Rankas pagasta bibliotēka

"Ausmas", p/n Ranka, LV - 4416, tālr. 64470009,
e-pasts: rankas.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena – 9-17
Otrdiena – 9-17
Trešdiena – 9-17
Ceturtdiena –9-17
Piektdiena - 9-17
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2017.g.):
Bibliotēkas krājums – 7108
Izsniegums - 5046
Lietotāju skaits - 235
Apmeklējumu skaits – 2030

No bibliotēkas vēstures:
1895.gada septembrī Rankas Lutera pamatskolā par skolotāju sāka strādāt I.Rītiņš, kurš ļoti aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē. 1896.gada pavasarī nodibināja bibliotēkas biedrību. 1938./1939.gadā Rankas aizsargu nodaļai piederēja bibliotēka ar 1500 sējumiem. Pēc 2.pasaules kara bibliotēka darbu atsāka 1945.gadā. Pirmā bibliotekāre Vera Vasiļjeva. 
Arita Bogdanoviča ir bibliotēkas vadītāja no 1976.gada. Pirms tam strādājusi Ozolkalna un Lejasciema bibliotēkās. Beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu.


Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.