Litenes pagasta bibliotēka

Pagastnama iela, p/n Litene, LV – 4405, tel.64497004,
e-pastslitenes.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena – 8-16
Otrdiena – 10-18
Trešdiena – 10-18
Ceturtdiena – 10-18
Piektdiena – 8-15
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2016.g.):
Bibliotēkas krājums –5735
Izsniegums - 3877
Lietotāju skaits - 298
Apmeklējumu skaits – 4556

No bibliotēkas vēstures:
1923.gadā nodibināta Litenes pagasta padomes bibliotēka. 20.gadsimta 30.gados Litenē atradās arī Kultūras fonda bibliotēka ar 700 sējumiem. Pēc 2.pasaules kara bibliotēka darbu atsāka 1947.gadā. Tā tika izveidota no iedzīvotāju dāvinājumiem un Litenes pamatskolas bibliotēkas grāmatām. Ilgus gadus (1959.-1986.) šeit nostrādāja V.Mezītis. Ar savu radošo izdomu un netradicionālo darbu 1971.gadā viņš pārstāvēja Latviju Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē Maskavā. Daudziem liteniešiem palikusi atmiņā viņa veidotā "runājošā grāmata" un gaismas avīze.
Dace Dzērve ir bibliotēkas vadītāja ir no 1986.gada. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Internetu
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.