Skaitļi un fakti

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS (uz 2017.gada 1.janvāri)
Grāmatas 50018
Audio – vizuālie dokumenti 778
Seriālizdevumi 6089
Elektroniskie dokumenti 70
Kartogrāfiskie dokumenti 34
Krājums pavisam kopā 57034
GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA SKAITĻOS:
  2014.g. 2015.g. 2016.g. + vai - %
Lietotāji 3038 3047 3077 + 30 + 0,9 %
Apmeklējumi 69230 66133 67711 + 1578 + 2 %
Izsniegums 134410 122649 121357 - 1292 - 1 %
Krājums 61988 60124 57034 - 3090 - 5 %