Karjeras nedēļa Gulbenes novadā un bibliotēkās

Ar daudzveidīgām aktivitātēm un skolēnu sprintu profesiju pasaulē aizritējusi Karjeras nedēļa 2016 “ES BŪŠU... darba tirgū”. Lai kliedētu dažādus stereotipus, paplašinātu skolēnu redzesloku un iepazīstinātu ar profesiju daudzveidību, šoreiz Gulbenes novadā akcentētas radošās profesijas. Tādēļ liela daļa aktivitāšu notika bibliotēkās, kultūras namos, muzejos, mākslas un mūzikas skolā.

 

Šajā nedēļā skolēni aktīvi bibliotēkās  izmantoja iespēju tikties ar vietējā un Latvijas mērogā zināmām radošām personībām, piemēram, Lejasciema bibliotēkā vizuālās mākslas pedagoģe Laila Uiska iepazīstināja klātesošos ar aerogrāfiju un tās tehnikā radītajiem darbiem. Druvienas bibliotēkā notika tikšanās ar Druvienas Vecās Skolas muzeja vadītāju Ligitu Zvaigznekalni un Silmaču muzeja vadītāju Sandru Āri. Litenes bibliotēkā skolēnus iedvesmoja un iedrošināja mūziķis Ralfs Rubenis. Gulbenes novada bibliotēkā notika pasākums vecāko klašu skolēniem - “Radoša saruna radošiem cilvēkiem”, kurā piedalījās  Karlīne Cercina  - kultūras menedžere, mākslas  galerijas “Laipa" vadītāja Valmierā, “Vidzeme Fashion show” režisore.

Staru bibliotēka organizēja ekspedīciju “Kultūras profesiju meklējumi Staros”. Gulbenes novada bibliotēkā un arī citās novada skolās skolēni izspēlēja atraktīvu galda spēli “Izspēlē savu dzīvi pats!”, kurā skolēniem bija iespēja ne tikai iepazīt profesijas, bet arī attīstīt domāšanu un atjautību.

Karjeras nedēļa noslēdzās 14.oktobrī Gulbenes kultūras centrā, kur septiņas iedvesmas stacijas apmeklēja 220 5.-12.klašu audzēkņi. Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju speciāliste Lāsma Vasmane stāstīja par savu profesiju, spēlēja ģitāru un klavieres un centās lauzt skolēnu stereotipus par bibliotekāra profesiju.

Karjeras nedēļas ideja un mērķis ir palīdzēt skolēniem izzināt sevi, profesijas (darba tirgu), izglītības iespējas, veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties, aktualizēt karjeras atbalsta lomu skolās.