Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes vakarskola (maiņu) vidusskola

Skola dibināta
1947.gadā
Adrese
Gulbene, Līkā 21A, LV - 4401
Telefons, fakss
4473844
E-pasts vakarskola@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā mācās 222 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. skolā strādā 23 pedagogi

   Skolā var apgūt sekojošas izglītības programmas:
    vispārējā vidēja izglītība klātienē un neklātienē,
    vispārējās pamatizglītības izglītības programma pedagoģiskās korekcijas programma (7. - 9.kl).

   Paralēli mācību darbam skolā norit darbs arī interešu izglītībā:
   • kultūrvides un novadpētniecības pulciņš,
   • literāri dramatiskais pulciņš,
   • lietišķi dekoratīvais pulciņš.

   Pārsvarā skola strādā ar audzēkņiem, kuriem ir dažāda rakstura problēmas, tāpēc kā galvenais sasniegums ir sekmīga skolas beigšana un spēja uzsākt mācības augstskolā vai atrast savu vietu darba tirgū.
   Skolai ir savas tradīcijas:
   • skolotāju dienas svinības,
   • 10.klases skolēnu iesvētības,
   • Valentīndiena, sporta diena, žetonu vakars.

   Nesen kā skola atrodas jaunās telpās. Pašlaik top skolas informācijas centrs, kurā būs pieejams interneta pieslēgums.

   No skolas vēstures:
   No 1950. līdz 1974.gadam Gulbenē darbojās divas vakarskolas.

   Pirmā vakara vidusskola:

Laiks
Skolas nosaukums Apmācības valoda Direktors
no 1950.gada Gulbenes strādnieku jaunatnes vidusskola ar latviešu mācību valodu Velta Radiņa
no 1954.gada Gulbenes pilsētas strādnieku jaunatnes vakarskola ar latviešu mācību valodu Velta Radiņa
no 1961.gada Gulbenes 1.vidusskolas neklātienes nodaļa ar latviešu mācību valodu Herta Knikste (uzvārds nav precīzi salasāms)
no 1963.gada     Mirdza Apine
no 1964.gada     Elza Žīgure
no 1966.gada Gulbenes vidusskolas neklātienes nodaļa ar latviešu mācību valodu Elza Žīgure
no 1971.gada Gulbenes rajona Neklātienes vidusskola ar latviešu mācību valodu Elza Žīgure
no 1972.gada Gulbenes rajona vispārizglītojošā vakara /maiņu/ vidusskola (ar neklātienes apmācības formu) ar latviešu mācību valodu Elza Žīgure

   Otrā vakara vidusskola:

Laiks
Skolas nosaukums Apmācības valoda Direktors
no 1950.gada Gulbenes strādnieku jaunatnes vidusskola Nr.2 ar krievu apmācības valodu Aleksandra Kukuškina
no 1958.gada Gulbenes pilsētas strādnieku jaunatnes vakara vidusskola ar krievu apmācības valodu Aleksandra Kukuškina
no 1962.gada Gulbenes vakara vidusskola ar krievu apmācības valodu

Aleksandra Kukuškina,
Zoja Ķelle

no 1971.gada Gulbenes pilsētas vispārizglītojošā vakara vidusskola (ar klātienes un neklātienes apmācības formām) ar krievu apmācības valodu Zoja Ķelle

   1974.gadā abas vakara vidusskolas apvieno:

Laiks
Skolas nosaukums Apmācības valoda Direktors
no 1974.gada Gulbenes rajona vakara /maiņu/ vidusskola (ar klātienes un neklātienes apmācības formām) ar latviešu un krievu apmācības valodu Elza Žīgure
no 1981.gada     Zigrīda Gabrāne
no 1986.gada     Zigrīda Kaunatore
no 1987.gada Gulbenes rajona vispārizglītojošā vakara /maiņu/ vidusskola (ar neklātienes apmācības formu) ar latviešu un krievu apmācības valodu Zigrīda Kaunatore
no 1995.gada 2.oktobra     Zigrīda Gabrāne

   Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola ir Gulbenes pašvaldības mācību iestāde. Skolas darbs balstās uz vispārizglītojošo mācību priekšmetu apgūšanu. Vispārējās izglītības apguvi neierobežo vecums.
   Par skolas dibināšanu LPSR Izglītības ministrijas pavēlēs nav atrastas ziņas, bet par to liecina Latvijas Valsts arhīva izziņa Nr.10-01/495 no 09.12.1997.
   Līdz 1960.gadam skola bijusi Latvijas Dzelzceļa pārvaldes pārziņā, tās nosaukums bija Baltijas dzelzceļa Gulbenes stacijas vidusskola.
   Ar 1992.gadu - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola. Skolai ir divi konsultpunkti, kas atrodas Rankā un Jaungulbenē.
   Ar 1997.gada 1.janvāri skola pārņemta Gulbenes pilsētas domes pārziņā. Skolas finanses veido Gulbenes pilsētas budžeta līdzekļi.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003