Par projektu
Diska saturs
Par autortiesībām
 
Par autortiesībām

   Visās CD sadaļās izmantota informācija no Gulbenes bibliotēkas novadpētniecības lasītavas krājuma un Gulbenes bibliotēkas mājas lapas (www.gulbenesbiblioteka.lv), Gulbenes vēstures un mākslas muzeja krājuma, Alūksnes zonālā valsts arhīva fonda materiāliem un dokumentiem.
   Informāciju par Gulbenes pilsētas domi, izglītības iestādēm, mūsdienu plašsaziņas līdzekļiem, mūsdienu biedrībām un sabiedriskajām organizācijām, sportu sagatavoja pašas iestādes, papildinot to ar arhīva materiāliem.
   CD izmantotās fotogrāfijas no 20.gs. sākuma līdz 20.gs. 90. - tajiem gadiem ir no Gulbenes vēstures un mākslas muzeja krājuma.
   Mūsdienu fotogrāfijas ņemtas no Gulbenes domes, Gulbenes bibliotēkas, Gulbenes vēstures un mākslas muzeja krājumiem.
   CD izmantotie dokumenti ir no Alūksnes zonālā valsts arhīva fonda.
   Interaktīvo spēli par Gulbenes rajonu ir veidojis Pauls Zeibārts.
   Animācijas filmiņas ir veidotas 2003.gada Gulbenes Pilsētas svētku ietvaros Gulbenes bibliotēkā.

   CD ir izmantoti sekojoši pētījumi:
    Irina Zeibārte - sadaļa "Vēsture", izņemot "Okupācija (1940. - 1988.)", "Tirdzniecība pirms 2.pasaules kara", "Saimnieciskās darbības attīstība pirms 2.pasaules kara", "Baltā pils", "Pilskalns", Muiža", "Prese 1918. - 1940.",
    Daira Jaunbērziņa - "Okupācija (1940. - 1988.)", "Hronoloģija", "Sarkanais Stars", Aptiekas un pasts līdz 2.pasaules karam,
    Zane Biseniece - "Slimnīcas vēsture",
    Ilga Meijere - "Gulbenes Lauksaimniecības biedrība".

   Informatīvo materiālu tapšanā ir izmantoti sekojoši informācijas avoti:
1. Altbergs T., Biedriņš A. Vidzemes bānītis. - Rīga: Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, 2000.
2. Dundure S. Gulbenes rajons: Ceļvedis. - Gulbene: Gulbenes bibliotēka, 1997
3. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture 1600 - 1710. - Rīga: Daugava, 1962.
4. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture 1710 - 1800. - Stokholma: Daugava, 1964.
5. Dunsdorfs E. Lielvidzemes kartes. - Melburna, Kārļa Zariņa fonds, 1986.
6. Latvijas viduslaiku pilis. - 2.d. - Rīga, Latvijas Vēstures inst. apg., 2001.
7. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003.
8. Latvijas pilsētas: Enciklopēdija. - Rīga: Preses nams, 1999.
9. Latvijas viduslaiku pilis. - 2.d. - Rīga, Latvijas Vēstures inst. apg., 2001
10. Lejiņš J. Zīmogs sarkanā vaskā: romāns. - 1.grām.- Rīga: Karogs, 2001
11. Māksla un arhitektūra biogrāfijās. - 1.sēj. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995.
12. Māksla un arhitektūra biogrāfijās. - 2.sēj. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996.
13. Teātris un kino biogrāfijās. - 1.sēj. - Rīga: Preses nams, 1999.
14. Teātris un kino biogrāfijās. - 2.sēj. - Rīga: Pils, 2002.
15. Tooms V. Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca. - Cēsis: Harmonija, 2003.
16. Šterns I. Latvijas vēsture. 1180 - 1290. Krustakari. - Rīga: Latvijas Vēstures inst. apg., 2002.
17. Valsts Gulbenes komercskola un arodskola. - Rīga: b.i.,1993.
18. Vidzemes 1638.gada arklu revīzija. III burtnīca / izdevis Edgars Dunsdorfs. - Rīga: Latvijas Vēstures inst. apg., 1941.
19. Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800.gadam. - Rīga: Zvaigzne, 1992.

   CD publicētos materiālus drīkst izmantot, obligāti atsaucoties uz informācijas avotu.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003