Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes Bērnu un Jaunatnes sporta skola

Skola dibināta
1957.gadā
Adrese
Gulbene, Skolas ielā 10A
Telefons, fakss
4473455
E-pasts sports@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā darbojas 1274 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. skolā strādā 34 pedagogi

   Skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas: basketbolā, volejbolā, distanču slēpošanā, orientēšanās sportā. Interešu izglītības programmas - vispārējā fiziskā sagatavotībā (VFS).
Sporta skola, 2004.g.   Skolas labākie sasniegumi dažādos sporta veidos ir sekojoši:
   • basketbolā - iekļūšana Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgas 1.divīzijā un Augstākās Latvijas Basketbola Līgas 1.līgā,
   • volejbolā - LR volejbola čempionāta finālsacensībās meitenēm B1 grupā - 4.vieta, C2 grupā - 2.vieta, LR čempionātā pludmales volejbolā C2 grupā - 1.vieta,
   • orientēšanās - Latvijas izlasē V 14 grupā Arvis Rubenis un Rūdolfs Krēsliņš, Latvijas Kausa izcīņas kopvērtējumā S 12 grupā 1.vieta - Lindai Krēsliņai, V14 grupā 2.vieta - Arvim Rubenim,
   • distanču slēpošanā - Latvijas Kausa kopvērtējumā 1.vieta Artūram Zelčam, Ronaldam Voveram un Solvitai Brezinskai,
   • biatlonā - Latvijas izlases sastāvā Madara Līduma un Linda Savļaka startēja Pasaules kausa izcīņas posmos un Pasaules čempionātā junioriem un jauniešiem.

   Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē:
   • finālsacensības sporta spēlēs,
   • piedalīšanās valsts līmeņa sacensībās,
   • Gulbenes rajona "Sporta laureāts".

   No skolas vēstures:
   Ar Gulbenes rajona Tautas Deputātu Padomes izpildu komitejas 1955.gada 10.jūnija sēdes lēmumu nolemj 1956.gada 1.septembrī atvērt Gulbenes sporta skolu.
   Mācības skolā noris saskaņā ar programmas prasībām. Sporta skola ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs. Skola savu darbu organizē saskaņā ar Izglītības likumu, nolikumu, kā arī citiem norādījumiem sporta jomā.
   Skola kā organizatoriski - metodiskais centrs veic darbu ar mācību iestāžu sporta skolotājiem, bērnu un jaunatnes iesaistīšanu sporta nodarbībās, nostiprinot audzēkņu veselību, to fizisko attīstību, vada fiziskās audzināšanas metodiskās apvienības darbu, izstrādā sacensību sistēmu. Bērnu - jaunatnes sporta skola ir Gulbenes rajona padomes skolu valdes izpildinstitūcija līdz 2000.gadam, pēc tam tā atrodas Gulbenes rajona padomes pakļautībā.

   Direktori:
   • no 1963.gada - Arnolds Šmits,
   • no 1966.g. - Meikulis Lūrops,
   • no1972.gada - decembra Jānis Kantoris,
   • no 1973.gada augusta - Jānis Ančs,
   • no 1974.gada septembra Mārtiņš Seimanis,
   • no 1976.gada jūlija - Raisa Klementjeva,
   • no 1976.gada oktobra - Jānis Roms,
   • no 1977.gada aprīļa - Raisa Klementjeva,
   • no 1977.gada novembra - Ēriks Bukovskis,
   • no 1978.gada augusta - Andrejs Andževs,
   • no 1982.gada novembra - Dzintars Andževs,
   • no 1985.gada - Aldis Sproģis,
   • no 1997.gada Egils Čakars.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003