Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes ģimnāzija

Skola dibināta
1995.gada 28.februārī
Adrese
Gulbene, Skolas iela 10
Telefons, fakss
4473178
E-pasts gimnazija@gulbene.lv
Mājas lapa http://www.gulbgymn.edu.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā mācās 404 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. skolā strādā 33 pedagogi

   Skolā var apgūt 3 izglītības programmas:
   
Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma,
   
Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārā un sociālā virziena programma,
   
Pamatizglītības otrā posma (7. - 9.kl.) izglītības programma.

Deju kopa "Rūsiņš"
Deju kopa "Rūsiņš"

   Darbs interešu izglītībā:
   • deju kopa "Rūsiņš" (7. - 9.kl. 10. - 12.kl.), vadītāja Edīte Ķikuste,
   • skolas koris (9. - 12.kl.), vadītāja Laura Anže,
   • vokālā studija (ansambļi, solisti, 7. - 12. kl.), vadītāja Laura Anže,
   • debašu klubs, vadītāja Maija Skopāne,
   • erudītu klubs, vadītāja Irīna Zeibārte,
   • literārais klubs "Gaismiņa", vadītāja Maija Skopāne,
   • sporta nodarbības - volejbols, 7. - 12.kl., vadītāja Solvita Vīcupa,
   • datorpulciņš (7. - 9.kl.), vadītājs Jānis Lapsa,
   • pirmā medicīniskā palīdzība (7. - 12.kl), vadītājs Jānis Lapsa,
   • matemātikas pulciņš (7. - 8.kl.), vadītāja Linda Jankova,
   • teātra studija (9. - 12.kl.), vadītāja Anita Birzniece,
   • floristikas pulciņš (7. - 12.kl.), vadītāja Antra Trusle,
   • "Datortārps" (latviešu valoda, 8.kl.), vadītāja I.Reihlere,
   • Eiropas klubs (11.kl.), vadītāja Līga Silauniece,
   • jaunie astronauti (7. - 12.kl.), vadītāja Līna Veselova,
   • Kas notiek Latvijā (12.kl.), vadītājs Modris Ķeķers.

Gulbenes ģimnāzija   Labākie sasniegumi mācību procesā:
    katru gadu augstskolās iestājas 85 - 90% absolventu,
    rezultāti valsts centralizētajos eksāmenos atbilst valsts ģimnāzijas statusam (75% absolventu jāiegūst A, B un C līmeņa rezultāti) - Gulbenes ģimnāzijā 2002./2003.m.g. A, B un C līmeni ieguva 92% absolventu,
    2002./2003.m.g. olimpiāžu sasniegumi:
      • valsts atklātajā matemātikas olimpiādē 3.v. Artim Brasovam (7.kl.), Litai Keišai (8.kl.), Signei Kušnerei (9.kl.), atzinība Ildzei Čakānei (8.kl.),
      • novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 1.v. Vikai Vorobjevai (8.kl.), 2.v. Zanei Ūselei (8.kl.), 3.v. Līgai Sīlei (7.kl.), Signei Kušnerei (9.kl.),
      • novada ģeogrāfijas olimpiādē 2.v. Artim Brasovam (7.kl.),
      • novada vācu valodas olimpiādē 3.v. Kristīnei Freimanei (7.kl.),
      • novada Zinātniski pētniecisko darbu skatē 2.v. Ilzei Žeirei (11.kl.),
      • rajona olimpiādēs iegūtas 15 1.vietas, 12 2.vietas, 13 3.vietas, 11 atzinības.
Jaunuzceltā ģimnāzijas sporta halle   Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē:
    sporta halles uzcelšana 2003.g.,
    sadarbība ar ārzemju skolām (Zviedrija, Dānija),
    2003.g. labiekārtotas bibliotēkas un lasītavas telpas.
   Skolas tradīcijas:
   • septembris - atkalredzēšanās prieks,
   • rudens balle - atvadas vasarai un daži krāsaini mirkļi pirms ziemas,
   • lāpu gājiens uz Brīvības pieminekli Lāčplēša dienā - pārmantota tradīcija no komercskolas laikiem. Mūsu, kā tautas, vienotības brīdis,
   • "Milžu cīņas" - gan intelektuālā, gan fiziskā spēka apliecināšana un pārbaude. Milžu cīņās iesaistās skolēni, studenti un Gulbenes 25. Zemessardzes bataljona zemessargi,
   • Ziemassvētki - mīļie, klusie, piepildītie svētki Gulbenes ģimnāzijā,
   • Karoga svētki - brīdis, kad paceļam acis augšup un jūtam - kādi spēki, kas ieausti karogā, mums palīdz,
   • Sporta dienas - iespēja sevi apliecināt,
   • Dzejas dienas - pasākums tiem, kam dzeja ir asinīs,
   • žetonu vakars, pēdējā zvana pasākumi, izlaidumi - apziņa, ka šis ir tavs laiks, tavs spēks, tavs ceļš,
   • Gada balle - atskats uz vienā gadā piedzīvotām krāsām, smaržām un attiecībām,
   • skolas avīze "Skats" (http://www.dzirkstele.lv)

   No skolas vēstures:
   Skolas aizsākumi meklējami 1926.gadā. Laika gaitā tā ir mainījusi savu vārdu, bet gulbeniešu un apkārtnes ļaužu atmiņā palikusi kā Gulbenes komercskola un arodskola.
   Kā stāsta vēstures avoti un daudzās publikācijas, kas veltītas šai skolai, Gulbenē ilgu laiku nav bijis augstākas skolas kā vecā Gulbenes draudzes skola (dib.1733.g.) un Jaungulbenes Ministrijas skola Siltajā (dib. 1875.g.). Nodibinoties Latvijas Republikai, gulbenieši sāka domāt arī par savu bērnu tālāku izglītošanu.
   Un tā 1926.gada rudenī sākās mācības 3 - gadīgā arodskolā ar tirdzniecības un mehānikas nodaļām bijušajā Vecgulbenes muižas kroga ēkā. Kroga ēkā tika nostrādāti divi gadi šauros, nepiemērotos apstākļos. Tika domāts par jaunas skolas celtniecību.
   1927.gada septembrī tika likts pamatakmens ēkai. Vietu skolai izvēlējās lielā Emzes parka malā, nomaļā vietā. Skolas ēka (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis) celta pēc arhitekta Indriķa Blankenburga projekta un stipri vien atgādina 19. gadsimta sākuma klasicisma pili ar ortodoksāli klasiskā manierē veidotām fasādēm. Ar jaunā mācību gada sākumu 1928.gada rudenī komercskolēni pārgāja uz mācībām jaunajā ēkā. Komercskolā no sākuma bija 4 klases, vēlāk piecas, arodskolā bija trīsgadīgs mācību kurss. Lai iestātos abās skolas nodaļās, bija jābeidz 6 - klasīga pamatskola. Konkurss, iestājoties šajā skolā, parasti bija ļoti liels. Par skolas augsto prestižu liecina arī tas, ka audzēkņu sarakstos ir ne tikai gulbenieši, bet pat tālīni braucēji. Skolēnu skaits komercskolā parasti bijis ap 180 - 200, arodskolā - ap 80 - 100. Abām skolām bija vienota administrācija un daudzos priekšmetos arī vieni un tie paši skolotāji. Kopš skolas dibināšanas līdz pat tās slēgšanai direktora pienākumus pildīja Jānis Rupais.
   Ar komercskolas ēkas izbūvi saistās arī Skolas ielas izveide. No skolas iela ieguva arī savu nosaukumu.
   1944.gada 17.oktobrī darbu sāka Gulbenes nepilnā vidusskola. 1949.gadā vidusskolai ir pirmais izlaidums. 60. gados blakus vecajai ēkai uzceļ jaunu, kurā darbu sāk Gulbenes 2. astoņgadīgā skola, bet vecajā ēkā darbs sākas divu valodu plūsmās. 1974.gadā tiek likvidēts divplūsmu darbs un tagad jau Gulbenes 1.vidusskola strādā divās ēkās. Par direktoriem šeit strādājuši Elmārs Kavacs, Velta Radiņa, Jānis Taube, Gatis Mezītis.
   Tā tas turpinās līdz 1995.gadam, kad atdalās Gulbenes ģimnāzija. Te mācās skolēni no 7. - 12. klasei.
   Papildus materiāli: skat.: http://www.gulbgymn.edu.lv, http://www.gulbenesbiblioteka.lv.

   Direktori:
   • no 1995.g. Lidija Ķeķere.

 Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003