdu artelis "Vienotais darbs" tika likvidēts 1960.g.
   • Dzelzceļa ORS drēbnieku darbnīca.

   1960.gadā Gulbenē turpinājās Rūpkombināta darbība, bet jau drīz sāka darboties lielāki rūpniecības uzņēmumi, kuru ražotās produkcijas nozīme bija svarīga ārpus Gulbenes rajona robežām. 1961.gadā Gulbenē darbojās Gulbenes gaļas kombināts un Vidzemes alus rūpnīca (tās darbība gan pēc būtības bija veco tradīciju turpinājums, jo pamatdarbība bija izvietota kādreizējā Vecgulbenes muižas spirta brūža ēkā).
   1961.gadā uz bijušā Rūpkombināta bāzes sāka darboties, kā toreiz teica, republikāniskās nozīmes ražošanas uzņēmums - Rīgā izvietotās rūpnīcas "Straume" 04.cehs. 1992.gada 29.aprīlī uz rūpnīcas "Straume" elektrisko gludekļu, piekaramo sadzīves tehnikas priekšmetu montāžas ceha bāzes tika izveidota Valsts Gulbenes sadzīves tehnikas rūpnīca "SATEH". Rūpnīca "SATEH" izbeidza darbību 1997.gadā.
Pielikums Nr.1. pie Gulbenes pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes  izpildu komitejas 1972.gada 26.janvāra lēmuma N.4.   Par tradīciju kļuva (un bija obligāti) sociālistiskās sacensības starp iestādēm un uzņēmumiem dažādās jomās. Viens no sacensību veidiem (saglabājies mainītā veidā arī mūsdienās un ir brīvprātīgs) bija konkurss par apzaļumošanu, kas zināmā mēra papildināja pilsētas zaļo rotu.
   1976.gadā Gulbene un tās iedzīvotāji vēl vairāk tika iesaistīti padomju ražošanai raksturīgajā centralizācijas sistēmā - novembrī darbu uzsāka ražošanas tehniskās apvienības "Alfa" 16.cehs. Būtībā gan visa "Alfa", gan arī Gulbenes cehs bija PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa sastāvdaļa, jo ražoja, piemēram, mikroshēmas dažādām vajadzībām. Ceha izbūves laikā tika nojaukta vēsturiskā Gulbenes draudzes skolas ēka.
   1997.gadā uz "Alfas" bāzes tika izveidota rūpnīca "Mitran". Pašlaik šajā kompleksā darbojas Latvijas - Vācijas kopuzņēmums "Nienhaus - Lutz", kas veic apģērbu šūšanu.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


No arhīva materiāliem

Sabiedriskās ēdināšanas objekti uz 1993.gada 1.janvāri
Sadzīves pakalpojumu objekti uz 1993.gada 1.janvāri


Sabiedriskās ēdināšanas objekti uz 1993.gada 1.janvāri:

N.p.k. Uzņēmuma īpašnieks (nomnieks) Uzņēmuma nosaukums Adrese Uzņēmuma specializācija Īpašnieka (nomnieka) juridiskā adrese Telpu juridiskā piederība
1.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Ēdnīca un bufete dzelzceļa stacijā Dzelzceļa ielā 8 Ēdināšana un tirdzniecība Robežu ielā 22 Nomāts no Latvijas Dzelzceļa Daugavpils nodaļas
2.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kiosks pie dzelzceļa stacijas Pie dzelzceļa stacijas Tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
3.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Paviljons Dzelzceļa ielā 27 Tirdzniecība, ēdināšana Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
4.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kiosks Nr.1a Stāvvietā pie krājkases Tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
5.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kiosks Nr.3 Tirgus laukumā Tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
6.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kiosks Nr.2 Pie rajona centrālās slimnīcas Tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
7.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Paviljons Latvijas Lauktehnikā Brīvības iela 97 Ēdināšana un tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
8.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kafejnīca Rīgas iela 63 Ēdināšana un tirdzniecība Robežu ielā 22 Nomāts no Gulbenes rajona patērētāju biedrības
9.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Ēdināšana, restorāns, bārs O.Kalpaka ielā 62 Ēdināšana un tirdzniecība Robežu ielā 22 Nomāts no Gulbenes rajona patērētāju biedrības
10.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kafejnīca viesnīcā O.Kalpaka ielā 27a Ēdināšana un tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
11.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kiosks Nr.6 Nākotnes ielā Tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
12.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Rajona izpildkomitejas bufete Ābeļu ielā 2 Tirdzniecība un ēdināšana Robežu ielā 22 Nomāta no rajona padomes
13.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kafetērija "Pienenīte" Rīgas ielā 31 Tirdzniecība un ēdināšana Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
14.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kafejnīca "Bitīte" Rīgas ielā 31 Tirdzniecība un ēdināšana Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
15.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Konditorejas cehs Rīgas ielā 31 Ražošana Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
16.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kulinārijas cehs Skolas ielā 3 Ražošana Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
17.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Kulinārijas veikals Skolas ielā 3 Tirdzniecība un ēdināšana Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
18.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Paviljons pie kultūras nama Ozolu iela Tirdzniecība Robežu ielā 22 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
19.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums 9 gadīgās skolas ēdnīca                
20.
    Vidusskolas ēdnīca Nr.3                
21.
    Vidusskolas ēdnīca Nr.5                
22.
    2.vidusskolas ēdnīca                
23.
    Sākumskolas ēdnīca                
24.
Gulbenes sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "Reāls" Kafejnīca O.Kalpaka ielā 60 Ēdināšana, tirdzniecība O.Kalpaka ielā 60 Gulbenes rajona kultūras nams
25.
Rankas Gulbenes rajona individuālais uzņēmums "Super Star" kafejnīca Ozolu ielā 1a Ēdināšana, tirdzniecība Blaumaņa ielā 52 Pašvaldības
26.
Magones Gulbenes rajona individuālais uzņēmums "Aila" Alus bārs Rīgas ielā 63 Ēdināšana, tirdzniecība Rīgas ielā 63 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
27.
Firma "Gulbis" Kafejnīca Rīgas ielā 53 Ēdināšana, tirdzniecība Brīvības ielā 107 Pašvaldības
28.
Valsts uzņēmums "Dzelzceļa apgāde" Ēdnīca Kļavu ielā 1 Ēdināšana Rīgā, Kijevas ielā 22 Valsts uzņēmums "Latvijas dzelzceļš" Ceļu distance

Sadzīves pakalpojumu objekti uz 1993.gada 1.janvāri:

N.p.k. Uzņēmuma īpašnieks Uzņēmuma profils Adrese Īpašnieka (nomnieka) juridiskā adrese Telpu juridiskā piederība
1.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Mākslas austuve Dīķa ielā 6 Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
2.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Mehāniskās darbnīcas Dīķa ielā 6 Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
3.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Pirts Līkā iela 1a Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
4.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Veļas mazgātuve Ūdensvada ielā 4 Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
5.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Apavu darbnīca Rīgas ielā 41 Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
6.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Ķīmiskā tīrīšana Viestura ielā 12 Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
7.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Trikotāžas cehs Bērzu ielā 4 Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
8.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Modes ateljē Bērzu ielā 4 Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
9.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Galdnieku darbnīca Līkā ielā 1a Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
10.
Gulbenes rajona sadzīves pakalpojumu kombināts, pašvaldības uzņēmums Tapsētāju darbnīca Miera ielā Ābeļu ielā 3 Sadzīves pakalpojumu kombināts
11.
Gulbenes rajona sadzīves tehnikas un pulksteņu remontdarbnīcas pašvaldības uzņēmums Sadzīves tehnikas un pulksteņu remonts Rīgas ielā 41 Rīgas ielā 41 Sadzīves pakalpojumu kombināts
12.
Gulbenes rajona pašvaldības uzņēmums radio - televīzijas remontdarbnīca Radio - televizoru remonts Rīgas ielā 41 Rīgas ielā 41 Sadzīves pakalpojumu kombināts
13.
Gulbenes SIA salons "Līvija" Virsdrēbju un citu izstrādājumu šūšana Gaitnieku ielā 13 Gusāre Līvija
Gulbenes rajons, Stradu pagasts, Šķieneri
E.Rabickas privātīpašums
14.
Lapsas šūšanas individuālais uzņēmums "Fox" Virsdrēbju un citu izstrādājumu šūšana Rīgas ielā 42 Gvido Lapsa Rīgas ielā 42 Pašvaldības
15.
Nagļa individuālais uzņēmums "Foto" Foto pakalpojumi Rīgas ielā 41 Rīgas ielā 41 Sadzīves pakalpojumu kombināts
16.
Individuālais uzņēmums "Stils" Frizieru pakalpojumi Ozolu ielā 2a Ozolu ielā 2a Pašvaldības
17.
S.Mednes individuālais uzņēmums "Santa" Frizieru pakalpojumi Bērzu ielā 1a Bērzu ielā 1a Sadzīves pakalpojumu kombināts
18.
V.Bēniņa radio un televīzijas pakalpojumu individuālais uzņēmums "Serviss" Radio - televizoru remonts O.Kalpaka ielā 46 Nākotnes ielā 2/1-30 Pašvaldības

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003