Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes Bērzu pamatskola

Skola dibināta
1993.gadā
Adrese
Gulbene, Vidus iela 7
Telefons, fakss
4473719
E-pasts berzi@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā mācās 335 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. skolā strādā 23 pedagogi

   Skolā var apgūt izglītības programmas:
    pamatizglītības pirmā posma (1. - 6. kl.) programma.

Bērzu pamatskola, 2003.g.   2003./04.m.g. skolā darbojās sekojoši interešu izglītības kolektīvi:
    15 dažādi pulciņi,
    pirmo gadu skolā darbojas kristīgās mācības pulciņš,
    visvairāk skolas skolēni dejo tautiskās dejas (148), otrajā vietā sporta un sarīkojumu dejas (76), trešajā vietā tautas bumba (72),
    lielākie sasniegumi: 3.vieta novada tautas bumbas sacensībās, trīs pirmās vietas rajona tautas bumbas sacensībās, viena otrā vieta. Iegūta 3.vieta rajona konkursā "Do - re - mi".
    rajona konkursā "Es mācos" iegūta 2.vieta. Ar 3 saviem darbiem esam konkursa "Lidojums" laureāti mūsu rajonā.

   Labākie sasniegumi mācību procesā:
   • 2002./2003.m.g. rajona, novada un valsts olimpiādēs piedalījušies 44 dalībnieki, ir ieguvuši 16 godalgotas vietas un 9 atzinības,
   • kopš 2000./2001.m.g. skola ir "Draudzīgā aicinājuma" balvu ieguvēja (2 lielās Pūces un 1 mazā) par uzvarām valsts un novada olimpiādēs.

   Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē:
   • skolai apritējuši 10 gadi. Par godu šim notikumam absolventu salidojums.

   Skolas tradīcijas:
   • Miķeļdienas tirgus,
   • 1.klašu svētki,
   • Mākslas dienas,
   • Mātes diena,
   • Deju iela,
   • 6.klašu atvadas no skolas.

   No skolas vēstures:
   • skola dibināta 1993.gadā ar nosaukumu Gulbenes sākumskola. No 1995.gada līdz 1997.gadam tās nosaukums bija Gulbenes nepilnā pamatskola.

   Direktori:
   • no 1993.g. Vija Čakare.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003