Lejasciema pagasta bibliotēka

Rīgas iela 18, p/n Lejasciems, LV - 4412, tālr. 64472875,
e-pasts: lejasciema.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena - 9-12, 12.30-17
Otrdiena – 9-17
Trešdiena – 9-17
Ceturtdiena – 9-17
Piektdiena – 9-17
Setdiena - 9-16
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2017.g.):
Bibliotēkas krājums – 8771
Izsniegums - 9261
Lietotāju skaits - 563
Apmeklējumu skaits – 8220

2015.gada 1.oktobrī Lejasciema pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Sinolē darbu uzsāka Agita Preimate. Tā darba laiks ir:
Otrdiena – 9-17
Ceturtdiena – 9-17
Piektdiena – 9-13


No bibliotēkas vēstures:
Ziņas par bibliotēku pastāvēšanu saglabājušās no 19.gs. beigām, kad darbojās bibliotekārs, grāmattirgotājs un izdevējs Jānis Misiņš. Labdarības biedrības bibliotēka dibināta 1919.gadā (1925.g. - 1054 sējumi). 20.gs. 20.-to gadu otrā pusē sāk darboties Lejasciema pilsētas bibliotēka (1931.g. - 182 sējumi). Laika gaitā bibliotēkai mainījušies nosaukumi, kopš 1991.gada tā ir Lejasciema pagasta bibliotēka. 2000.gada vasarā bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām – literatūrfilosofes Zentas Mauriņas dzimtajās mājām. No 1994.gada līdz 2007.gadam bibliotēku vadīja Inta Balode.
Maira Lūkina ir bibliotēkas vadītāja no 2007.gada. Abonementu vada Agnese Usāre.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Dzejas un citātu kartotēkas
  • Datu bāzi „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.