Bērnu bibliotēka

Gulbenes bērnu bibliotēka ir Gulbenes bibliotēkas struktūrvienība.

Darba laiks:
P, 0, T, C, P - 10.00 - 18.00
S - 9.00 - 15.00 (no 1.X - 1.VI)
Sv. - Slēgts

Kontakti:
Bērnu bibliotēkas vadītāja Solvita Lībere solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv tālr. +371 64473266
Galvenā bibliotekāre Ingrīda Rubene ingrida.rubene@gulbenesbiblioteka.lv  tālr. +371 64473266
Galvenā bibliotekāre Anda Krima anda.krima@gulbenesbiblioteka.lv tālr. +371 64473266

 


Gulbenes bērnu bibliotēkas darbības mērķis:

 • Ievērojot bērnu un jauniešu informācijas, kultūras un izklaides vajadzības, nodrošināt kvalitatīvu lietotāju apkalpošanu;

Gulbenes bērnu bibliotēkas uzdevumi:

 1. nodrošināt Gulbenes pilsētas pirmsskolas/sākumskolas vecuma un jauniešu vecuma (līdz 16 gadiem) bērnus ar kvalitatīvu literatūru gan skolas vajadzībām, gan saturīgam brīvajam laikam

 2. būt brīvā laika pavadīšanas vietai, kura piedāvā saturīgu šā laika pavadīšanu

 3. iepazīstināt ar jaunumiem interneta vidē

 4. izstrādāt projektus piedāvātajos projektu konkursos

 5. piedalīties LNB piedāvātajos projektos

Īstermiņa uzdevums – piedāvāt pēc iespējas vairāk jaunāko bērnu literatūru, piedalīties LNB piedāvātajās aktivitātēs, būt ekspertiem jaunākās bērnu literatūras jomā, palīdzot to izvēlēties gan pieaugušajiem, gan bērniem

Ilgtermiņa uzdevums – attīstīt pēc iespējas ilgspējīgāku sadarbību ar iestādēm, kuras darbojas ar bērniem saistītās jomās (skolas, PII, sociālās, kultūras iestādes), kā arī radīt jaunus inovatīvus pakalpojumus bērniem, īpaši pusaudžiem

Bērnu bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošana:

 • Gulbenes bērnu bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā dzīvo 1457 bērni un jaunieši no 0 līdz 18 gadiem jeb par 119 mazāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
 • Lasītāju skaits 2012.gadā samazinājies par 99 lietotājiem.
 • Lasītavā reģistrēto lietotāju skaits samazinājies par 59
 • Aizvadītājā gadā no bibliotēkas uz pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm aizceļoja 3 ceļojošās bilžu grāmatu kolekcijas.

 Bērnu bibliotēkas lasītavas pakalpojumi:

 • uzziņu sniegšana,
 • informācijas izdrukas,
 • literatūras sarakstu izveide par dažādām tēmām,
 • literatūras apskati: jaunākās literatūras un tematiskie,
 • plašs uzziņu izdevumu krājums: enciklopēdijas, vārdnīcas, pieprasītākā nozaru literatūra lasīšanai uz vietas,
 • tematiskās mapes (pa tēmām sakārtotas kopijas un izgriezumi no periodikas),
 • novadpētniecības uzziņas,
 • lasītāju automatizētās darba vietas izmantošana,
 • periodiskie izdevumi lasīšanai uz vietas:


Datora izmantošanas noteikumi bibliotēkas apmeklētājiem:Lasītavas automatizētā darba vieta – lasītājiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu

 1. Automatizētās darba vietas (datora) izmantošanas laiku ir iespējams rezervēt iepriekš, piesakoties bibliotēkas lasītavā vai pa telefonu – 64473266

  • ja piereģistrētā persona kavē vairāk kā 15 minūtes, tad tiesības izmantot datoru ir nākošajam lietotājam;
  • automatizētās darba vietas izmantošanas laiks vienam bibliotēkas apmeklētājam ir:
   • mācībām un pašizglītībai – 1 stunda dienā,
   • izklaides portālu apmeklēšanai – 30 minūtes dienā.
 2. Pirms darba uzsākšanas lietotājs uzrāda lasītāja karti un iepazīstas ar datora izmantošanas noteikumiem. Vēlams pārbaudīt vai dators ir darba kārtībā, par jebkurām pamanītajām novirzēm no normas un programmas kļūdām (arī darba gaitā) nekavējoties ziņot bibliotekāram.
 3. Lietotājam nav atļauts mainīt datora parametrus, loga izkārtojumu un formu, pamatvirsmu, konfigurāciju un programmatūru, kā arī darba stacijās veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles).
 4. Nav atļauts automatizēto darba vietu izmantot datorspēļu spēlēšanai.
 5. Pie datora vienlaicīgi var atrasties tikai viens lietotājs. Nedrīkst strādāt virsdrēbēs, kā arī strādājot lietot pārtikas produktus.
 6. Ja lietotājs vēlas kopēt failus no Interneta, izmantojot disketes vai zibatmiņu (flash memory), tas jāsaskaņo ar bibliotekāru.
 7. Ikviens lietotāja izraisītais inventāra, datu un programmatūras bojājums, jākompensē pašam lietotājam.
 8. Personām, kuras pārkāps automatizētās darba vietas (datora) lietošanas noteikumus, turpmāk būs liegta iespēja izmanot lasītavas pakalpojumus!

Bērnu bibliotēkas abonementa pakalpojumi:

 

 • Reģistrē un apkalpo lasītājus,
 • Izsniedz grāmatas uz mājām,
 • Sniedz iespēju skatīties uz vietas un ņemt uz mājām videofilmas un DVD filmas,
 • Iepazīstina lasītājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem,
 • Sniedz konsultācijas,
 • Izpilda lasītāju pieprasījumus,
 • Piedāvā iespēju grāmatas saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja lasītājam nepieciešamā grāmata nav pieejama bibliotēkā,
 • Veido un izvieto izstādes – gan grāmatu, gan pašu bērnu darinājumu,
 • Organizē bibliotekārās stundas, kurās iepazīstina ar bibliotēkas darbu, iespējām, piedāvājumu,
 • Veido literatūras apskatus par dažādām tēmām pēc pieprasījuma,
 • Organizē literārus pasākumus bērniem,
 • Sniedz iespēju mazuļiem kopā ar vecākiem rotaļāties Rotaļu stūrītī,

ELFLA finansētā projekta „Aprīkojuma iegādei lasītāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējai” rezultātā, abonements aprīkots ar bērniem piemērotām jaunām, modernām mēbelēm un grāmatu plauktiem