Pagastu bibliotēkas

Gulbenes novadā darbojas 18  pagastu bibliotēkas.

Bibliotēkas nosaukums

Bibliotēkas vadītājs

Bibliotēkas adrese

Tālrunis, e-pasts

Beļavas pagasta bibliotēka

Inese Paikena

Avotu iela 2, p/n Beļava, Gulbenes novads, LV-4409

+371 64497606
belavas.biblioteka@gulbene.lv

Daukstu pagasta bibliotēka

Kristīne Mezīte

"Saulītes", p/n Daukstes, Gulbenes novads, LV-4429

daukstu.biblioteka@gulbene.lv

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Laimdota Ostrovska

Dārza iela 10, Stari, p/n Stāķi, Gulbenes novads, LV-4417

staru.biblioteka@gulbene.lv
+371 64472947

Druvienas pagasta bibliotēka

Daiga Apsīte

P/n Druviena, Gulbenes novads, LV-4426

druvienas.biblioteka@gulbene.lv

29336710

Galgauskas pagasta bibliotēka

Dace Lubāne

"Pagastnams", p/n Galgauska, Gulbenes novads, LV-4428

+371 64471238, 25418411
galgauskas.biblioteka@gulbene.lv

Jaungulbenes pagasta bibliotēka

Dzidra Rudzīte

"Gulbītis", p/n Jaungulbene, Gulbenes novads, LV-4420

+371 64497619
jaungulbenes.biblioteka@gulbene.lv

Lejasciema pagasta bibliotēka


Apkalpošanas punkts Sinolē

Maira Lūkina


Rūta Samsone

Rīgas iela 18, p/n Lejasciems, Gulbenes novads, LV-4412

+371 64472875
lejasciema.biblioteka@gulbene.lv

Līgo pagasta bibliotēka

Anitra Markoviča

„Jaunstukmaņi”, p/n Līgo, Gulbenes novads, LV-4421

+371 64473517
ligo.biblioteka@gulbene.lv

Litenes pagasta bibliotēka

Dace Dzērve

Pagastnams-2, p/n Litene, Gulbenes novads, LV-4405

+371 64497004, 29267300
litenes.biblioteka@gulbene.lv

Lizuma pagasta bibliotēka

Evita Dārzniece

„Akācijas”, p/n Lizums, Gulbenes novads, LV-4425

+371 64497654
lizuma.biblioteka@gulbene.lv

Rankas pagasta bibliotēka

Anda Ješkina

"Ausmas", p/n Ranka, Gulbenes novads, LV-4416

rankas.biblioteka@gulbene.lv

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

Baiba Juraža

Gaujasrēveļi,  p/n Ranka, Gulbenes novads, LV-4418

gaujasrevelu.biblioteka@gulbene.lv

Stāmerienas pagasta bibliotēka

Spodra Kaļva

Vecstāmeriena, p/n Stāmeriena, Gulbenes novads, LV-4406

+371 64497638
stamerienas.biblioteka@gulbene.lv

Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka

Rasma Muceniece

Mazkalniena, p/n Stāmeriena, Gulbenes novads, LV-4407

kalniena@gulbene.lv

Stradu pagasta bibliotēka

Ineta Masa

„Rotas”, p/n Stāķi, Gulbenes novads, LV-4417

stradu.biblioteka@gulbene.lv

Stradu pagasta Stāķu bibliotēka

Jana Daugele

Stāķi 19-19, p/n Stāķi, Gulbenes novads, LV - 4417

+371 64497339
staku.biblioteka@gulbene.lv

Tirzas pagasta bibliotēka

Agrita Petrovska

Biedrības nams, p/n Tirza, Gulbenes novads, LV-4424

+371 64497646
tirzas.biblioteka@gulbene.lv