Stradu pagasta Stāķu bibliotēka

P/n Stāķi, Stāķi 19 - 19, LV - 4417, tālr. 64497339, 28678572
e-pasts: staku.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Otrdiena - 9.30-17.30
Trešdiena – 9.30-17.30
Ceturtdiena - 9.30-17.30
Piektdiena – 9.30-17.30
Sestdiena - 10.30-17.30
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2018.g.):
Bibliotēkas krājums – 6822
Izsniegums – 6644
Lietotāju skaits - 313
Apmeklējumu skaits – 4299

No bibliotēkas vēstures:
Stāķu bibliotēka nodibināta 1981.gadā uz Lejasciema pagasta Dūres bibliotēkas bāzes. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Veronika Bite. Vēlāk strādāja Agita Bērziņa, Indra Logina. Šīs bibliotēkas vēsture ir unikāla ar to, ka tik īsā pastāvēšanas laikā jau četras reizes mainījusi adresi.
Aivija Purkalne ir bibliotēkas vadītāja no 1998.gada. Beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu 1981.gadā. Strādājusi Gulbenes un Madonas rajona Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā.


Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.