Stradu pagasta Stāķu bibliotēka

P/n Stāķi, Stāķi 19 - 19, LV - 4417, tālr. 64497339
e-pasts: staku.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena - 10.00 - 16.00 (katra mēneša 1. pirmdiena brīva)
Otrdiena - 9.00-17.30
Trešdiena – 9.00-17.30
Ceturtdiena - 9.00-17.30
Piektdiena – 9.00-17.30 (katra mēneša 1. un 3. piektdiena metodiskā diena)
Katra mēneša 3. sestdiena 10.00 - 16.00

Galvenie darba rādītāji (2018.g.):
Bibliotēkas krājums – 6822
Izsniegums – 6644
Lietotāju skaits - 313
Apmeklējumu skaits – 4299

No bibliotēkas vēstures:
Stāķu bibliotēka nodibināta 1981.gadā uz Lejasciema pagasta Dūres bibliotēkas bāzes. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Veronika Bite. Vēlāk strādāja Agita Bērziņa, Indra Logina. No 1998.gada līdz 2019.gadam bibliotēkas vadītāja bija Aivija Purkalne. Šīs bibliotēkas vēsture ir unikāla ar to, ka tik īsā pastāvēšanas laikā jau četras reizes mainījusi adresi. Pašlaik bibliotēku vada Jana Daugele.

 

 


Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.