Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

Gaujasrēveļi, p/n Ranka, LV - 4416
e-pasts gaujasrevelu.biblioteka@gulbene.lv

 Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Otrdiena – 10-18
Trešdiena – 10-18
Ceturtdiena – 10-18
Piektdiena – 10-18
Sestdiena – 10-17
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2017.g.):
Bibliotēkas krājums – 4959
Izsniegums - 5259
Lietotāju skaits - 188
Apmeklējumu skaits – 3177

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka dibināta 1975.gadā kā Rankas pagasta 2.bibliotēka. Rankas pagasta centrā jau darbojās viena bibliotēka. Taču Rankas kartona fabrikas ciematiņa iedzīvotājiem, Rēveļu un Ūdrupes cilvēkiem tas bija tālu. Telpas, pirmās grāmatas (420 eks.) un pirmo materiālo palīdzību bibliotēka saņēma no Rankas kartona fabrikas arodbiedrības. 2003.gadā bibliotēka maina nosaukumu. Tagad tā ir Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka.
Elizabete Ķīse ir Gaujasrēveļu bibliotēkas pirmā un arī vienīgā bibliotēkas vadītāja no 1975.gada. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Internetu
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.