Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Dārza iela 10, Stari, p/n Stāķi, LV – 4417, tel. 64472947
e-pasts: staru.biblioteka@gulbene.lv  

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena - 9-13,14-18
Otrdiena – 9-13,14-18
Trešdiena – 9-13,14-18
Ceturtdiena – 9-13,14-18
Piektdiena – 11-18
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Izsniegšanas punktā Krapā – piektdiena – 9-12

Galvenie darba rādītāji (2017.g.):
Bibliotēkas krājums – 7604
Izsniegums - 11827
Lietotāju skaits - 305
Apmeklējumu skaits – 5185

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka nodibināta 1966.gadā. Pirmā bibliotekāre bija Antoņina Meikstuma. Viņa nostrādāja līdz 1974.gadam. No 1981.-2006.gadam bibliotēku vadīja Ludmilla Kindzule.
Laimdota Ostrovska ir bibliotēkas vadītāja no 2006.gada. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāzi „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.