Daukstu pagasta bibliotēka

"Saulītes", p/n Daukstes, Gulbenes novads, LV-4429, tel. 22005082
e-pasts: daukstu.biblioteka@gulbene.lv 

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena – 10-17
Otrdiena – 9-17
Trešdiena – 9-17
Ceturtdiena – 9-17
Piektdiena – 9-17
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2018.g.):
Bibliotēkas krājums – 5268
Izsniegums – 7142
Lietotāju skaits - 177
Apmeklējumu skaits – 3561

No bibliotēkas vēstures:
1924.gadā nodibināta Daukstu izglītības biedrība ar bibliotēku (350 sējumi). Tagad esošā bibliotēka sāka darboties 1954.gada 1.augustā. Pirmās grāmatas atveda no Tirzas pagasta Virānes. Ilgus gadus (1962.-1996.) bibliotēku vadīja Vija Mezīte. Pašalaik  biblioteku vada Kristīne Mezīte. 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Internetu
  • Datu bāzes „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.