Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2018.gada 1.janvāri)
Jaunieguvumi 2723 (4.8% no visa krājuma)
Krājums pavisam kopā 55769
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2015.g. 2016.g. 2017.g. + vai - %
Lietotāji 3047 3077 2975 -102 -3%
Apmeklējumi 66133 67711 63675 -4036 -6%
Izsniegums 122649 121357 110067 -11290 -9%
Krājums 60124 57034 55769 -1265 2%