Galgauskas pagasta bibliotēka

P.n. Galgauska, Gulbenes novads, LV–4428, tālr. 64471238, 25418411
e-pasts: galgauskas.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Otrdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Trešdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Ceturtdiena – 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Piektdiena - 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2017.g.):
Bibliotēkas krājums – 7550
Izsniegums - 7745
Lietotāju skaits - 250
Apmeklējumu skaits - 4167


No bibliotēkas vēstures: 
Bibliotēka nodibināta 1857.gadā, kad Galgauskas pamatskolas skolotājs Pēteris Biezais izveidoja Lasīšanas biedrību. Ir saglabājies pirmo reģistrēto grāmatu saraksts – 102 grāmatas. Trūkst ziņu par bibliotēkas darbību 2.pasaules kara laikā. Pēc kara bibliotēka darbu atsāka 1949.gada 4.oktobrī. 
Dzidra Matīsa ir bibliotēkas vadītāja no 1962.gada. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.