Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes mākslas skola

Skola dibināta
1988.gadā
Adrese
Gulbene, O.Kalpaka ielā 70A
Telefons, fakss
4473040
E-pasts gms@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā no 1. līdz 5.klasei mācās 168 audzēkņi, bet saimnieciskās darbības pašapmaksas grupās - 62
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. skolā strādā 10 pedagogi

   Skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla".
   Labākie sasniegumi mācību procesā:
   • 1.vieta valsts mākslas skolu audzēkņu un pedagogu seminārā - konkursā "Krāsa" 2003.g.maijā par 4. klašu audzēkņu darbu kompozīcijā "Sadalītā pasaule",
   • atzinības raksts par 2.klašu audzēkņu kompozīcijas stundās veidoto maketu "Kas būtu, ja būtu…".

Kompozīcija "Sadalītā pasaule"
Ziedu panno
Mākslas skolas pedagogi

   Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē:
   • skolas akreditācija 2003.gada 16.aprīlī,
   • piedalīšanās Pilsētas svētkos.

   Skolas audzēkņi ar saviem darbiem piedalās:
   • labāko audzēkņu darbi projektu veidā pārstāv skolu Starptautiskajās izstādēs,
   • valsts mākslas skolu semināros - konkursos,
   • izstādēs savā pilsētā, rajonā,
   • par tradīciju kļuvušas paplašinātās izstādes Gulbenes pilsētas jubilejas gadadienās pilsētas domē,
   • Pilsētas svētkos audzēkņi ar saviem darbiem dekorē un dara krāšņāku Gulbīšu parku,
   • Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas organizētajā konkursā.

   Kā būtiskākās skolas tradīcijas var minēt: 1.septembris, Ziemassvētki, Mākslas dienas, izlaidums.

   No skolas vēstures:
   Gulbenes rajona mākslas skola dibnāta 1988.gadā, pamatojoties uz Gulbenes rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Nr.53 1988.g.22.aprīlī. Skola mācību darbu uzsāk 1988.gada 1.septembrī, tās saimnieciskā un finansiālā darbība ir Gulbenes rajona un kultūras nodaļas pārziņā.
   Ar 1993.gada maiju tiek atvērta Gulbenes mākslas skolas klase Jaungulbenes pagasta bērnudārzā, pamatojoties uz Jaungulbenes pagasta padomes valdes iesniegumu 1993.gada maijā.
   Ar 1997.gada 1.janvāri Gulbenes rajona mākslas skola un tās klase Jaungulbenes pagasta bērnudārzā tiek nodota Gulbenes pilsētas domei, pamatojoties uz Gulbenes rajona sēdes lēmumu Nr.98 (protokols Nr.12.1 "Par rajona nekustamā īpašuma objektu un iestāžu nodošanu Gulbenes pilsētas domei"). Skolas saimnieciskā un finansiālā darbība pāriet Gulbenes pilsētas domes pārziņā.    Skolas mācību un saimnieciski finansiālo bāzi veido vietējā budžeta asignējumi, audzēkņu mācību maksa, iestāžu un organizāciju ieskaitījumi, privātpersonu un firmu ziedojumi.
   Mākslas skola ir rajona nozīmes profesionālās ievirzes interešu izglītības mācību iestāde. Tā sniedz tēlotājmākslas un lietišķās mākslas pamatu apmācību skolēnu brīvajā laikā.

   Skolas uzdevumi:
   • sniegt skolēniem nepieciešamās pamatzināšanas un iemaņas vizuālajā mākslā,
   • vispusīgi attīstīt audzēkņu radošās spējas un veicināt iztēli,
   • mākslinieciski apdāvinātos audzēkņus mērķtiecīgi virzīt un sagatavot tālākai profesionālās mākslas apmācībai,
   • ar kompleksu kultūraudzināšanu veicināt mācību procesu.

   Skolas adrese no 2002.gada 1.septembra - O.Kalpaka ielā 70.
   Direktori:
   • no 1988.gada - Margarita Graudumniece,
   • no 1991.gada - Silvija Šķipsna.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003