Galgauskas pagasta bibliotēka

P.n. Galgauska, Gulbenes novads, LV–4428, tālr. 64471238, 25418411
e-pasts: galgauskas.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Otrdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Trešdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Ceturtdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Piektdiena - 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2018.g.):
Bibliotēkas krājums – 7245
Izsniegums – 7236
Lietotāju skaits - 246
Apmeklējumu skaits – 3111No bibliotēkas vēstures: 
Bibliotēka nodibināta 1857.gadā, kad Galgauskas pamatskolas skolotājs Pēteris Biezais izveidoja Lasīšanas biedrību. Ir saglabājies pirmo reģistrēto grāmatu saraksts – 102 grāmatas. Trūkst ziņu par bibliotēkas darbību 2.pasaules kara laikā. Pēc kara bibliotēka darbu atsāka 1949.gada 4.oktobrī. 
Dzidra Matīsa bija bibliotēkas vadītāja no 1962.gada līdz 2019. gadam. Pašlaik bibliotēkas vadītāja ir Dace Lubāne.

 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.