Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienībaRankas Profesionālās vidusskolas  vēsture aizsākas 1923.gada 18.jūnijā, kad tika dibināta Valsts Rankas divgadīgā mājturības skola. Dibināšanas nolūks – veicināt un pacelt lauku kultūru.
Skola atradās Rankas pilī. 1974. gadā skola pārcēlās uz jaunuzceltajām ēkām, kur tā atrodas joprojām. Skolas nosaukums pa šiem gadiem ir mainīts neskaitāmas reizes.  
2012. gada augustā skola kļuva par Rankas Profesionālo vidusskolu.
Ar 2015.gada 1.septembri skola pievienota Valmieras tehnikumam.


Skola piedāvā:
pēc 8.klases (nepabeigta pamatizglītība)

Izglītības programmas

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs

2 g.

Būvizstrādājumu izgatavošana

Galdnieka palīgs

2 g.


Pēc 9.klases: (pamatizglītība)

Izglītības programmas

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Viesmīlības pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

4 g.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

3 g.

Būvizstrādājumu izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks

4 g.

Ar pamatizglītību vai vidējo izglītību no 17-25 gadu vecumam:

Izglītības programmas

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

1 g.

Mežsaimniecība

Motorzāģa vadītājs

1 g.

Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca, bibliotēka, sporta zāle, sporta laukums un aktu zāle. Brīvajā laikā jaunieši darbojas Izglītojamo pašpārvaldē, vokālajā ansamblī, tautisko deju kolektīvā vai apmeklē kādu no daudzajiem sporta pulciņiem.

Audzēkņi saņem valsts garantēto (7-50Ls) un mērķstipendiju no ESF klīdzekļiem (1.kursā- 10-20 Ls, 2.,3.un 4.kursā- 20-50 ls). Izglītības programmās, kurās mācību ilgums ir 1 gads, stipendija ir no 50- 80 Ls.

Rankas Profesionālā vidusskola ir viena no profesionālās izglītības iestādēm, kas ir deleģēta vērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci kvalifikācijās ”pavārs” un „būvizstrādājumu galdnieks.” Kvalifikācijas eksāmenu var kārtot bez iesaistīšanās mācību procesā. Deleģēšanas līgumi ar Izglītības valsts kvalitātes dienestu Nr 3-24/245 un Nr Nr 3-24/246.

Skolā ir iespēja iegūt arī izglītību profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās:

Izglītības programma

Stundu skaits

Programmas veids

Mednieks

42

Profesionālā pilnveide

Medību vadītājs

26

Profesionālā pilnveide

Traktortehnikas
vadītājs ( B kategorija)

95

Profesionālā pilnveide

Traktortehnikas
vadītājs ( F kategorija)

160

Profesionālā pilnveide

Motorzāģa vadītājs

480

Profesionālā tālākizglītība

 

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.

Kontaktinformācija: 
Mājas lapa: www.rankasarodvidusskola.lv
e-pasts:  rankavs@ranka.apollo.lv
tel./fakss:  64473495