Līgo pagasta bibliotēka

“Jaunstukmaņi”, p/n Līgo, LV – 4421, tel.64473517,
e-pasts: ligo.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
No 01.09 līdz 31.05
Otrdiena – 9-17
Trešdiena – 9-17
Ceturtdiena – 9-17
Piektdiena – 9-16
Sestdiena – 9-16
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

No 01.06 līdz 31.08
Pirmdiena - 9-17
Otrdiena – 9-17
Trešdiena – 9-17
Ceturtdiena – 9-17
Piektdiena – 9-17
Galvenie darba rādītāji (2017.g.):
Bibliotēkas krājums – 4481
Izsniegums - 6006
Lietotāju skaits - 158
Apmeklējumu skaits – 2596

No bibliotēkas vēstures:
Par bibliotēkas darbības sākumu uzskatāms 1950.gads. Lasītāju skaits tad bija 80, grāmatu fonds - 1000. Ilgus gadus (1953.g. - 1973.g.) bibliotēkas vadītāja bija vēlāk ilggadējā Līgo pagasta priekšsēdētāja Gaida Šķipsna.
Anitra Markoviča ir bibliotēkas vadītāja no 2004.gada.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāzi „Letonika”
  • Lursoft Laikrakstu bibliotēku
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.