Kultūras dzīve fotogrāfijās (1949-1989)

Padomju laikā pašdarbība bija gana aktīva – Gulbenes rajonā gandrīz visos pagastos darbojās dažādi pašdarbības kolektīvi, tika spēlēts teātris, dziedāts, dejots.

 

 

 

 

   

 

 

  
Vairāk fotogrāfiju digitālajā kolekcijā Gulbenes novads fotogrāfijās (1949-1989) var aplūkot šeit.