Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes pamatskola

Skola dibināta
1921.gada 21.janvārī
Adrese
Gulbene, Parka 10
Telefons, fakss
4471066, 4471067
E-pasts pamatskola@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā mācās 162 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. skolā strādā 19 pedagogi

   Skolā var apgūt izglītības programmas:
    pamatizglītības pirmā posma (1. - 6.kl.) programma.

   2003./04.m.g. skolā darbojās sekojoši interešu izglītības kolektīvi:
   • jauno aktieru skola skolotājas Annas Rancānes vadībā,
   • koris un vokālie ansambli Velgas Voites vadībā,
   • deju kolektīvi skolotājas Larisas Augstkalnes vadībā.

   Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē:
   • 2001.g. 3.novembrī skola atzīmēja 80 gadu jubileju.

   Skolas tradīcijas:
   • Zinību diena,
   • Skolotāju diena,
   • Advente un Ziemassvētki,
   • Meteņu dienas jautrības,
   • Daiļlasītāju konkurss "Zvirbulis",
   • Lieldienu pasākumi,
   • Svešvalodu nedēļa,
   • Miķeļdienas un Mārtiņdienas svinības,
   • Lāčplēša dienas pasākumi,
   • Latvijas dzimšanas diena,
   • Popiela,
   • Mātes dienai veltīts koncerts,
   • Veselības nedēļa,
   • Absolventu klašu salidojumi.

Gulbenes pamatskola - Sarkanā pils   No skolas vēstures:
   2001.gada 3.novembrī Gulbenes pamatskola atzīmēja 80 gadu jubileju. Pašreizējās telpās, tā dēvētajā "Sarkanajā pilī", skola ir kopš 1923.gada, kad te ievietoja 6 pamatskolas klases. Tās nosaukums - Vecgulbenes miesta sešklasīgā pamatskola. Bet par skolas sākumu uzskatāms 1921.gada 21.janvāris, kad pie dzelzceļnieku bērnu dārza atvēra papildklasi ar pamatskolas pirmajām divām nodaļām, kurās mācījās 73 bērni. 5.novembrī tā sāka darboties dalītās telpās - dzelzceļnieku kluba telpās (tagadējā Dzelzceļa ielā) un Izabellas meiteņu rokdarbu skolā (tagad Miera ielā 15). Tad skola saucās Vecgulbenes miesta pamatskola (četrklasīgā). Šauro telpu dēļ 1922./1923.mācību gadā divas klases tika ievietotas miesta valdes ēkā Vecgulbenes muižā (tagad Parka ielā 31).
   Par Gulbenes pilsētas pamatskolu šo skolu pārdēvēja pēc 1928.gada 25.februāra, kad miestam tika piešķirtas pilsētas tiesības. 1934.gadā sāka jaunas ēkas celtniecību pamatskolai Rīgas ielā. Pēc ēkas atklāšanas mācību process notiek abās ēkās. No 1941. - 1948.gadam mācības skolā nenotika, jo kādu laiku te atradās kara hospitālis.
   Tā kā Gulbenes vidusskolā lielā saspiestībā mācījās pilsētas un apkārtnes bērni, 1948./1949.mācību gadā daļu skolēnu pārcēla uz "Sarkano skolu".
Gulbenes pamatskolas ēkaAr 1962.gadu skola pārdēvēta par Gulbenes 3.astoņgadīgo skolu. Jauno mācību korpusu skolai piebūvēja 1963.gadā, kas ļāva labiekārtot klases un uzlabot mācību procesu. No 1974.gada skola saucās Gulbenes astoņgadīgā skola, 1989.gadā tā kļuva deviņgadīgā skola un no 1992.gada tā ir Gulbenes pamatskola.
   Skolā vienmēr domāts par skolēnu iesaistīšanu sabiedriski derīgā darbā, par estētisko audzināšanu. Trīsdesmitajos gados skolā aktīvi darbojies Jaunatnes Sarkanā Krusta pulciņš. Organizēti sarīkojumi ar priekšlasījumiem par veselības tematiku, katrs pratis iekārtot mājas aptieciņu.
   Rosīgi darbojies gaidu pulciņš. 1928.gadā pamatskola, sadarbībā ar apkārtnes skolām, sarīkojusi pirmos Bērnu svētkus Gulbenē. Īpaši rosīga vispusīgi izglītotu skolēnu sagatavošanā bija 1934.gadā par pārzini strādāt sākusī Olga Rezovska. Pēc specialitātes agronome, beigusi LU lauksaimniecības fakultāti, viņa centās iedzīvināt jaunajā izglītības likumā uzsvērtos audzināšanas uzdevumus. Viņa nodibināja un vadīja 425.Gulbenes pilsētas mazpulku, kurā darbojās 66 skolēni. Skolā organizētas ražas skates, priekšlasījumi, iecienītas teātra izrādes, daiļlasīšana, kora dziedāšana.
   Skolēnus aktīvai dalībai mākslinieciskajā pašdarbībā rosināja arī direktore Aina Bērziņa. Skolā izveidojušās tradīcijas tiek turpinātas arī tagad.

   Skolas nosaukumi un direktori:
   • no 1921.g. - Vecgulbenes miesta pamatskola (četrklasīgā), Pēteris Ošiņš,
   • no 1924.g. - Vecgulbenes miesta pamatskola (sešklasīgā), Pēteris Pinnis,
   • no 1928.g. - Gulbenes pilsētas pamatskola, Pēteris Pinnis,
   • no 1941. līdz 1948.g. mācības nenotiek,
   • no 1948.g. - Gulbenes septiņgadīgā skola, Paulis Baltiņš,
   • no 1951.g. - Lūcija Sekace,
   • no 1952.g. - Aina Bērziņa,
   • no 1962.g. - Gulbenes 3.astoņgadīgā skola, Aina Bērziņa,
   • no 1970.g. - Maruta Blumberga,
   • no 1974.g. - Gulbenes astoņgadīgā skola, Maruta Blumberga,
   • no 1989.g. - Gulbenes deviņgadīgā skola, Maruta Blumberga
   • no 1992.g. - Gulbenes pamatskola, Maruta Blumberga.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003