Gulbene
Dome
Struktūra
Iestādes
Pilsētas mēri
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Gulbenes dome iestādes
No pilsētas budžeta finansētās iestādes

Laika posms Iestādes
1947.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Pilsētas komunālās - dzīvokļu saimniecības nodaļa
Pilsētas kultūras nams
Pilsētas bibliotēka
Madonas apriņķa Tirdzniecības daļas pilnvarotais - kontrolieris Gulbenes pilsētā
Pilsētas ugunsdzēsēju komanda
Gulbenes krievu skola
1948.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Pilsētas komunālās - dzīvokļu saimniecības nodaļa
Pilsētas kultūras nams (Bērzu iela 2)
Pilsētas bibliotēka (Rīgas iela 28)
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda
Pilsētas bērnu un sieviešu konsultācijas punkts
Gulbenes pilsētas 7 klašu pamatskola (Pils 1)
1949.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Pilsētas komunālās - dzīvokļu saimniecības nodaļa
Pilsētas bibliotēka
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda
Pilsētas bērnu un sieviešu konsultācijas punkts
Gulbenes pilsētas septiņgadīgā skola
1950. - 1952.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Pilsētas bibliotēka
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda
Pilsētas bērnu un sieviešu konsultācijas punkts
Gulbenes pilsētas septiņgadīgā skola
Gulbenes rajona Lauksaimniecības nodaļas Gaļas kontroles stacija
1953. - 1954.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Pilsētas bērnu bibliotēka
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda
Pilsētas bērnu un sieviešu konsultācijas punkts
Gulbenes pilsētas septiņgadīgā skola
Gulbenes pilsētas Gaļas kontroles stacija
1956. - 1961.gads Nav budžetu
1962.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Pilsētas bērnu bibliotēka (Rīgas 47)
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda (Brīvības 26)
Gulbenes pilsētas septiņgadīgā skola (Parka1)
Gulbenes pilsētas Gaļas kontroles stacija
Gulbenes pilsētas bērnu sile (Puškina 2)
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs (Sarkanarmijas 70)
1963. - 1965.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Pilsētas bērnu bibliotēka (Rīgas 47)
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda (Brīvības 26)
Gulbenes pilsētas Gaļas kontroles stacija
Gulbenes pilsētas bērnu sile (Puškina 2)
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs (Sarkanarmijas 70)
1966.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Izpildkomitejas centralizētā grāmatvedība (Komjaunatnes 4)
Pilsētas bērnu bibliotēka
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda
Gulbenes 3.astoņgadīgā skola (Pils 1)
Gulbenes pilsētas bērnu sile
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs
1967.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Izpildkomitejas centralizētā grāmatvedība
Pilsētas bērnu bibliotēka (Ozolu 4)
Gulbenes 3.astoņgadīgā skola
Gulbenes pilsētas bērnu sile
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs

Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne (Sarkanarmijas 70a)

1968. - 1978.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Izpildkomitejas centralizētā grāmatvedība
Pilsētas bērnu bibliotēka
Gulbenes pilsētas mazbērnu novietne (Puškina 2)
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne
Gulbenes astoņgadīgā skola
1979. - 1983.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Centralizētā grāmatvedība
Pilsētas bērnu bibliotēka
Gulbenes pilsētas mazbērnu novietne (Puškina 2)
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.1 (Sarkanarmijas 70)
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.2 (Līkā 32a)
Gulbenes astoņgadīgā skola
1984. - 1989.gads Pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas mazbērnu novietne
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs-mazbērnu novietne Nr.2
Gulbenes astoņgadīgā skola
1990. - 1991.gads Pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs-mazbērnu novietne Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs-mazbērnu novietne Nr.3
Gulbenes astoņgadīgā skola
Gulbenes namu saimniecības pašvaldības uzņēmums “Jumis”
1992.gads Pilsētas valde
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.3
Gulbenes deviņgadīgā skola
Gulbenes 1.vidusskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
1993.gads Pilsētas valde
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs - mazbērnu novietne Nr.3
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes sākumskola
1994.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.3
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes sākumskola
1995.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.3
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes sākumskola
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
1996.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.3
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes nepilnā pamatskola (mainīts sākumskolas nosaukums)
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
Gulbenes 2.vidusskola
1997.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.3
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes nepilnā pamatskola
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
Gulbenes 2.vidusskola
Gulbenes mākslas skola
Gulbenes mūzikas skola
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
Gulbenes kultūras nams
Gulbenes bibliotēka
1998.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.3
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes Bērzu skola (atkal mainīts sākumskolas nosaukums)
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
Gulbenes 2.vidusskola
Gulbenes mākslas skola
Gulbenes mūzikas skola
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
Gulbenes kultūras nams
Gulbenes bibliotēka
Veco ļaužu dzīvojamā māja
1999.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.1
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.2
Gulbenes pilsētas bērnu dārzs Nr.3
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes Bērzu skola
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
Gulbenes 2.vidusskola
Gulbenes mākslas skola
Gulbenes mūzikas skola
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
Labiekārtošanas iestāde
Gulbenes kultūras nams
Gulbenes bibliotēka
2000.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
1.Pirmsskolas izglītības iestāde
2.Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
3.Pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes Bērzu skola
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
Gulbenes 2.vidusskola
Gulbenes mākslas skola
Gulbenes mūzikas skola
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
Labiekārtošanas iestāde
Gulbenes kultūras nams
Gulbenes bibliotēka
Veco ļaužu dzīvojamā māja
2001.gads Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
1.Pirmsskolas izglītības iestāde
2.Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
3.Pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis''
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis"
Gulbenes Bērzu skola
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
Gulbenes 2.vidusskola
Gulbenes mākslas skola
Gulbenes mūzikas skola
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
Labiekārtošanas iestāde
Bērnu un jauniešu centrs (līdz 30.09.2002., kad centru likvidē)
Veco ļaužu dzīvojamā māja
Gulbenes kultūras nams
Gulbenes bibliotēka
No 2002.gada Pilsētas dome
Centralizētā grāmatvedība
1.Pirmsskolas izglītības iestāde
2.Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
3.Pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Gulbenes pamatskola
Gulbenes vidusskola
Gulbenes namu saimniecības pašvadības uzņēmums "Jumis", no augusta SIA "Gulbenes nami"
Gulbenes Bērzu skola
Gulbenes stadions
Gulbenes ģimnāzija
Gulbenes 2.vidusskola
Gulbenes mākslas skola
Gulbenes mūzikas skola
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
Labiekārtošanas iestāde
Bērnu un jauniešu centrs (līdz 30.09.2002., kad centru likvidē)
Veco ļaužu dzīvojamā māja
Gulbenes kultūras nams
Gulbenes bibliotēka

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003