Audio

Stāmerienas pagasta Kalnienas iedzīvotāja Sarmīte Balode. Atmiņas par Kalnienas 8-gadīgo skolu un dežūrām skolas kopgaldā. 
KLAUSĪTIES

Stāmerienas pagasta Kalnienas iedzīvotāja Dzintra Petrova. Sēņu likšana uz dzelzceļa sliedēm.
KLAUSĪTIES

Stāmerienas pagasta Kalnienas iedzīvotāja Maruta Priedīte. Ganu gaitas. Nažu pazušana. 
KLAUSĪTIES

Tirzas pagasta iedzīvotāja Ieva Bērziņa. Skolēnu apģērbs 20.gadsimta 50.gados. 
KLAUSĪTIES

Tirzas pagasta iedzīvotājs Alvis Jansons. Baseins uz balkona. 
KLAUSĪTIES

Litenes pagasta iedzīvotāja Ilze Zirdziņa. Pilsētas meitene ciemos pie radiem Zeltalejā. 
KLAUSĪTIES

Litenes pagasta iedzīvotāja Ilze Zirdziņa. Lupatiņu kalni dzelzceļniekiem. Leļļu apģērbu šūšana no lupatiņām. Vecāsmātes adītie cimdi. 
Litenes pagasta iedzīvotāj Ērika Dukure. Brauciens ar baļķu ragaviņām cūku aplokā. 
Litenes pagasta iedzīvotāja Anna Zīle. Kāpēc man bail no bitēm?
KLAUSĪTIES
 
Litenes pagasta iedzīvotāja Anna Zīle. Jāšana ar cūku.