Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka

„Mazkalniena”, p/n Stāmeriena, LV – 4406,
e-pasts: kalniena@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem:
Pirmdiena – 9.30-17.30
Trešdiena – 9.30-17.30
Ceturtdiena – 9.30-17.30
Piektdiena – 9.30-16.30
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2017.g.):
Bibliotēkas krājums – 5738
Izsniegums - 6615
Lietotāju skaits – 178
Apmeklējumu skaits – 2872

No bibliotēkas vēstures: 
Bibliotēka dibināta 1947.gadā. Ilgus gadus bibliotēkā nostrādāja Mirdza Murjāne (1956.g.-1988.g.).
Rasma Muceniece ir bibliotēkas vadītāja no 1990.gada. Beigusi Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumu 1988.gadā. Līdz 1990.gadam strādājusi Valkas rajona Strenču bibliotēkā.
Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāzes „Letonika” un Lursoft Laikrakstu bibliotēku
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

 Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.