Brīvprātīgā noslēguma pasākums bibliotēkā

16.maijā noritēja Gulbenes novada pagastu bibliotekāru seminārs, kurā savu noslēguma darbu rādīja brīvprātīgais Jevgēņijs Beļeckis no Baltkrievijas, kurš nu jau turpat deviņus mēnešus ir strādājis Gulbenes novada bibliotēkā.
Brīvprātīgais ir iepazinies ar visām bibliotēkas nodaļām un uzdevumu specifiku tajās. Jevgēņijs secinājis, ka bibliotēka nav tikai grāmatu lasīšana, to pierāda viņa darīto darbu daudzveidība: konsultāciju un uzziņu sniegšana lasītajiem, dažādu apmācību, semināru vadīšana, radošas aktivitātes ar bērniem, ceļojošo izstāžu un video veidošana, bibliotēkas krājuma kārtošana un daudzas citas aktivitātes.
Kā noslēdzošo darbu, Jevgēņijs veidoja filmu par bibliotēku, jo kā pats saka: „domājot par savām brīvprātīgā aktivitātēm, finālā izvēlējos veidot filmu, jo tā bibliotēkā paliks no manis par piemiņu”.

Filma par Gulbenes novada bibliotēku ir 25 minūtes gara, un tajā bibliotēkas darbinieki stāsta par saviem ikdienas uzdevumiem un ko katra nodaļa piedāvā saviem lasītājiem. Kā arī tiek atspoguļoti pasākumi gan fotogrāfijās, gan video, kas notikuši bibliotēkā vai kurās bibliotēkas kolektīvs ir ņēmis dalību: 2013.gada pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēles, bibliotēkas Draugu vakars, runča Misiņa sagaidīšana, Grāmatu draugu ķēde. Noslēgumā bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne, kolektīva vārdā, teica paldies par padarītajiem darbiem un aicināja arī turpmāk uzturēt draudzīgās attiecības un, esot Latvijā, iegriezties arī Gulbenes novada bibliotēkā.


Projekts «Skaties plašāk!» Nr. LV-21-46-2013-R2

*Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēka