Beļavas pagasta bibliotēka

Avotu iela 2, p/n Beļava, Gulbenes novads, LV - 4409, tālr. 64497606, 26664226, 
e-pasts: belavas.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem:
Pirmdiena – 9.00 - 17.00
Otrdiena – 9.00 - 17.00
Trešdiena – 9.00 - 17.00
Ceturtdiena - 9.00 - 17.00
Piektdiena – 9.00 -  16.00 
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2017.g.):

Bibliotēkas krājums – 7013
Izsniegums – 8296
Lietotāju skaits - 164
Apmeklējumu skaits – 2764

No bibliotēkas vēstures

1908.gadā nodibināta Beļavas bezmaksas bibliotēku biedrība, statūti tiek pieņemti 1909.gada 25.janvārī. Pēc 2. pasaules kara bibliotēka darbu atsākusi 1947.gada martā. 2008.gadā bibliotēka pārcēlās uz jaunām, plašākām telpām.
Pašlaik bibliotēkas vadītāja ir Mērija Erlate. Viņa 2001.gadā pēc 28 gadu pārtraukuma atgriezās savā pirmajā darbavietā. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.