Gulbene
Simbolika
Teritorija
Ielas
Pilsētas buklets
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Gulbene simbolika

Gulbenes ģerbonis   Pēc pilsētas tiesību piešķiršanas 1928.gadā Gulbenei kā pilsētai bija tiesības uz savu ģerboni. Bija izstrādāts ģerboņa variants, par kuru 1936.gadā izdotajā grāmatā "Pilsētu apraksti" ir šādas ziņas: "pilsētai ģerboņa pagaidām nav; heraldiska komisija lūgta izstrādāt Gulbenes ģerboni sekošā veidā: zilā laukumā gulbis, kam katrā puse zaļojošs ozols". Šis ģerboņa variants netika pieņemts. 1938.gadā heraldikas komisija apstiprināja Gulbenes ģerboni ar sudraba gulbi, kas peld uz melna vairoga. Gulbja tēlam par pamatu kalpojis bareljefs uz kādreizējā Vecgulbenes muižas kroga fasādes (sagrauts 1944.g.).
1967.gadā apstiprinātais Gulbenes ģerbonis   Pēc Otrā pasaules kara padomju okupācijas apstākļos ģerboņi sākumā netika lietoti, bet 1960. - tajos gados pamazām atgriežas sadzīvē. Tā 1967.gadā tika apstiprināts jaunais Gulbenes pilsētas ģerbonis - ar gulbi uz Latvijas PSR karoga fona.

1998.gada ziņojums par Gulbenes ģerboni   1989.gadā tika pieņemts lēmums atjaunot Gulbenes vēsturisko ģerboni ar sudraba gulbi uz melna vairoga.

Gulbenes karogs   2002.gada 4.jūnijā Latvijas Valsts Heraldikas komisijā tika apstiprināta Gulbenes pilsētas karoga skice (autore - Gulbenes mākslas skolas pasniedzēja Sandra Dikmane). Karoga centrā attēlots Gulbenes ģerbonis. Karoga fons sadalīts divās daļās - augšā sudrabaini pelēkā tonī, apakšā - zili pelēki violetā tonī. Garuma un platuma attiecības 2:1. Karogs iesvētīts Pilsētas svētkos 2002.gada augustā. Glabājas pilsētas domē un tiek lietots visos pilsētas svarīgākajos pasākumos.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003