Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

Gaujasrēveļi, p/n Ranka, Gulbenes novads, LV - 4416, tālr.28303509
e-pasts gaujasrevelu.biblioteka@gulbene.lv

 Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Otrdiena – 10.00 - 18.00
Trešdiena – 10.00 - 18.00
Ceturtdiena – 10.00 - 18.00
Piektdiena – 10.00 - 18.00
Sestdiena – 10.00 - 17.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2018.g.):
Bibliotēkas krājums – 4942
Izsniegums – 3672
Lietotāju skaits - 175
Apmeklējumu skaits – 2760

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka dibināta 1975.gadā kā Rankas pagasta 2.bibliotēka. Rankas pagasta centrā jau darbojās viena bibliotēka. Taču Rankas kartona fabrikas ciematiņa iedzīvotājiem, Rēveļu un Ūdrupes cilvēkiem tas bija tālu. Telpas, pirmās grāmatas (420 eks.) un pirmo materiālo palīdzību bibliotēka saņēma no Rankas kartona fabrikas arodbiedrības. 2003.gadā bibliotēka maina nosaukumu. Tagad tā ir Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka. No 1975.gada līdz 2018.gadam bibliotēku vadīja Elizabete Ķīse. Pašlaik bibliotēkas vadītāja ir Baiba Juraža.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Internetu
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.