Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka

Mālmuižas pils, p/n Lejasciems, Gulbenes novads, LV – 4412, tālr. 26488537
e-pasts: malu.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:
Otrdiena – 10.00 - 16.00
Ceturtdiena – 10.00 - 16.00
Sestdiena – 10.00 - 13.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2018.g.):
Bibliotēkas krājums – 2967
Izsniegums – 2986
Lietotāju skaits -72
Apmeklējumu skaits – 428

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka dibināta 1947.gadā. Pirmā bibliotekāre - Erna Sisene (1947.g. - 1949.g.). Ilgāku laiku šajā bibliotēkā nostrādājušas Maija Lūkina (1959.g. - 1977.g.), Laimdota Martinsone (1977.g. - 1995.g.).
Sofija Drozdova ir bibliotēkas vadītāja no 1995.gada, strādā 0,5 slodzi. Beigusi Smiltenes sovhoztehnikumu.
Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.