Novada pagasti

 • Beļavas pagasts

  Pagasts: Beļavas pagasts Iedzīvotāju skaits: 1803 Platība: 16934 ha Vispārīgā informācija: Beļavas pagasts atrodas Gulbenes novada Z daļā, lielākās apdzīvotās vietas: Beļava, Pilskalns,...

 • Daukstu pagasts

  Pagasts: Daukstu pagasts Iedzīvotāju skaits: 1297 Pagasta kopējā platība: 165 km2 Vispārīga informācija par pagastu Novadnieks - dzejnieks Jānis Plotnieks raksta: “No dūkstīm esot...

 • Druvienas pagasts

  Pagasts: Druvienas pagasts Iedzīvotāju skaits: 532 Pagasta kopējā platība: 6757 ha Vispārīgā informācija: Druvienas pagasts atrodas Gulbenes rajona rietumu daļā pie Cēsu un Madonas rajonu...

 • Galgauskas pagasts

  Pagasts: Galgauskas pagasts Iedzīvotāju skaits: 714 Pagasta kopējā platība: 9829 ha Vispārīgā informācija par pagastu: Galgauskas pagasts atrodas rajona rietumu daļā. Cauri pagastam tek...

 • Jaungulbenes pagasts

  Pagasts: Jaungulbenes pagasts Iedzīvotāju skaits: 1230 Platība: 9055,4 ha Vispārīgā informācija: Jaungulbenes pagasts sāka attīstīties 18.gs., kad Jaungulbene tika atdalīta no Gulbenes....

 • Lejasciema pagasts

  Pagasts: Lejasciema pagasts Iedzīvotāju skaits: 1754 Platība: 33,83 km2 Vispārīgā informācija: Lejasciema pagasts atrodas Vidzemes novada ziemeļaustrumu daļā Gulbenes novadā. Robežojas ar...

 • Līgo pagasts

  Pagasts: Līgo pagasts Iedzīvotāju skaits: 421 Platība: 79km2 Vispārīgā informācija: Līgo pagasts izveidojās pēc 2.Pasaules kara, atdalot šo teritoriju no Jaungulbenes pagasta. 1990.gadā Līgo...

 • Litenes pagasts

  Pagasts: Litenes pagasts Iedzīvotāju skaits: 1119 Platība - 127,35 km2 Vispārīgā informācija: Litenes pagasts atrodas Gulbenes rajona ziemeļaustrumu daļā. Attālums līdz tuvākajai pilsētai...

 • Lizuma pagasts

  Pagasts: Lizuma pagasts Iedzīvotāju skaits – 1468 Platība - 108 km2 Vispārīgā informācija: Lizuma pagasts robežojas ar Gulbenes rajonaLejasciema, Tirzas, Druvienas un Rankas pagastiem....

 • Rankas pagasts

  Pagasts: Rankas pagasts Iedzīvotāju skaits: 1522 Platība: 18 387 ha Vispārīgā informācija: Rankas pagasta ziemeļdaļa atrodas Vidzemes augstienes Augšgaujas pazeminājumā, vidus un dienviddaļa...

 • Stāmerienas pagasts

  Pagasts: Stāmerienas pagasts ( bijušie nosaukumi: vāciski - Stomersee, krieviski – Stomerskaja) Iedzīvotāju skaits: 1125 Platība: 13 381,4 ha Vispārīgā informācija: Stāmerienas pagasta ZR...

 • Stradu pagasts

  Pagasts: Stradu pagasts Iedzīvotāju skaits: 2195 Platība: 17 351,3 ha Stradu pagasts atrodas Gulbenes rajona DA daļā. Tas robežojas ar Balvu novada Rugāju pagastu, Gulbenes rajona Daukstu,...

 • Tirzas pagasts

  Pagasts: Tirzas pagasts Iedzīvotāju skaits: 996 Platība: 130,45 km2 Vispārīga informācija: Līdz 6.gs. pagasta teritorija bija sēļu apdzīvota. Līdz 14.gs. Tirzas teritorija ietilpa latgaļu...