Bioķīmiķim Eduardam Tauciņam - 110

5. septembrī 110 gadu jubileja novadniekam – Galgauskā dzimušajam bioķīmiķim Eduardam Tauciņam.

Jau mācoties Balvu komercskolā bijušas manāmas viņa īpašās spējas ķīmijā, fizikā un matemātikā. Studējis LU Ķīmijas fakultātē, taču viņa sirdslieta vienmēr bijusi lauku dzīve un ar to saistītās problēmas.

“Kupls ir Eduarda Tauciņa zinātnisko darbu klāsts. Bez četrām monogrāfijām par mājdzīvnieku uzturvielu ķīmisko saturu, vitamīnu, karotīna un dažādu mikroelementu sāļu lietošanu mājlopu ēdināšanā, kā arī par mikroelementu nozīmi lopbarības līdzekļos un citām ar to saistītām problēmām viņa spalvai pieder 56 publikācijas 78 iespiedlokšņu apjomā, kur šie jautājumi zinātniski pētīti un teorētiski pamatoti.”

(Augusts Smagars, Dzimtenes Balss, Nr. 94, 24.11.1963)