Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2019. gada 1. janvāri)
Jaunieguvumi 2506 (4.7% no visa krājuma)
Krājums pavisam kopā 53103
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2016.g. 2017.g. 2018.g. + vai - %
Lietotāji 3077 2975 3015 +40 +1%
Apmeklējumi 67711 63675 62486 -1189 -1,9%
Izsniegums 121357 110067 109280 -787 -0,8%
Krājums 57034 55769 53103 -2666 -4,8%