Tirzas pagasta bibliotēka

Biedrības nams, p/n Tirza, Gulbenes novads, LV – 4424, tālr. 64497646
e-pasts: tirzas.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem: 
Pirmdiena – 8.00 - 15.00
Otrdiena – 9.00 - 17.00
Trešdiena – 8.00 - 16.00
Ceturtdiena – 8.00 - 16.00
Piektdiena – 8.00 - 16.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2018.g.):
Bibliotēkas krājums – 5279
Izsniegums – 6483
Lietotāju skaits - 337
Apmeklējumu skaits – 3813

No bibliotēkas vēstures:
1839.g. Tirzā mācītājs P.E.Šacs nodibināja lasāmu bibliotēku ar zinātnisku novirzienu par paša līdzekļiem. Pēc mācītāja aiziešanas (1854.g.) tā iznīkusi. 1885.g. 19.septembrī J.Misiņš dabūja Vidzemes gubernatora atļauju savās tēva mājās "Krācēs" ierīkot publisku bibliotēku. 1910.g. nodibināta Tirzas izglītības biedrības bibliotēka. Pēc 2.pasaules kara bibliotēka darbu atsāka 1946.gadā. Ilgus gadus – 1955.-2007.g. – bibliotēku vadīja Marija Dinga. Agrita Petrovska ir bibliotēkas vadītāja no 2007.gada.
2014.gadā tika realizēts projekts „Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde”. Bibliotēkas telpas tika renovētas un paplašinātas par 12 m2, iegādāti jauni plaukti un televizors. 
Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Internetu
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.