Palīdzi apzināt Latvijas ainavu dārgumus!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku īsteno aktivitāti. Tās gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes.

Šim nolūkam aktivitātes pirmajā posmā no š.g. 15.maija līdz 15.jūlijam tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv būs pieejama tiešsaistes forma, kurā iedzīvotāji varēs pieteikt savus ainavu dārgumus. 

Aktivitātes tālākie posmi paredz iesniegto pieteikumu izvērtēšanu ainavu ekspertu padomē, kam sekos tiešsaistes balsojums un informācijas vākšana (t.sk. vēsturiskās fotogrāfijas un atmiņstāsti) sabiedrībā par balsojuma rezultātā izvirzītajiem ainavu dārgumu finālistiem. Arī šajos posmos tiks lūgts iedzīvotāju atbalsts. Par to atsevišķi sekos infortmācija tālākajos aktivitātes posmos.