Vilhelmam Jakubam - 120

1899. gada 11. martā Lejasciema pagasta “Līvēs” dzimis gleznotājs Vilhelms Jakubs.

Jau bērnībā centies attēlot uz papīra dabā un apkārtējā dzīvē gūtos iespaidus.

Mācījies pie mākslinieka E.Zariņa, Štiglica mākslas skolas bijušā audzēkņa (1917-1918). Apmeklējis Smoļenskas mākslas studijas (1919). Mācījies Maskavas Augstākajās mākslinieciski tehniskajās darbnīcās (1924-1930). Pievērsies sezānismam, pārņemot tādas tradīcijas kā “glezniecības ekspresiju, vitalitāti, izteiksmes pilnību un tuvību dabai”. /Latviešu tēlotāja māksla, IV (1962)/

V.Jakubs aktīvi darbojies Krievijas latviešu mākslinieku kopā “Prometejs”. Gleznojis ainavas, tematiskas kompozīcijas par armijas un laiku dzīvi, portretus, klusās dabas.

1934. un 1937. gadā Maskavā sarīkojis savu darbu personālizstādes.

Lielākā daļa darbu nav saglabājušies.

Cietis 1937. gada masu represijās Krievijā.