Par projektu
Diska saturs
Par autortiesībām
 
Par projektu

   2002.gada Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts" izsludinātajā projektu konkursā finansiālo atbalstu saņēma Gulbenes bibliotēkas, Gulbenes vēstures un mākslas muzeja, Alūksnes zonālā valsts arhīva izstrādātais projekts "Bibliotēka, muzejs, arhīvs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu".
   CD "Bibliotēka, muzejs, arhīvs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu" interaktīvā veidā ir apkopota informācija par Gulbenes pilsētas vēsturi un šodienu līdz 2003.gadam.
   Projekta mērķis bija attīstīt bibliotēkas, muzeja un arhīva vienotu kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācijas politiku, kas bāzēta uz savstarpējo sadarbību un informācijas attēlošanas procesu.

Projekta vadītāja Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēka,
O.Kalpaka iela 60A, Gulbene LV - 4401,
Tālrunis/fakss 4471459,
e-pasts: antra@gulbenesbiblioteka.lv,
www.gulbenesbiblioteka.lv.
Projekta darba grupa

Irīna Zeibārte, Gulbenes vēstures un mākslas muzejs,
Brīvības iela 10, Gulbene LV - 4401,
Tālrunis 4473098,
e-pasts: muzejs@gulbene.lv.

Valdis Upītis, Gulbenes bibliotēka,
O.Kalpaka iela 60A, Gulbene LV - 4401,
Tālrunis/fakss 4471459,
e-pasts: valdis@gulbenesdome.lv.

Solvita Jermacāne, Alūksnes zonālais valsts arhīvs,
Rūpniecības iela 1, Alūksne LV - 4301,
Tālrunis/fakss 4381308,
e-pasts: arhivs@aluksne.lv.

   Īpaša pateicība par piedalīšanos informatīvā materiāla sagatavošanā Austrai Brūverei (Gulbenes bibliotēka), Ivetai Ericai (Gulbenes bibliotēka), Ingai Caunītei (Gulbenes bibliotēka), Dairai Jaunbērziņai (Gulbenes vēstures un mākslas muzejs), Zanei Biseniecei (Gulbenes vēstures un mākslas muzejs), Ilgai Meijerei (Gulbenes vēstures un mākslas muzejs), Līgai Nogobodei (Alūksnes zonālais valsts arhīvs), Anitai Rutkai (Alūksnes zonālais valsts arhīvs), Didzim Eglītim (Alūksnes zonālais valsts arhīvs), Paulam Zeibārtam.
   CD-ROM izstrādāts 2003.gadā.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003