Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Bibliotēka
Muzejs
Kultūras centrs
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Kultūras iestādes kultūras centrs

Adrese
O.Kalpaka 60, Gulbene, LV - 4401
Telefons, fakss
4473110, 9465751
E-pasts kult.centrs@gulbene.lv

   Gulbenes Kultūras centrs savā darbā organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatieru kolektīvu darbību, saglabā un aizsargā tautas tradicionālo kultūru, veicina tās līdzsvarotu attīstību, iekļaujas savas pilsētas, novada, valsts kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs, prezentē savu darbu ārpus savas valsts robežām, veic teātru, koncertu, izglītojošu, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides sarīkojumu organizēšanu.

Vīru vokālais ansamblis "Namejs"
Kultūras centra pūtēju orķestris
Gulbenes skolotāju koris

   Gulbenes kultūras centrā pašreiz darbojas 22 amatieru mākslas kolektīvi ar 480 pašdarbniekiem:
    Gulbenes skolotāju koris (48) - diriģente Māra Mezīte,
    vecākās paaudzes koris "Atbalss" (46) - diriģente Lūcija Hmeļevska,
    Tautas lietišķās mākslas studija "Sagša" (41) - vadītāja Biruta Višņakova,
    Gulbenes Tautas teātris (16) - režisore Edīte Siļķēna,
    Kultūras centra pūtēju orķestris (24) - diriģents Jolands Andževs,
    vīru vokālais ansamblis "Namejs" (12) - vadītājs Edgars Mārtinsons,
    vidējās paaudzes deju kopa "Apinītis" (24) - vadītāja Dainuvīte Putniņa,
    jauniešu deju kopa "Jāņabērni" (26) - vadītājs Jānis Matisons,
    deju kopa "Sauleszaķis" 2 gr. (38) - vadītāja Zaiga Mangusa,
    bērnu un jauniešu teātra studija (14) - režisore Inese Stalīdzāne,
    bērnu vokālā studija "Puķuzirnis" (12) - vadītāja Laura Anže,
    senioru deju kopa "Vērdiņš" (18) - vadītāja Dainuvīte Putniņa,
    deju kopa "Draiskuļi"( 18 ) - vadītāja Dzintra Kokoreviča,
    deju kopa "Ratiņš" ( 22 ) - vadītājs Kārlis Vents,
    bērnu popgrupa "Mākoņi" (23) - vadītāja Sandra Lipiņa,
    modeļu skola (40) - vadītāja Santa Augule,
    97.gaidu vienība (16) - vadītāja Inta Vilka,
    šūšanas pulciņš "Mazās adatiņas"(11) - vadītāja Agra Ranka.
   Piedāvājam dažādus kursus - vokālā studija bērniem, ritmikas grupa, aušanas kursi, zīda apgleznošana u. c.
   Gulbenes Kultūras centrs:
    budžeta ietvaros atbalsta un nodrošina kolektīvu profesionālo vadību,darbību un attīstību,
    organizē un piedalās valsts un tradicionālo svētku svinībās un sarīkojumos (piem., Lāčplēša diena, Latvijas Republikas Proklamēšanas diena),
    atbalsta un piedalās nevalstisko organizāciju sarīkojumos ( piem., "Rūpju bērns", Ziemassvētku eglīte, "Glābiet bērnus!"),
    atbalsta un palīdz organizēt firmām, organizācijām un iestādēm kursus, seminārus, prezentācijas, izstādes, koncertus, sarīkojumus, Uzņēmēju dienas, izlaidumus u. c. pasākumus.
   Gulbenes kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi regulāri piedalās ne tikai vietējās nozīmes pasākumos, bet arī rajona, novada, republikas un starptautiskos sarīkojumos, skatēs, konkursos, festivālos, izstādēs. Gulbenes Kultūras centra kolektīvi piedalījās XXIII Vispārējos Dziesmu svētkos Rīgā, 2003.gada jūjijā.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003