Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2016.gada 1.janvāri)
Grāmatas 52207
Audio – vizuālie dokumenti 751
Seriālizdevumi 6866
Elektroniskie dokumenti 109
Kartogrāfiskie dokumenti 50
Krājums pavisam kopā 60124
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2013.g. 2014.g. 2015.g. + vai - %
Lietotāji 3066 3038 3047 + 9 + 0,2 %
Apmeklējumi 69847 69230 66133 - 3097 - 4 %
Izsniegums 141060 134410 122649 - 11761 - 9 %
Krājums 65256 61988 60124 - 1864 - 5,1 %