Gulbene
Dome
Struktūra
Iestādes
Pilsētas mēri
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Gulbenes dome struktūra

Gulbenes pilsētas domes struktūra no 1947.gada līdz 2003.gadam

Gads
Struktūrvienības nosaukums
Štata vienības
1947.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Grāmatvedis
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Kurjers - apkalpotājs
Komunālā - dzīvokļu saimniecības nodaļa Dzīvokļu lietu inspektors
Tehniķis
Uzskaites biroja kontrolieris
1948. - 1949.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Grāmatvedis
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Kurjers - apkalpotājs
Komunālā - dzīvokļu saimniecības nodaļa Dzīvokļu lietu inspektors
Tehniķis
Uzskaites biroja kontrolieris
Grāmatvedis
1950. - 1951.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Grāmatvedis
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Kurjers - apkalpotājs
1953. - 1955.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Grāmatvedis
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Kurjers - apkalpotājs
Valsts pretgaisa aizsardzības dienesta pārvaldes priekšnieks
1956. - 1959.gads Izpildkomiteja Nav štatu sarakstu
1960.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Grāmatvedis
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Kurjers - apkalpotājs
Tehniķis
1962. - 1965.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Grāmatvedis
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Kurjers - apkalpotājs
1966. - 1984.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Kurjers - apkalpotājs
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Centralizētā grāmatvedība Vecākais grāmatvedis
2 grāmatvedes
Rēķinvedis
1985.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Sekretārs
Kurjers - apkalpotājs
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Centralizētā grāmatvedība Vecākais grāmatvedis
3 grāmatvedes
1986. - 1987.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Sekretārs
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Apkopēja
Centralizētā grāmatvedība Vecākais grāmatvedis
3 grāmatvedes
1988. - 1989.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Sekretārs
Darbvedis - mašīnrakstītājs
Apkopēja
Centralizētā grāmatvedība Galvenais grāmatvedis
Galvenā grāmatveža vietnieks
2 grāmatvedes
1990.gads Izpildkomiteja Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Sekretārs
Mašīnrakstītājs
Apkopēja
Centralizētā grāmatvedība Galvenais grāmatvedis
Galvenā grāmatveža vietnieks
Vecākais grāmatvedis
2 grāmatvedes
Lietvede
1992.gads Pilsētas valde Valdes priekšsēdētājs
Municipāldirektors
Galvenais speciālists zemes jautājumos
Galvenais speciālists labiekārtošanas jautājumos
Vispārējās nodaļas vadītājs
Vispārējās nodaļas inspektors
Apkopēja
Šoferis
Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs (no 01.10.1992.)
Centralizētā grāmatvedība Galvenais grāmatvedis
Galvenā grāmatveža vietnieks
Ekonomists
3 grāmatvedes
Vecākā kasiere
1993.gads Pilsētas valde Valdes priekšsēdētājs
Municipāldirektors
Galvenais speciālists zemes jautājumos
Galvenais speciālists labiekārtošanas jautājumos
Galvenais speciālists juridiskos jautājumos
Galvenais speciālists uzskaites un informācijas jautājumos
Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs
Vispārējās nodaļas vadītājs
Vispārējās nodaļas speciālists pierakstīšanās un izrakstīšanās jautājumos
Apkopēja
2 šoferi
Mašīnrakstītāja
Tehniskā sekretāre
1994.gads Pārvaldes aparāts Padomes (valdes) priekšsēdētājs
Municipāldirektors
Galvenais speciālists labiekārtošanas jautājumos
Galvenais speciālists pierakstīšanās un izrakstīšanās jautājumos
Apkopēja
2 šoferi
Tehniskā sekretāre
Vispārējā nodaļa Vispārējās nodaļas vadītājs
Galvenais speciālists uzskaites un informācijas jautājumos
Mašīnrakstītāja
Sociālās aprūpes nodaļa Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs
Galvenais speciālists aprūpes jautājumos
Sociālās aprūpes medmāsa
Juridiskā nodaļa Nodaļas vadītājs
Zemes ierīcības nodaļa Nodaļas vadītājs
Galvenais speciālists
Speciālists
Pilsētas dzimtsarakstu nodaļa Nodaļas pārzine
Galvenais speciālists
Galvenais speciālists
Apkopēja
Centralizētā grāmatvedība Galvenais grāmatvedis
Galvenā grāmatveža vietnieks
Ekonomists
3 grāmatvedes
Vecākā kasiere
1997.gads     Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Vispārējās nodaļas vadītājs
Zemes ierīcības nodaļas vadītājs
Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs
Juridiskās nodaļas vadītājs
Celtniecības un arhitektūras nodaļas vadītājs
Ekonomikas nodaļas vadītājs
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Pilsētas arhitekts
Galvenais speciālists uzskaites jautājumos
Galvenais speciālists informācijas jautājumos
Galvenais speciālists sociālās aprūpes jautājumos
Galvenais speciālists privatizācijas jautājumos
Galvenais speciālists zemes ierīcības jautājumos
Galvenais speciālists bērnu tiesību jautājumos
Speciālists tīkla administrēšanas jautājumos
Vadītāja palīgs finansu jautājumos – galvenā grāmatvede
Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatveža vietnieks
Galvenais speciālists – grāmatvedis
Galvenais speciālists – grāmatvedis, kasieris
Galvenais speciālists – nodokļu inspektors
Galvenais speciālists – uzskaitvedis
Tehniskā sekretāre
Mašīnrakstītāja
Galvenais speciālists – šoferis, kurjers, sagādnieks
Apkopēja
1998.gads     Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Vispārējās nodaļas vadītājs
Zemes ierīcības nodaļas vadītājs
Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs
Juridiskās nodaļas vadītājs
Ekonomikas nodaļas vadītājs
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Galvenais speciālists uzskaites jautājumos
Galvenais speciālists informācijas jautājumos
Galvenais speciālists sociālās aprūpes jautājumos
Galvenais speciālists privatizācijas jautājumos
Galvenais speciālists zemes ierīcības jautājumos
Galvenais speciālists bērnu tiesību jautājumos
Speciālists tīkla administrēšanas jautājumos
Vadītāja palīgs finansu jautājumos – galvenā grāmatvede
Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatveža vietnieks
Galvenais speciālists – grāmatvedis
Galvenais speciālists – grāmatvedis, kasieris
Galvenais speciālists – nodokļu inspektors
Galvenais speciālists – uzskaitvedis
"Vēstnesis" redaktore, mašīnrakstītāja
Tehniskā sekretāre
Galvenais speciālists – šoferis, kurjers, sagādnieks
Apkopēja
Pilsētas būvvaldes vadītājs
Pilsētas būvvaldes teritoriālplānotājs
Galvenais speciālists – būvvaldes inspektors
Galvenais speciālists – zemes ierīcības, teritorijas labiekārtošanā
Starptautisko projektu koordinators
1999.gads     Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Vispārējās nodaļas vadītājs
Zemes ierīcības nodaļas vadītājs
Juridiskās nodaļas vadītājs
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Galvenais speciālists uzskaites jautājumos
Galvenais speciālists informācijas jautājumos
Galvenais speciālists privatizācijas jautājumos
Galvenais speciālists zemes ierīcības jautājumos
Speciālists tīkla administrēšanas jautājumos
Galvenais speciālists – nodokļu inspektors
"Vēstnesis" redaktore, mašīnrakstītāja
Tehniskā sekretāre
Galvenais speciālists – šoferis, kurjers, sagādnieks
2 apkopējas
Pilsētas būvvaldes vadītājs
Pilsētas būvvaldes teritoriālplānotājs
Galvenais speciālists – būvvaldes inspektors
Starptautisko projektu koordinators
Ārējo sakaru nodaļas vadītājs
Vadītāja palīgs finansu jautājumos – galvenā grāmatvede
Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatveža vietnieks
Galvenais speciālists – 4 grāmatveži
Galvenais speciālists – grāmatvedis, kasieris
Galvenais speciālists – uzskaitvedis
Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs
Galvenais speciālists sociālās aprūpes jautājumos
Galvenais speciālists bērnu tiesību jautājumos
2000.gads     Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
Vispārējās nodaļas vadītājs
Zemes ierīcības nodaļas vadītājs
Galvenais speciālists juridiskos jautājumos
Galvenais speciālists ekonomikas jautājumos
Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Galvenais speciālists izglītības, kultūras, sporta  jautājumos
Pilsētas būvvaldes vadītājs
Galvenais speciālists – pašvaldības projektu izstrādē
Galvenais speciālists – ārējo ekonomisko sakaru jautājumos
Pilsētas būvvaldes teritoriālplānotājs
Pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieks - būvinspektors
Speciālists tīkla administrēšanas jautājumos
Galvenais speciālists informācijas jautājumos
Galvenais speciālists privatizācijas jautājumos
2 speciālisti zemes ierīcības jautājumos
"Vēstnesis" redaktore, mašīnrakstītāja
2 apkopējas
Galvenā grāmatvede
Galvenās grāmatvedes vietniece
4 grāmatveži
Speciālists - kasieris
Speciālists nodokļu jautājumos
Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs
Speciālists sociālās aprūpes jautājumos
Speciālists bērnu tiesību jautājumos
2003.gads     Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
Vispārējās nodaļas vadītāja
Speciāliste informācijas jautājumos
Speciāliste uzskaites jautājumos
Galvenā speciāliste ekonomiskajos jautājumos
Galvenais speciālists juridiskajos jautājumos
Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte
Būvvaldes vadītājas vietnieks, būvinspektors
Būvvaldes teritoriālplānotājs
Zemes ierīcības nodaļas vadītājs
Speciāliste zemes ierīcības jautājumos
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja
Speciāliste privatizācijas jautājumos
Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja
Speciāliste sociālās aprūpes jautājumos
Speciāliste sociālās aprūpes jautājumos ģimenēm ar bērniem, bāriņtiesas priekšsēdētāja
Mašīnrakstītāja
Galvenā speciāliste izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Galvenais speciālists pašvaldības projektu izstrādē
Speciāliste ārējo sakaru jautājumos, preses sekretāre, laikraksta "Vēstnesis" redaktore
Šoferis, sagādnieks, kurjers, sīko remontdarbu strādnieks
Speciālists tīkla administrēšanas jautājumos
Galvenā grāmatvede
Galvenās grāmatvedes vietniece
Speciāliste – grāmatvede
Speciāliste – grāmatvede
Speciāliste – grāmatvede
Speciāliste – grāmatvede
Speciāliste – grāmatvede, kasiere
Apkopējs
Apkopēja
Sociālais pedagogs

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Gulbenes pilsētas domes struktūra 2003.gada 1.janvārī

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Gulbenes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 1998. - 2003.

  1998.g. 1999.g. 2000.g. 2001.g. 2002.g. 2003.g.
Ieņēmumi kopā, t.sk. 1590724 1792081 2340103 2004918 2354602 2322486
Nodokļu ieņēmumi 738020
46,40%
683861
38,16%
702573
30,03%
799420
39,87%
940403
39,94%
994373
42,35%
Nenodokļu ieņēmumi 328105
20,63%
362944
20,25%
399823
17,08%
318445
15,88%
327239
13,90%
493925
21,73%
Dotācijas 524599
32,97%
745276
41,59%
1237707
52,89%
887053
44,25%
1086960
46,16%
834188
35,92%
Izdevumi kopā, t.sk. 1590724 1792081 2340103 2004918 2354602 2322486
Vispārējie valdības dienesti 150528
9,46%
140424
7,84%
151386
6,47%
172749
8,61%
181381
7,71%
201656
8,68%
Izglītība 837847
52,67%
849668
47,41%
1025390
43,82%
1043487
52,05%
1594287
67,71%
1493951
64,33%
Sociālā nodrošināšana 45814
2,88%
55418
3,09%
65320
2,79%
71505
3,57%
78011
3,31%
83767
3,61%
Dzīvokļu un komunālā saimniecība 136116
8,56%
436486
24,36%
756127
32,31%
339833
16,95%
117885
5,01%
141018
6,07%
Kultūra, sports 130836
8,23%
115952
6,47%
150105
6,41%
187264
9,34%
207054
8,79%
215271
9,27%
Kurināmais un enerģētika 247674
15,57%
69357
3,87%
136902
5,85%
142480
7,11%
138480
5,88%
136355
5,87%
Pārējie 41909
2,63%
124776
6,96%
54873
2,35%
47600
2,37%
37504
1,59%
50468
2,17%

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Gulbenes pilsētas domes publiskie pārskati

Gulbenes pilsētas 2001.gada publiskais pārskats (0,347 MB)
Gulbenes pilsētas 2002.gada publiskais pārskats (0,328 MB)

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003